สอบถามเพิ่มเติม โทร 080-058-4464 studist@studist.co.th
Inoue Seibi Center

Inoue Seibi Center

อยากส่งต่อประสบการณ์และเทคนิคที่สั่งสมมาหลายปี ไปยังคนรุ่นหลังในรูปแบบที่มองเห็นได้ วัตถุประสงค์ เสริมประสิทธิภาพการทำคู่มือและกาารส่งต่อเทคนิคต่างๆ ปัญหา ไม่มีคู่มือ ส่วนใหญ่แต่ละคนทำงานตามประสบการณ์ของตัวเอง ผล ลดเวลาที่ใช้ทำเอกสารลง 70% และค้นหาเอกสารเก่าๆ...
Daitetsu Seikou

Daitetsu Seikou

มิติใหม่ของการ “ถ่ายทอดเทคนิค” ที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย ชื่อบริษัท บริษัท Daitetsu Seikou เว็บไซต์ www.daitetsuseikou.com ที่อยู่ 5-285 Hikonari, Misato-shi, Saitama จำนวนพนักงาน 3 คน ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต รายละเอียดทางธุรกิจ การแปรรูปโลหะ การใช้งาน...
Cabtec Thai Co.,Ltd.

Cabtec Thai Co.,Ltd.

เพิ่มคุณค่าองค์กรด้วย Teachme Biz คู่มือที่ “มองแล้วเข้าใจ” โละความ “คร่ำครึของหนังสือพิมพ์ฉบับเก่า” ทิ้ง! วัตถุประสงค์ ยกระดับคุณค่าองค์กรด้วยการเพิ่มทักษะพนักงานไทย ปัญหา คู่มือไม่พร้อมสร้างปัญหามากมาย ผล เกิดการสื่อสาร...
Mipox Corporation

Mipox Corporation

จากคู่มือทำงานที่เคยต้องทำเป็นวัน กลายเป็นเสร็จใน 1 ชั่วโมง! แถมยังผิดพลาดน้อยลง วัตถุประสงค์ ต้องการทำคู่มือได้ง่ายๆ​ และคนเอาไปใช้งานจริง ปัญหา ใช้เวลากว่าทุกคนจะเข้าใจกันทั่วถึง​ ผิดพลาดง่าย ผล ลดเวลาและข้อผิดพลาดการทำและตรวจสอบคู่มือได้มาก ชื่อบริษัท Mipox...