062-295−6588 contact-th@studist.co.th

ตัวอย่างคู่มือ SOP งานโรงแรม รีสอร์ต และที่พัก

ตัวอย่างหัวข้อ SOP จาก 4 ส่วนงานในธุรกิจที่พักและโรงแรม

SOP Front desk

ตัวอย่าง

 • การต้อนรับลูกค้า
 • วิธี Check in – out
 • การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต 
 • ขั้นตอนการตรวจสอบภายในโรงแรม
 • เช็คลิสต์อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

SOP เกี่ยวกับการจัดการ Booking

ตัวอย่าง

 • การรับจอง/ยกเลิกผ่านโทรศัพท์
 • การรับจอง/ยกเลิกผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
 • การรับจอง/ยกเลิกผ่านเอเจนท์
 • แผนที่การเดินทางสู่โรงแรม
 • การแนะนำโรงแรม

SOP ฝ่ายขายและมาร์เก็ตติ้ง

ตัวอย่าง

 • การตั้งราคาค่าที่พักในเว็บไซต์
 • การเพิ่ม/ลดจำนวนห้องในเว็บไซต์
 • การใช้งานเว็บไซต์เอเจนท์
 • วิธีขายลูกค้า Corporate
 • ขั้นตอนการส่ง Email-Magazine

SOP เกี่ยวกับการรายงาน

ตัวอย่าง

 • การรายงานประจำวัน
 • การรายงานประจำเดือน
 • รายการที่ต้องตรวจเช็ค (ออดิท) ประจำวัน
 • รายการประจำสาขา

ตัวอย่าง SOP ที่สร้างบน Teachme Biz

เปลี่ยนวิธีสื่อสารขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอ

คู่มือวิธีการรับ Check-in ลูกค้า

(คลิก ⬅️ ➡️ ที่รูปภาพเพื่อเลื่อนสไลด์)

คู่มือการตรวจเช็คแต่ละห้องพักในโรงแรม 

(คลิก ⬅️ ➡️ ที่รูปภาพเพื่อเลื่อนสไลด์)

Pin It on Pinterest