สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

ลูกค้าของเรา

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไซส์เล็กหรือใหญ่

ให้ Teachme Biz เป็นคลังความรู้ขององค์กรของคุณ

" ลดเวลาการตรวจสอบการรับสินค้าลงถึง 1,000 ชั่วโมง และการร้องเรียนลดลงถึง 8 เท่า "

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท JR East food Business

" จากปกติใช้เวลา 7 วัน ในการสอนพนักงานใหม่ เหลือเพียง 2 วัน "

ธุรกิจที่พัก โรงแรม บริษัท Sanza

" แค่สแกนแปะ QR CODE ที่แปะบนเครื่องจักร ก็สามารถอ่านคู่มือได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปเปิดค้นหาให้ยาก "

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต บริษัท Mipox Corporation

Pin It on Pinterest