062-295−6588 contact-th@studist.co.th
teralmd
Intents logo

TERAL THAI CO.,LTD.

นำร่องสู่ Digital Transformation ผนึกกำลังควบคุมมาตรฐาน ISO ด้วย Teachme Biz

  • เทราล ไทย หนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง

บริษัท เทราล ไทย จำกัด ก่อตั้งมาแล้ว 31 ปี (ตั้งแต่ปี1991) ผลิตสินค้าเกี่ยวกับ ปั๊มน้ำและพัดลมอุตสาหกรรมเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีสินค้าในสายการผลิตอีกหลากหลาย แบบ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทก่อสร้าง,บริษัทผู้ประกอบรถยนต์,โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ  สำหรับในประเทศไทยมี 2 บริษัทย่อย ในส่วนที่เป็นโรงงาน และฝ่ายขายพร้อมบริการหลังการขาย ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและนำมาปรับปรุงสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทแม่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งและสร้างชื่อเสียงมากกว่า 100 ปี (ตั้งแต่ปี 1918) นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายของบริษัทในหลากหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงที่แคนาดาด้วย 

  • ทันกระแสโลกด้วย Kaizen

ที่ Teral Thai ใช้หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ในการบริหารการทำงาน ดังนั้นจึงต้องมีการอัปเดต WI (Work Instruction) อยู่เสมอ WI แบบกระดาษที่มีขั้นตอนในการอัปเดตมากจึงไม่คล่องตัวและไม่สอดคล้องกับหลักการนี้ ประกอบกับ WI ที่มีแต่ตัวหนังสือนั้นทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะคนทำงานบางคนก็อาจจะไม่ชอบอ่านตัวอักษร หรือตัวอักษรทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันได้ บริษัทจึงคิดว่าต่อให้ Kaizen ไปอย่างไรก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีถ้าไม่มี WI ที่สื่อสารได้อย่างชัดเจน จึงต้องการหาเครื่องมือที่สามารถแก้ปัญหาทั้ง 2 อย่างนี้ได้

  • ก้าวใหม่ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ก้าวใหญ่ที่รออยู่

บริษัทพยายามปรับตัวให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันจึงเริ่มทำ Digital Transformation โดยเริ่มจากสิ่งที่สามารถเริ่มได้ง่ายๆ ก่อนอย่าง Teachme Biz เพราะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงได้จากสมาร์ทโฟน มันจึงง่าย เมื่อพนักงานได้ใช้จะเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น อนาคตเมื่อบริษัทต้องการนำระบบอื่นเข้ามาปรับใช้เพื่อการ Digital Transformation อย่างต่อเนื่องก็จะได้ง่ายขึ้น

ซึ่งเมื่อเห็นฟังก์ชันการทำงานของ Teachme Biz ครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่า “ชอบ” เพราะไม่มีปุ่มยุ่งยากซับซ้อน เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าคอนเซปต์ “Simple is the best” พอนำมาใช้กับพนักงานจริงๆ ก็ปรากฎว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด พนักงานมีความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น อย่างเรื่องมาตรฐานการทำงาน จากเดิมที่ไม่ค่อยอยากจะอ่านเอกสารที่มีแต่ตัวหนังสือใน WI (Work Instruction) ซึ่งถึงอ่านก็จำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการสื่อสารแบบ Visualization ก็ทำให้พนักงานเข้าใจการทำงานได้ง่ายขึ้น สิ่งที่เคยเรียนรู้มาบางอย่างไม่ถูกต้องก็เป็นโอกาสที่ทำให้ได้เรียนรู้ใหม่ จนทำให้ทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ผู้บริหาร รวมไปถึงลูกค้าวางใจได้ว่าขั้นตอนการทำงานของ Teral Thai นั้นถูกต้อง ได้มาตรฐาน และคุณภาพสูงตามที่บริษัทได้วางเอาไว้แน่นอน 

  • ยืดหยุ่น รวดเร็ว สอดรับความต้องการของคนทำงาน

แรกเริ่มบริษัทไม่แน่ใจว่าผู้สร้างคู่มือ ผู้ใช้งานคู่มือ จะมีมากน้อยเพียงไร หลังจากใช้งานไปแล้วพบว่าการตอบรับดีมากจนจำนวนคนที่สนใจและต้องการใช้งาน Teachme Biz มีมากขึ้นจนจำนวนบัญชีไม่เพียงพอ จึงตัดสินใจเพิ่มจำนวนบัญชีให้เหมาะสมกับการใช้งานของหน้างานจริง เพราะการที่พนักงานมีความกระตือรือร้นต่องานที่ทำนั้นเป็นเรื่องดีที่ต้องผลักดัน และต้องทำทันที เพื่อจะได้สามารถคงความกระตือรือร้นของพนักงานเอาไว้ต่อไปได้

Teral thai WI

ตัวอย่าง WI ที่สร้างด้วย Teachme Biz และใช้ในบริษัท

ปลดล็อกคู่มือการทำงาน ด้วยเครื่องมือที่ Visualization ได้

  • ส่วนงานที่เริ่มนำ Teachme Biz เข้าไปใช้คือ 

ส่วนงานที่เริ่มนำ Teachme Biz เข้ามาใช้ก่อนเลยคืองานผลิต (Production) จากนั้นก็เป็นงานควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และส่วนงานประกอบ (Assembly) ประเด็นที่น่าสนใจคือ ส่วนควบคุมการผลิตที่มีเครื่องจักร 2 ประเภท คือ ประเภทควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) และ ประเภทควบคุมโดยพนักงาน (Manual) ส่วนควบคุมการผลิตนี้พนักงานแต่ละคนมีทักษะการทำงานที่แตกต่างกัน  โดยเฉพาะเครื่องจักรประเภทควบคุมโดยพนักงาน (Manual) ต้องพึ่งพาทักษะการทำงานของพนักงานเป็นหลัก ทำให้ทางบริษัทกังวลว่าอีกไม่นานสังคมไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่คนไทยมีผู้สูงอายุมากขึ้น โอกาสที่พนักงานจะอายุมากขึ้นและเริ่มเกษียณย่อมเกิดขึ้น หากไม่ถ่ายทอดหรือเตรียมการให้พนักงานรุ่นถัดไปจะทำให้บริษัทประสบปัญหาได้ในอนาคต

อีกส่วนที่น่าสนใจคือ การควบคุมคุณภาพ ส่วนสำคัญของการควบคุมคุณภาพคือ ความแม่นยำ ที่ต้องตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งถึงมือลูกค้าผ่านค่าตัวเลขต่าง ๆ  ซึ่งเป็นหัวใจของบริษัทที่จะควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน ดังนั้นการตรวจสอบทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตาม WI การข้ามขั้นตอนจะส่งผลต่อคุณภาพสินค้าซึ่งบริษัท เทราล ไทย ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้

ครบคุณค่าบนราคาที่น่าคบหา

  • เหนือกว่าราคา คือ ความคุ้มค่า 

ราคาไม่ได้แพง ไม่ได้ถูก เรียกว่าเข้าถึงได้ในฐานะของดิจิทัลแพลตฟอร์ม บริษัทมองว่าการลงทุนตรงนี้คุ้มค่าในเรื่องการควบคุมมาตรฐานการทำงาน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ไม่ให้มาตรฐานการทำงานขึ้นอยู่กับพนักงานคนใดคนหนึ่งที่ว่าเมื่อใดที่พนักงานคนนั้นไม่อยู่ เช่น เกษียณ หรือลาออก หากบริษัทไม่มี WI ที่ดี จะทำให้งานไม่ต่อเนื่อง มาตรฐานการทำงานตกต่ำลง ซึ่งผลที่อาจเกิดขึ้นนี้เรามองว่าคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนใน Teachme Biz

จาก “ผู้บริหาร” ถึง “คนหน้างาน” บนเอกลักษณ์ของ Teachme Biz

  • สร้างชีวิตเติมชีวา ให้กับผู้อยู่หน้างาน

ก่อนหน้านี้การสร้าง WI จะใช้ Excel เป็นหลัก แต่หลังจากเปลี่ยนมาใช้ Teachme Biz ที่เป็นแพลตฟอร์ม Visual-based ก็ทำให้สื่อสารและเข้าใจง่ายขึ้น ทำให้การสร้าง WI เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง สนุกกับการใช้งาน ชอบที่จะสร้าง WI บนแพลตฟอร์มนี้ เมื่อนำ WI ออกไปใช้กับพนักงานจริงๆ ก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสนใจมากขึ้นเพราะไม่ใช่ตัวหนังสือที่เข้าใจยาก และน่าเบื่อแบบเมื่อก่อน ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

  • ผนึกกำลังควบคุมมาตรฐาน ISO 

วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ISO นั้นมีขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานให้ตรงตามข้อกำหนด ไม่ว่าเอกสารที่ใช้ควบคุมจะเป็นกระดาษหรือเป็นดิจิตัลก็ไม่ได้ส่งผลถึงการควบคุมมาตรฐานเลยหากคนทำงานไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด บริษัทจึงคิดว่าหากข้อกำหนดไม่ได้ระบุว่าจะต้องบันทึกมาตรฐานเป็นกระดาษ บริษัทก็จะเก็บเป็นดิจิตัล บน Teachme Biz แทน และจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ISO กำหนด เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและความเข้าใจของพนักงาน

Teral Thai using Teachme Biz

ข้อมูลบริษัท

Intents logo

ชื่อบริษัท

TERAL THAI CO.,LTD.

เว็บไซต์

http://www.teralthai.com/

ที่อยู่

150 Moo 16 Udomsorayuth Rd., T.Bangkrasan, A.Bangpa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160

จำนวนพนักงาน

ประเภทธุรกิจ

Manufacturing

รายละเอียดทางธุรกิจ

สินค้าเกี่ยวกับปั๊มน้ำและพัดลมอุตสาหกรรม

การใช้งาน

ควบคุมมาตรฐานการทำงานให้ตรงตาม ISO

ตัวอย่างผู้ใช้งานอื่นๆ

[ตัวอย่างการใช้งาน] MORITOMO (THAILAND) CO.,LTD.

[ตัวอย่างการใช้งาน] MORITOMO (THAILAND) CO.,LTD.

MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.ผลักดัน Multi Skills เพิ่มทักษะให้พนักงาน บริษัท win พนักงาน winบริษัท Moritomo Thailand ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Skincare และ Personal care  ชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่น ในประเทศไทย Distributor ที่เชื่อมระหว่าง Global กับ Local เข้าด้วยกัน...

[ตัวอย่างการใช้งาน] NEO THAI ASIA CO., LTD.

[ตัวอย่างการใช้งาน] NEO THAI ASIA CO., LTD.

NEO THAI ASIA CO., LTD.บริการหลังการขายอย่างเข้าใจลูกค้า ลดคำถามลงกว่าครึ่ง ลดเวลาในการอบรม 40%!การเข้ามาเปิดตลาดในอาเซียนของ desknet’s NEO หนึ่งใน Groupware ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น -ช่วยพูดถึงที่มาที่ไปที่มาเปิดธุรกิจที่ไทยหน่อยครับ Mr. Watanabe: บริษัทเรานำ desknet’s...

[ตัวอย่างการใช้งาน] BEING BEYOND BORDERS CO., LTD.

[ตัวอย่างการใช้งาน] BEING BEYOND BORDERS CO., LTD.

BEING BEYOND BORDERS CO., LTD.เลือก Teachme Biz เพื่อถ่ายทอดความสวยงามของต้นตำรับ ปรับพื้นฐานพนักงานด้วยฟังก์ชันเทรนนิ่งวันนี้ Teachme Biz ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณ Suzuki - Chief Operating Officer และ คุณแม็กซ์ - Head Chef จากบริษัท BEING BEYOND BORDERS CO., LTD....

Pin It on Pinterest