062-295−6588 contact-th@studist.co.th
teralmd
Intents logo

TERAL THAI CO.,LTD.

นำร่องสู่ Digital Transformation ผนึกกำลังควบคุมมาตรฐาน ISO ด้วย Teachme Biz

  • เทราล ไทย หนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง

บริษัท เทราล ไทย จำกัด ก่อตั้งมาแล้ว 31 ปี (ตั้งแต่ปี1991) ผลิตสินค้าเกี่ยวกับ ปั๊มน้ำและพัดลมอุตสาหกรรมเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีสินค้าในสายการผลิตอีกหลากหลาย แบบ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทก่อสร้าง,บริษัทผู้ประกอบรถยนต์,โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ  สำหรับในประเทศไทยมี 2 บริษัทย่อย ในส่วนที่เป็นโรงงาน และฝ่ายขายพร้อมบริการหลังการขาย ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและนำมาปรับปรุงสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทแม่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งและสร้างชื่อเสียงมากกว่า 100 ปี (ตั้งแต่ปี 1918) นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายของบริษัทในหลากหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงที่แคนาดาด้วย 

  • ทันกระแสโลกด้วย Kaizen

ที่ Teral Thai ใช้หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ในการบริหารการทำงาน ดังนั้นจึงต้องมีการอัปเดต WI (Work Instruction) อยู่เสมอ WI แบบกระดาษที่มีขั้นตอนในการอัปเดตมากจึงไม่คล่องตัวและไม่สอดคล้องกับหลักการนี้ ประกอบกับ WI ที่มีแต่ตัวหนังสือนั้นทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะคนทำงานบางคนก็อาจจะไม่ชอบอ่านตัวอักษร หรือตัวอักษรทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันได้ บริษัทจึงคิดว่าต่อให้ Kaizen ไปอย่างไรก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีถ้าไม่มี WI ที่สื่อสารได้อย่างชัดเจน จึงต้องการหาเครื่องมือที่สามารถแก้ปัญหาทั้ง 2 อย่างนี้ได้

  • ก้าวใหม่ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ก้าวใหญ่ที่รออยู่

บริษัทพยายามปรับตัวให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันจึงเริ่มทำ Digital Transformation โดยเริ่มจากสิ่งที่สามารถเริ่มได้ง่ายๆ ก่อนอย่าง Teachme Biz เพราะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงได้จากสมาร์ทโฟน มันจึงง่าย เมื่อพนักงานได้ใช้จะเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น อนาคตเมื่อบริษัทต้องการนำระบบอื่นเข้ามาปรับใช้เพื่อการ Digital Transformation อย่างต่อเนื่องก็จะได้ง่ายขึ้น

ซึ่งเมื่อเห็นฟังก์ชันการทำงานของ Teachme Biz ครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่า “ชอบ” เพราะไม่มีปุ่มยุ่งยากซับซ้อน เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าคอนเซปต์ “Simple is the best” พอนำมาใช้กับพนักงานจริงๆ ก็ปรากฎว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด พนักงานมีความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น อย่างเรื่องมาตรฐานการทำงาน จากเดิมที่ไม่ค่อยอยากจะอ่านเอกสารที่มีแต่ตัวหนังสือใน WI (Work Instruction) ซึ่งถึงอ่านก็จำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการสื่อสารแบบ Visualization ก็ทำให้พนักงานเข้าใจการทำงานได้ง่ายขึ้น สิ่งที่เคยเรียนรู้มาบางอย่างไม่ถูกต้องก็เป็นโอกาสที่ทำให้ได้เรียนรู้ใหม่ จนทำให้ทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ผู้บริหาร รวมไปถึงลูกค้าวางใจได้ว่าขั้นตอนการทำงานของ Teral Thai นั้นถูกต้อง ได้มาตรฐาน และคุณภาพสูงตามที่บริษัทได้วางเอาไว้แน่นอน 

  • ยืดหยุ่น รวดเร็ว สอดรับความต้องการของคนทำงาน

แรกเริ่มบริษัทไม่แน่ใจว่าผู้สร้างคู่มือ ผู้ใช้งานคู่มือ จะมีมากน้อยเพียงไร หลังจากใช้งานไปแล้วพบว่าการตอบรับดีมากจนจำนวนคนที่สนใจและต้องการใช้งาน Teachme Biz มีมากขึ้นจนจำนวนบัญชีไม่เพียงพอ จึงตัดสินใจเพิ่มจำนวนบัญชีให้เหมาะสมกับการใช้งานของหน้างานจริง เพราะการที่พนักงานมีความกระตือรือร้นต่องานที่ทำนั้นเป็นเรื่องดีที่ต้องผลักดัน และต้องทำทันที เพื่อจะได้สามารถคงความกระตือรือร้นของพนักงานเอาไว้ต่อไปได้

Teral thai WI

ตัวอย่าง WI ที่สร้างด้วย Teachme Biz และใช้ในบริษัท

ปลดล็อกคู่มือการทำงาน ด้วยเครื่องมือที่ Visualization ได้

  • ส่วนงานที่เริ่มนำ Teachme Biz เข้าไปใช้คือ 

ส่วนงานที่เริ่มนำ Teachme Biz เข้ามาใช้ก่อนเลยคืองานผลิต (Production) จากนั้นก็เป็นงานควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และส่วนงานประกอบ (Assembly) ประเด็นที่น่าสนใจคือ ส่วนควบคุมการผลิตที่มีเครื่องจักร 2 ประเภท คือ ประเภทควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) และ ประเภทควบคุมโดยพนักงาน (Manual) ส่วนควบคุมการผลิตนี้พนักงานแต่ละคนมีทักษะการทำงานที่แตกต่างกัน  โดยเฉพาะเครื่องจักรประเภทควบคุมโดยพนักงาน (Manual) ต้องพึ่งพาทักษะการทำงานของพนักงานเป็นหลัก ทำให้ทางบริษัทกังวลว่าอีกไม่นานสังคมไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่คนไทยมีผู้สูงอายุมากขึ้น โอกาสที่พนักงานจะอายุมากขึ้นและเริ่มเกษียณย่อมเกิดขึ้น หากไม่ถ่ายทอดหรือเตรียมการให้พนักงานรุ่นถัดไปจะทำให้บริษัทประสบปัญหาได้ในอนาคต

อีกส่วนที่น่าสนใจคือ การควบคุมคุณภาพ ส่วนสำคัญของการควบคุมคุณภาพคือ ความแม่นยำ ที่ต้องตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งถึงมือลูกค้าผ่านค่าตัวเลขต่าง ๆ  ซึ่งเป็นหัวใจของบริษัทที่จะควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน ดังนั้นการตรวจสอบทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตาม WI การข้ามขั้นตอนจะส่งผลต่อคุณภาพสินค้าซึ่งบริษัท เทราล ไทย ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้

ครบคุณค่าบนราคาที่น่าคบหา

  • เหนือกว่าราคา คือ ความคุ้มค่า 

ราคาไม่ได้แพง ไม่ได้ถูก เรียกว่าเข้าถึงได้ในฐานะของดิจิทัลแพลตฟอร์ม บริษัทมองว่าการลงทุนตรงนี้คุ้มค่าในเรื่องการควบคุมมาตรฐานการทำงาน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ไม่ให้มาตรฐานการทำงานขึ้นอยู่กับพนักงานคนใดคนหนึ่งที่ว่าเมื่อใดที่พนักงานคนนั้นไม่อยู่ เช่น เกษียณ หรือลาออก หากบริษัทไม่มี WI ที่ดี จะทำให้งานไม่ต่อเนื่อง มาตรฐานการทำงานตกต่ำลง ซึ่งผลที่อาจเกิดขึ้นนี้เรามองว่าคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนใน Teachme Biz

จาก “ผู้บริหาร” ถึง “คนหน้างาน” บนเอกลักษณ์ของ Teachme Biz

  • สร้างชีวิตเติมชีวา ให้กับผู้อยู่หน้างาน

ก่อนหน้านี้การสร้าง WI จะใช้ Excel เป็นหลัก แต่หลังจากเปลี่ยนมาใช้ Teachme Biz ที่เป็นแพลตฟอร์ม Visual-based ก็ทำให้สื่อสารและเข้าใจง่ายขึ้น ทำให้การสร้าง WI เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง สนุกกับการใช้งาน ชอบที่จะสร้าง WI บนแพลตฟอร์มนี้ เมื่อนำ WI ออกไปใช้กับพนักงานจริงๆ ก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสนใจมากขึ้นเพราะไม่ใช่ตัวหนังสือที่เข้าใจยาก และน่าเบื่อแบบเมื่อก่อน ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

  • ผนึกกำลังควบคุมมาตรฐาน ISO 

วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ISO นั้นมีขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานให้ตรงตามข้อกำหนด ไม่ว่าเอกสารที่ใช้ควบคุมจะเป็นกระดาษหรือเป็นดิจิตัลก็ไม่ได้ส่งผลถึงการควบคุมมาตรฐานเลยหากคนทำงานไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด บริษัทจึงคิดว่าหากข้อกำหนดไม่ได้ระบุว่าจะต้องบันทึกมาตรฐานเป็นกระดาษ บริษัทก็จะเก็บเป็นดิจิตัล บน Teachme Biz แทน และจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ISO กำหนด เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและความเข้าใจของพนักงาน

Teral Thai using Teachme Biz

ข้อมูลบริษัท

Intents logo

ชื่อบริษัท

TERAL THAI CO.,LTD.

เว็บไซต์

http://www.teralthai.com/

ที่อยู่

150 Moo 16 Udomsorayuth Rd., T.Bangkrasan, A.Bangpa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160

จำนวนพนักงาน

ประเภทธุรกิจ

Manufacturing

รายละเอียดทางธุรกิจ

สินค้าเกี่ยวกับปั๊มน้ำและพัดลมอุตสาหกรรม

การใช้งาน

ควบคุมมาตรฐานการทำงานให้ตรงตาม ISO

ตัวอย่างผู้ใช้งานอื่นๆ

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. "วางแผนจัดการคู่มือไว้ล่วงหน้า" หลีกเลี่ยงการมีคู่มือแต่ไม่ถูกใช้งานลดภาระในการส่งมอบงานและอัตราการลาออก วัตถุประสงค์: หลีกเลี่ยงภาระงานที่ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และสร้างมาตรฐานการทำงาน ปัญหา: ผู้รับผิดงานชอบลาออก...

GLOBAL B (THAILAND)

GLOBAL B (THAILAND)

 GLOBAL B (THAILAND) CO., LTD.เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบคำถามลูกค้า ได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว วัตถุประสงค์:ใช้คู่มือเพื่อให้บริการซัพพอร์ต ตอบคำลูกค้า ปัญหาที่เคยพบ:ใช้เวลามากในการสร้างและจัดการคู่มือ ผลลลัพธ์:ลดจำนวนคำถามจากลูกค้า ลดเวลาในการช่วยเหลือซัพพอร์ต...

CAPICHI

CAPICHI

CAPICHI PTE. LTD.หมดปัญหาการเสียเวลาออกแบบคู่มือ ซัพพอร์ตการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ วัตถุประสงค์:สร้างคู่มือเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับทุกสาขา ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม ปัญหาที่เคยพบ:สื่อสารผิดพลาดระหว่างสาขาต่างประเทศ ผลลลัพธ์:ลดเวลาในการสร้างคู่มือ เหลือเพียง 1...

Pin It on Pinterest

Optimized with PageSpeed Ninja