สอบถามเพิ่มเติม โทร 080-058-4464 studist@studist.co.th

ทำไมทุกธุรกิจต้องมีคู่มือ

ก่อนที่จะมาเป็นธุรกิจที่มีมาตรฐาน

องค์กรควรมีการจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนและเนื้อหาการปฏิบัติงานเหล่านั้นจะไม่หายไปไหน

เพียงแค่คุณมี ” คู่มือ ” เป็นเครื่องมือพื้นฐาน

คู่มือ เอกสารขั้นตอนการทำงาน

ระบุว่างานนั้น คือ “อะไร” “ใครทำ” “ที่ไหน” “เมื่อไหร่” “อย่างไร”

คู่มือที่ทุกธุรกิจควรมี !

จัดระเบียบภายในองค์กรอย่างง่าย เพียงคุณเริ่มจากการสร้างคู่มือ 3 ประเภท

คู่มือฝ่ายบุคคล

เพื่อสร้างพนักงานที่มีความสามารถทุ่มเทและผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ

ตัวอย่างเนื้อหา

เทรนพนักงานใหม่, สวัสดิการ, ระเบียบสัญญาจ้าง, ยูนิฟอร์ม, การยื่นลาหยุด, บริหารสภาพแวดล้อมออฟฟิศ

คู่มือฝ่ายขายและการตลาด

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายและขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการขายไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างเนื้อหา

Product Knowledge, ราคาและโปรโมชัน, ช่องทางโฆษณา, การติดต่อสาขา, บริหารข้อมูลลูกค้า, จัดอีเว้นท์

คู่มือฝ่ายการเงินและบัญชี

เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ตัวอย่างเนื้อหา

การออกเอกสาร ใบเสนอราคา, การวางบิล, ชำระภาษี, ใบสั่งจ่าย, วิธีการส่งสินค้า, การตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างคู่มือการทำงานแนะนำสำหรับแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ