สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

คู่มือ เอกสารระบุขั้นตอนการทำงาน = รากฐานองค์กร

ที่ระบุว่า “ใคร” ทำ “อะไร” “ที่ไหน” “เมื่อไหร่” “อย่างไร”

ทำไมทุกธุรกิจต้องมีคู่มือ

✅ สร้างมาตรฐานให้การทำงานทุกขั้นตอนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญขององค์กร

✅ ลดความผิดพลาดของการทำงานในทุกขั้นตอน

✅ งานเสร็จตามเป้าหมาย ไม่ต้องลองผิดลองถูก

✅ สอนหรือส่งต่องานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ

✅ ระหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะมีคู่มือที่เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

คู่มือที่ทุกธุรกิจควรมี !

จัดระเบียบภายในองค์กรอย่างง่าย เพียงคุณเริ่มจากการสร้างคู่มือ 3 ประเภท

คู่มือฝ่ายบุคคล

เพื่อสร้างพนักงานที่มีความสามารถทุ่มเทและผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ

ตัวอย่างเนื้อหา

เทรนพนักงานใหม่, สวัสดิการ, ระเบียบสัญญาจ้าง, ยูนิฟอร์ม, การยื่นลาหยุด, บริหารสภาพแวดล้อมออฟฟิศ

คู่มือฝ่ายขายและการตลาด

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายและขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการขายไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างเนื้อหา

Product Knowledge, ราคาและโปรโมชัน, ช่องทางโฆษณา, การติดต่อสาขา, บริหารข้อมูลลูกค้า, จัดอีเว้นท์

คู่มือฝ่ายการเงินและบัญชี

เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ตัวอย่างเนื้อหา

การออกเอกสาร ใบเสนอราคา, การวางบิล, ชำระภาษี, ใบสั่งจ่าย, วิธีการส่งสินค้า, การตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างคู่มือการทำงานแนะนำสำหรับแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาดูหน้าตาคู่มือใน Teachme Biz กัน

คู่มือการห่อผลองุ่น

คู่มือการเก็บเกี่ยวฝักกระเจี๊ยบเขียว

Teachme Biz Online SOP Presentation

รู้จัก “Teachme Biz” ผ่านออนไลน์วิดีโอ

ให้คุณทำความเข้าใจและดูตัวอย่างการใช้งาน Teachme Biz เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณสะดวกผ่านออนไลน์วิดีโอของเรา โดยคุณจะเข้าใจตั้งแต่ฟังก์ชันและวิธีการใช้งาน Teachme Biz ในทุกอุปกรณ์ ตัวอย่างคู่มือการทำงานจริงจากหลากหลายธุรกิจ รวมถึงตัวอย่างการใช้งานจากยูสเซอร์ที่ประสบความสำเร็จของเรา 

Pin It on Pinterest