สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

คู่มือการทำงาน เอกสารระบุขั้นตอนการทำงาน = รากฐานองค์กร

ที่ระบุว่า “ใคร” ทำ “อะไร” “ที่ไหน” “เมื่อไหร่” “อย่างไร”

ทำไมทุกธุรกิจต้องมีคู่มือ

✅ สร้างมาตรฐานให้การทำงานทุกขั้นตอนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญขององค์กร

ลดความผิดพลาดของการทำงานในทุกขั้นตอน

งานเสร็จตามเป้าหมาย ไม่ต้องลองผิดลองถูก

สอนหรือส่งต่องานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ

ระหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะมีคู่มือที่เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

คู่มือที่ทุกธุรกิจควรมี !

จัดระเบียบคู่มือการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างมาตรฐานองค์กรอย่างยั่งยืน

คู่มือฝ่ายบุคคล

เพื่อสร้างพนักงานที่มีความสามารถทุ่มเทและผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ

ตัวอย่างเนื้อหา

เทรนพนักงานใหม่, สวัสดิการ, ระเบียบสัญญาจ้าง, ยูนิฟอร์ม, การยื่นลาหยุด, บริหารสภาพแวดล้อมออฟฟิศ

คู่มือฝ่ายขายและการตลาด

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายและขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการขายไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างเนื้อหา

Product Knowledge, ราคาและโปรโมชัน, ช่องทางโฆษณา, การติดต่อสาขา, บริหารข้อมูลลูกค้า, จัดอีเว้นท์

คู่มือฝ่ายการเงินและบัญชี

เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ตัวอย่างเนื้อหา

การออกเอกสาร ใบเสนอราคา, การวางบิล, ชำระภาษี, ใบสั่งจ่าย, วิธีการส่งสินค้า, การตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างคู่มือจากธุรกิจประเภทต่างๆ 

ตัวอย่างคู่มือใน Teachme Biz 

คู่มือการห่อผลองุ่น

คู่มือการเก็บเกี่ยวฝักกระเจี๊ยบเขียว

Pin It on Pinterest