สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

คู่มือธุรกิจค้าส่ง – ค้าปลีก

บริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอย่างมืออาชีพด้วยการใช้คู่มือพนักงานที่มีคุณภาพ

เรามาดู 4 องค์ประกอบหลักของเนื้อหาคู่มือที่ขาดไม่ได้

คู่มือการบริการ และร้องเรียน

เพื่อให้ลูกค้าพบสินค้าที่ต้องการและได้รับบริการเท่าเทียมกัน

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การแนะนำสินค้าตามความสนใจของลูกค้า
 • วิธีจัดการข้อร้องเรียน
 • การต้อนรับลูกค้า
 • วิธีการห่อของขวัญ
 • วิธีต้อนรับลูกค้าต่างชาติ
 • รายการคำถามที่บ่อย

คู่มือการใช้ระบบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน

เพื่อลดเวลาทำความเข้าใจระบบ ให้พนักงานทำงานบริการเต็มที่

ตัวอย่างเนื้อหา

 • วิธีใช้ระบบแคชเชียร์ POS
 • วิธีใช้ระบบการสั่งสต็อกสินค้า
 • รูปแบบบัตรของขวัญ
 • ข้อมูลลูกค้าและบัตรสมาชิก

คู่มือบริหารจัดการร้าน

เพื่อจัดการและกระจายงานของร้านให้พร้อมต่อการบริการเสมอ

ตัวอย่างเนื้อหา

 • ขั้นตอนการเปิด-ปิดร้าน
 • จัดตารางพนักงาน
 • หน้าที่ปฎิบัติระหว่างการขาย
 • วิธีการเข้า-ออกงาน
 • การรับคืนสินค้าจากลูกค้า
 • ประกาศการย้ายสาขา

คู่มือความสะอาดและปลอดภัย

เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของสากล

ตัวอย่างเนื้อหา

 • ขั้นตอนการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • เส้นทางหนีไฟ
 • แจ้งซ่อมอุปกรณ์ชำรุด
 • สถานที่เก็บรวมขยะ
 • Checklist ทำความสะอาดครั้งใหญ่

ตัวอย่างคู่มือที่สร้างบนTeachme Biz

เปลี่ยนวิธีสื่อสารขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอ

มาดูหน้าตาคู่มือใน Teachme Biz กัน

คู่มือการจัดชั้นวางสินค้า

Pin It on Pinterest