062-295−6588 contact-th@studist.co.th

ตัวอย่างคู่มือ SOP ธุรกิจค้าส่ง – ค้าปลีก

SOP เกี่ยวกับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์

ใช้สำหรับอบรมให้พนักงานเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง

ตัวอย่าง

 • Product Knowledge Training
 • วิธีตอบคำถามลูกค้า
 • ช่องทางการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

SOP เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในราบรื่น

ตัวอย่าง

 • ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษี
 • ขั้นตอนการเปิด-ปิดร้าน 
 • การจัดชั้นสินค้า
 • ตำแหน่งการติดป้ายโฆษณาภายในร้าน
 • โปรโมชัน

SOP การใช้งานอุปกรณ์และระบบ

เพื่อลดเวลาทำความเข้าใจระบบ ให้พนักงานทำงานบริการเต็มที่

ตัวอย่าง

 • วิธีใช้เครื่องแคชเชียร์ POS 
 • วิธีบันทึกสต็อกลงในระบบ
 • วิธีใช้เครื่องรูดบัตร
 • วิธีสั่งซื้อสินค้าจากระบบ

SOP ด้านการบำรุงรักษา

เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้

ตัวอย่าง

 • การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
 • การติดต่อสำนักงานใหญ่เพื่อแจ้งซ่อมอุปกรณ์

ตัวอย่างคู่มือ SOP ที่สร้างบน Teachme Biz

เปลี่ยนวิธีสื่อสารขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอ

Pin It on Pinterest