สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

รายการอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ หรือสภาพแวดล้อมที่รองรับ

  “◯” รองรับฟังก์ชัน ”ー” ไม่รองรับฟังก์ชัน
  ความต้องการของระบบที่แนะนำ: สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
  ความต้องการของระบบขั้นต่ำ: สภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดด้านการใช้งานบางอย่าง รวมถึงข้อจำกัดสำหรับบางฟังก์ชัน

  *”ความต้องการของระบบขั้นต่ำ” อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 12 เดือน กรุณาพิจารณาเรื่องการใช้งานตามสภาพแวดล้อมของระบบที่แนะนำ.

  PC

  OS

  เบราว์เซอร์

  แอปพลิเคชัน

  สภาพแวดล้อม

  การใช้งาน

  หมายเหตุ

  และข้อควรระวัง

  การตั้งค่า การสร้าง การดู
  ทั่วไป วิดีโอ

  Windows 10

  เวอร์ชัน 1903 ขึ้นไป

  หน่วยความจำ: 4GB ขึ้นไป

  HDD: พื้นที่ว่าง 4GB

  Chrome

  เวอร์ชันล่าสุด

  Web Browser

  Editor Plugin

  แนะนำ

  รองรับการใช้งานทุกฟังก์ชัน

  *สำหรับการแก้ไขวิดีโอจำเป็นต้องติดตั้ง Editor Plugin

  Edge

  เวอร์ชันล่าสุด

  IE11

  เวอร์ชันล่าสุด

  ขั้นต่ำ

  ฟังก์ชันใหม่ที่จะพัฒนาในอนาคต อาจยังไม่สามารถใช้งานได้หรือมีข้อจำกัดในการใช้งานบางอย่าง ซึ่งอาจมีข้อความแจ้งเตือนว่าฟังก์ชันดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้

  Mac OS

  10.14 Mojave ขึ้นไป

  Safari

  เวอร์ชันล่าสุด

  Web Browser

  แนะนำ

   

   

   

  ไม่รองรับฟังก์ชันการแก้ไขวิดีโอ

   

  Chrome

  เวอร์ชันล่าสุด

  อุปกรณ์มือถือ (สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต)

  OS

  เบราว์เซอร์

  แอปพลิเคชัน

  สภาพแวดล้อม

  สภาพแวดล้อม

  หมายเหตุ

  และข้อควรระวัง

  การตั้งค่า การสร้าง การดู
  ทั่วไป วิดีโอ

  iOS

  iOS 12 ขึ้นไป

  iPad OS 13 ขึ้นไป

   

  iOS App

  แนะนำ

  รองรับฟังก์ชันทั้งหมดในการสร้างและดู

  สำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ กรุณาดำเนินการผ่าน Web Browser

  *ฟังก์ชันการแก้ไขวิดีโอจะไม่รองรับสำหรับ Android 9.0

  **ไม่รองรับอุปกรณ์ Android ที่ไม่สามารถใช้งาน Google Play Store

  Android

  Android 6.0 ขึ้นไป

  Android App

  iOS (ยกเว้น iPad)

  iOS 12 ขึ้นไป

  Safari

  เวอร์ชันล่าสุด

  Mobile Browser

  แนะนำ

  ไม่สามารถดู Task และหลักสูตรเทรนนิ่ง

  Android

  Android 6.0 ขึ้นไป

  Chrome

  เวอร์ชันล่าสุด

  ⚠ หมายเหตุ

  • ความต้องการของระบบที่แนะนำและขั้นต่ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • ความต้องการของระบบที่แนะนำและขั้นต่ำเป็นการตรวจสอบและยืนยันสภาพแวดล้อมระหว่างการพัฒนาระบบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการของระบบจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่สภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานหรือการตั้งค่าอื่น ๆ อาจมีผลต่อการทำงานของระบบได้
  • ไม่รองรับการใช้งานบน Thin client และบนสภาพแวดล้อมแบบ Virtual OS 
  • ไม่มีบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้งานหรือความขัดข้องบนอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ หรือเบราว์เซอร์ ที่ไม่รองรับ
  • ขนาดจอภาพที่แนะนำคือ WXGA ขึ้นไป (1280 × 720)
  • การแสดงผลอาจคลาดเคลื่อนเมื่อมีการขยายหน้าจอแสดงผลที่เบราว์เซอร์ให้ใหญ่ขึ้น

  Pin It on Pinterest