062-295−6588 contact-th@studist.co.th

ตัวอย่างคู่มือ Work Instruction ในธุรกิจโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิต

ตัวอย่างหัวข้อ WI จาก 4 ส่วนงานในธุรกิจอุตสาหกรรม

sample SOP WI ฝ่ายผลิต

WI ฝ่ายผลิต

เพื่อผลิตชิ้นงานที่ได้มาตรฐานและสามารถนำออกจำหน่ายได้

ตัวอย่าง

 • ขั้นตอนการเชื่อมชิ้นงานหมายเลขXXX
 • ขั้นตอนการแปรรูปชิ้นงานหมายเลขXXX
 • ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานหมายเลขXXX
 • วิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน
sample SOP WI ฝ่ายบำรุงรักษา

WI ฝ่ายบำรุงรักษา

เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน

ตัวอย่าง

 • ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่อง XXX
 • ขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • วิธีการทำความสะอาดเครื่อง XXX
sample SOP WI logistic

WI ฝ่ายโลจิสติกส์

เพื่อให้การขนส่งถ่ายโอนสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและได้คุณภาพ

ตัวอย่าง

 • วิธีแพ็ค/สถานที่เก็บอุปกรณ์แพ็คสินค้า
 • วิธีติดต่อบริษัทขนส่ง
 • วิธีชั่งน้ำหนัก
 • วิธีบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์
sample SOP WI ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

WI ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท

ตัวอย่าง

 • ขั้นตอนการทดสอบชิ้นงาน XXX
 • วิธีปฏิบัติเมื่อพบงานเสีย
 • วิธีปฏิบัติเมื่องานเสียซ้ำเกิน 2 รอบ 
 • วิธีทำความสะอาดห้อง QC

ตัวอย่างคู่มือที่สร้างบนTeachme Biz

เปลี่ยนวิธีสื่อสารขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอ

คู่มือวิธีใช้เครื่องจักร

(คลิก ⬅️ ➡️ ที่รูปภาพเพื่อเลื่อนสไลด์)

คู่มือการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง JSA

(คลิก ⬅️ ➡️ ที่รูปภาพเพื่อเลื่อนสไลด์)

Pin It on Pinterest