สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

คู่มือธุรกิจอุตสาหกรรม

Work Instruction ที่โรงงานการผลิตควรมีเป็นแบบแผนควบคุมมาตรฐาน

เรามาดู 4 องค์ประกอบหลักของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้

คู่มือฝ่ายผลิต

เพื่อสร้างชิ้นงานที่ได้มาตรฐานและสามารถนำออกจำหน่ายได้

ตัวอย่างเนื้อหา

 • ข้อมูลอะไหล่ส่วนประกอบ
 • วิธีเชื่อม วางเหล็ก แปรรูป
 • วิธีป้องกันการเกิดสนิม
 • วิธีประกอบชิ้นงานรวม
 • การใช้เตาและอุปกรณ์ต่างๆ
 • ชุดแม่พิมพ์ ตัวปั้ม การขึ้นรูป

คู่มือเทคนิค

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพของงานออกแบบและวิศวกรรม

ตัวอย่างเนื้อหา

 • โครงสร้างและชนิดวัสดุ
 • ตารางหน้าตัดเหล็กรูปพรรณ
 • ข้อมูลวัสดุวิศวกรรม
 • มาตรฐานงานสถาปัตยกรรม
 • แผนออกแบบต่อเติมอาคาร

คู่มือวางแผน และโลจิสติกส์

เพื่อให้การขนส่งถ่ายโอนสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและได้คุณภาพ

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การบริหารคลังสินค้า
 • ขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุ
 • จุดรับ – ส่งของ
 • บริหารรถบรรทุกและกระบะ
 • จุดตรวจสอบคุณภาพสินค้า

คู่มือความปลอดภัย

เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตให้เป็็นที่ยอมรับของสากล

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การรับประกันงานและเงื่อนไข
 • สัญญาการบำรุงรักษา
 • การส่งซ่อม
 • ตารางตรวจสอบสถานที่
 • QC การนำเข้า
 • การขอใบอนุญาต

ตัวอย่างคู่มือที่สร้างบนTeachme Biz

เปลี่ยนวิธีสื่อสารขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอ

มาดูหน้าตาคู่มือใน Teachme Biz กัน

คู่มือการใช้งานเครื่องมือ

Pin It on Pinterest