062-295−6588 contact-th@studist.co.th

ตัวอย่างคู่มือ SOP ร้านอาหาร

เมนูอาหารและเครืองดื่ม

เพื่อให้อาหารและเครื่องดื่มที่จัดว่าเป็นอาวุธหลักของธุรกิจมีมาตรฐานเดียวกันทุกครั้ง ทุกสาขา

ตัวอย่าง

 • วัตถุดิบ และอัตราส่วน
 • อุปกรณ์ที่ใช้ทํา
 • ขั้นตอนการเตรียม
 • ขั้นตอนการปรุง

การบริหารจัดการ

เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด 

ตัวอย่าง

 • การต้อนรับลูกค้า
 • เทคนิคการขายหรือแนะนำอาหาร
 • มารยาทการเสิร์ฟอาหาร
 • การใช้เครื่องคิดเงิน
 • โปรโมชันและการชำระเงิน

คู่มือการใช้และดูแลอุปกรณ์

เพื่อการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง ลดความเสียหาย และยืดอายุการใช้งาน

ตัวอย่าง

 • วิธีใช้เครื่องรูดบัตร
 • วิธีใช้อุปกรณ์ทำอาหาร
 • วิธีทําความสะอาด
 • ขั้นตอนการบํารุงรักษาอุปกรณ์
 • มาตรฐานความปลอดภัยที่ควรรักษา

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา

เพื่อจัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

 • วิธีปฏิบัติเมื่อไฟดับ
 • วิธีปฏิบัติเมื่อลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับรสชาติอาหาร
 • วิธีปฏิบัติเมื่อลูกค้าต้องการสิ่งที่ให้ไม่ได้
 • วิธีปฏิบัติเมื่อสินค้าหมด
 • วิธีสื่อสารกับลูกค้า

ตัวอย่าง SOP ที่สร้างบน Teachme Biz

เปลี่ยนวิธีสื่อสารขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอ

คู่มือวิธีการทำความสะอาดครัว

(คลิก ⬅️ ➡️ ที่รูปภาพเพื่อเลื่อนสไลด์)

คู่มือสูตรอาหาร – วิธีการทำข้าวหน้าไก่เทอรายากิ

(คลิก ⬅️ ➡️ ที่รูปภาพเพื่อเลื่อนสไลด์)

Pin It on Pinterest