สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

คู่มือธุรกิจร้านอาหาร

คัมภีร์สูตรสำเร็จที่จะทำให้กิจการร้านอาหารของคุณไหลลื่นไม่ติดขัด

เรามาดู 4 องค์ประกอบหลักของธุรกิจร้านอาหารที่ขาดไม่ได้

คู่มือเมนูอาหารและเครืองดื่ม

เพื่อให้ได้อาหารที่มีรสชาติ หน้าตาการจัดวางเหมือนกันทุกครั้ง

ตัวอย่างเนื้อหา

 • วัตถุดิบและอัตราส่วนผสม
 • อุปกรณ์ที่ใช้ทํา
 • ขั้นตอนการเตรียม
 • ขั้นตอนการปรุงอย่างละเอียด 

คู่มือการบริการ และร้องเรียน

เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและสิทธิพิเศษในระดับที่เท่าเทียมกัน 

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การต้อนรับลูกค้า
 • การรับออเดอร์
 • มารยาทการเสิร์ฟอาหาร
 • การเช็คบิล
 • เงือนไขบัตรเครดิต

คู่มือการใช้และดูแลอุปกรณ์

เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลดการเกิดความเสียหาย

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การประกอบเครื่อง
 • วิธีการใช้งานเบื้องต้น
 • การทําความสะอาด
 • การบํารุงรักษา
 • มาตรฐานความปลอดภัย

คู่มือการบริหารจัดการร้าน

เพื่อจัดการและกระจายงานของร้านให้พร้อมต่อการบริการเสมอ

ตัวอย่างเนื้อหา

 • ขั้นตอนการเปิด-ปิดร้าน
 • หน้าที่ระหว่างการขาย
 • สรุปยอดขายประจําวัน
 • การบริหารคลังสินค้า
 • จัดตารางพนักงาน

ตัวอย่างคู่มือที่สร้างบนTeachme Biz

เปลี่ยนวิธีสื่อสารขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอ

มาดูหน้าตาคู่มือใน Teachme Biz กัน

คู่มือการตรวจสอบความสะอาดในร้านอาหาร

Pin It on Pinterest