สอบถามเพิ่มเติม โทร 080-058-4464 studist@studist.co.th
QUALICA (THAILAND) CO., LTD.

QUALICA (THAILAND) CO., LTD.

การใช้ Teachme Biz ตั้งแต่แรกที่ขยายธุรกิจในไทยกลายมาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตอนนี้ ยิ่งใช้เร็วยิ่งดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในเห็นเป็นภาพและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหา เนื่องจากไม่มีคู่มือจึงมีการสอบถามจากลูกค้าจำนวนมาก...
Studist Corporation

Studist Corporation

เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมพนักงานใหม่แม้จะอยู่ในช่วง Work From Home  เปลี่ยนจากเทรนนิ่งแบบกลุ่มเป็นการเทรนนิ่งออนไลน์ ลดเวลาไปได้ถึง 25% วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมพนักงานใหม่ / เพิ่มประสิทธิภาพการสอนพนักงานใหม่ ปัญหา ต้องอบรมพนักงานใหม่แบบออนไลน์ในช่วงกักตัว ผล...
Cyber Communications Inc. (CCI)

Cyber Communications Inc. (CCI)

ลดภาระการตอบคำถาม ใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดคุณค่าสูงสุด วัตถุประสงค์ ใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดคุณค่าสูงสุด ปัญหา คู่มือใช้งานไม่ได้ มีคำถามเข้ามาเยอะ ผล ลดภาระการตอบคำถามภายในบริษัท ชื่อบริษัท Cyber Communications Inc. (CCI) เว็บไซต์ https://www.cci.co.jp/ ที่อยู่ 1-13-1...
Itochu Techno-Solutions Corporation

Itochu Techno-Solutions Corporation

ที่เคยใช้เวลาแก้ไขคู่มือเป็นอาทิตย์ก็เหลือเพียง 5 นาทีเท่านั้น – วิธีคลายเครียดด้วยการ “ไม่ใช้ MS Word” วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำและแก้ไขคู่มือการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ปัญหา ไฟล์ใหญ่เกินไป/ขั้นตอนการอนุมัติซับซ้อน ผล...