สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th
Studist (Thailand) Co., Ltd.

Studist (Thailand) Co., Ltd.

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรม / ส่งต่องาน GA / เพิ่มประสิทธิภาพการสอนพนักงานใหม่ ปัญหา ต้องอบรมพนักงานที่เพิ่งเข้าใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่บริษัทมีนโยบาย Work from Home ผล ลดเวลาการอมรมพนักงานใหม่ /พนักงานใหม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและผ่านช่วงทดลองงานก่อนกำหนด...
QUALICA (THAILAND) CO., LTD.

QUALICA (THAILAND) CO., LTD.

การใช้ Teachme Biz ตั้งแต่แรกที่ขยายธุรกิจในไทยกลายมาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตอนนี้ ยิ่งใช้เร็วยิ่งดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานภายในองค์กรและสร้างมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหา การติดต่อสอบถามจากลูกค้าเข้ามามาก...
Studist Corporation

Studist Corporation

เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมพนักงานใหม่แม้จะอยู่ในช่วง Work From Home  เปลี่ยนจากเทรนนิ่งแบบกลุ่มเป็นการเทรนนิ่งออนไลน์ ลดเวลาไปได้ถึง 25% วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมพนักงานใหม่ / เพิ่มประสิทธิภาพการสอนพนักงานใหม่ ปัญหา ต้องอบรมพนักงานใหม่แบบออนไลน์ในช่วงกักตัว ผล...
Cyber Communications Inc. (CCI)

Cyber Communications Inc. (CCI)

ลดภาระการตอบคำถาม ใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดคุณค่าสูงสุด วัตถุประสงค์ ใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดคุณค่าสูงสุด ปัญหา คู่มือใช้งานไม่ได้ มีคำถามเข้ามาเยอะ ผล ลดภาระการตอบคำถามภายในบริษัท ชื่อบริษัท Cyber Communications Inc. (CCI) เว็บไซต์ https://www.cci.co.jp/ ที่อยู่ 1-13-1...

Pin It on Pinterest