062-295−6588 contact-th@studist.co.th
รวมวิธีกำจัด Human Error

Talent Development คืออะไร

Talent Development คือ การพัฒนาบุคคลากร บ่มเพาะความสามารถและศักยภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งในแง่ความรู้ ทักษะ มุมมอง และความเชี่ยวชาญ จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้บุคคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมา  และสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กร ทั้งส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรที่มีบุคคลากร ไม่ว่าจะโดดเด่นหรือไม่ แท้จริงอาจมีศักยภาพบางอย่างแฝงเร้นอยู่ หากองค์กรสามารถดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาได้ ก็สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มต่อองค์กร รวมถึงลูกค้า และสังคมด้วย
แต่หากองค์กรไม่รู้มาก่อนและคิดว่านั่นเป็นหน้าที่ของตัวบุคคลนั้น ๆ ที่จะต้องพัฒนาตนเอง เช่นนี้แล้วองค์กรจะเสียโอกาสได้คนเก่งไว้ในมือและเสียโอกาสที่จะแข่งขันในสนามธุรกิจในอนาคต

TrainingTrend 2022_1

ทุกองค์กรสามารถเฟ้นหาและพัฒนาบุคคลากรพิเศษได้

Online SOP ช่วยเฟ้นหา พัฒนาพนักงานบน Talent Development ได้จริงหรือ?

เราเคยพูดถึงประโยชน์ของ Online SOP กันแล้วในบทที่ว่า SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี สิ่งเหล่านี้แทบจะเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดในการเฟ้นหาบุคคลากรอันทรงประสิทธิภาพเลยก็ว่าได้ เพราะ Online SOP เป็นชุดคำสั่งมาตรฐานที่องค์กรกำหนดขึ้นในการทำงานอย่างมีแบบแผนให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ ในทำนองเดียวกัน Talent Development ก็เป็นชุดของกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานเพื่อให้เขาเหล่านั้นดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด ความสัมพันธ์ที่คล้ายกันนี้เองที่จะทำให้เราสร้างพนักงานที่มีศักยภาพกว่าเดิมได้ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ดังนี้

1. ใช้ระบุพนักงานที่มีศักยภาพ

Online SOP มิใช่การนำขั้นตอนการทำงาน มาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น แต่สามารถพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้นได้ โดยเริ่มจากการเฟ้นหา Talent ของพนักงานก่อน โดยการ  ระบุเกณฑ์ทักษะของพนักงานว่าต้องมีทักษะแบบใดจึงจะเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท จากนั้นก็ใช้ SOP เพื่อสร้างแนวทางเนื้อหาการอบรมเพื่อให้พนักงานที่มีพื้นฐานทักษะการทำงานอยู่แล้ว ได้ถูกย้ำเตือนทักษะความรู้ของเขาในขั้นตอนนี้ และสุดท้ายก็ทำการติดตามผลงานและประเมินผลพนักงาน เพื่อดูผลความคืบหน้าของงาน และพัฒนาศักยภาพต่อไป

2. ใช้ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

Online SOP จะไม่ใช่แค่เอกสารที่บอกขั้นตอนการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ Online SOP ที่อยู่บนแพลตฟอร์มอย่าง Teachme Biz นั้น นอกจากจะเป็นเอกสารที่บอกขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องให้พนักงานได้แล้ว ยังสามารถเป็นโค้ชเฉพาะตัวให้กับพนักงานได้ด้วย เพราะประกอบไปด้วย เทรนนิ่งฟังก์ชัน (Training Function) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถนำสร้างหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มได้ โดยการนำ Online SOP ที่มีอยู่มาใช้อบรมพนักงานได้เลย โดยการอบรมแบบ Teachme Biz ด้วยเทรนนิ่งฟังก์ชันจะสามารถพัฒนาพนักงานให้เก่งยิ่งขึ้น ดังนี้

TrainingTrend 2022_1

Teachme Biz สามารถเป็นเครื่องมือในการเทรนนิ่งได้

1) พนักงานเข้าใจภาพรวมของการเทรนนิ่งได้

Online SOP บน Teachme Biz สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเทรนนิ่ง ทดสอบ และประเมินความสามารถของพนักงานได้ โดยผู้จัดการสามารถสร้างหลักสูตรเทรนนิ่งได้จาก Online SOP ที่มีอยู่แล้ว และพนักงานก็จะสามารถมองเห็นภาพรวมของหลักสูตรได้ตั้งแต่แรกว่ามีปริมาณของสิ่งที่ต้องศึกษามากแค่ไหน วางแผนและจัดสรรเวลาเพื่อการอบรมได้ด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถอบรมหรือศึกษา Online SOP เหล่านั้นได้ตามจังหวะที่ตัวเองถนัด 

2) มองเห็นคืบหน้าของการฝึกอบรมได้ทั้งพนักงานและหัวหน้างาน

การฝึกอบรมด้วย Online SOP บน Teachme Biz ทำให้ทั้งพนักงานและหัวหน้างานสามารถติดตามความคืบหน้า ผลการสอบ และผลการประเมิน ผ่านระบบได้ทันที ซึ่งหากรู้สถานการณ์การเทรนนิ่งได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้เทคแอคชั่นได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน เช่น เมื่อพนักงานติดขัดในการอบรมตรงส่วนไหน หัวหน้างานก็จะเข้าไปอธิบายเพิ่มเติมได้ หรืออาจจะนำผลลัพธ์การเทรนนิ่งมาวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร (ด้วยการปรับปรุง Online SOP) เพื่อให้เป็นสื่อการอบรมที่สามารถเข้าถึงความเข้าใจของพนักงานได้ดีขึ้น การบริหารจัดการการเทรนนิ่งแบบออนไลน์อย่างเป็นระบบจะเป็นสะพาน สู่ Talent Development ได้สำเร็จได้ง่ายขึ้น

3. ใช้ข้อมูลการใช้งาน Online SOP วิเคราะห์และวัดผลการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน

ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการใช้ Online SOP เพื่อทำ Talent Development เพราะเป็นขั้นตอนที่จะทำให้เราเห็นว่าพนักงานคนใดมีศักยภาพ ซึ่งคือขั้นตอนการเก็บข้อมูลการใช้งาน Online SOP ของพนักงาน โดยเราพอจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้ Online SOP เป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังนี้

1) วิเคราะห์พนักงานที่มี Talent จากการใช้งาน Online SOP ในแต่ละวัน

วิเคราะห์จากการเข้าถึง Online SOP ที่มีการอัปเดตว่าพนักงานเข้ามาดูครบแล้วใช่หรือไม่: เช่น มีการอัปเดตขั้นตอนการทำงานใหม่ ที่ทำให้คุณภาพดีขึ้นลงใน Online SOP แต่คู่มือที่อัปเดตใหม่นั้นยังมีพนักงานดูไม่ครบ หรือบางครั้งไม่มีพนักงานดูเลย เราจะเห็นกลุ่มของพนักงานในระยะยาวว่าพนักงานคนใดหรือกลุ่มใด อัปเดตการใช้งาน Online SOP สม่ำเสมอเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลงคู่มือการทำงาน

  • ดูว่าพนักงานคนใด ดู Online SOP เรื่องอะไร
  • ดูเวลาใดบ้าง
  • ดูบ่อยเพียงใด
  • ดูทั้งหมดกี่ครั้งต่อช่วงเวลาหนึ่ง 
  • มีการค้นหาคีย์เวิร์ดต่าง ๆ หรือไม่ ด้วยคำใด
  • ค้นพบคำหรือคู่มือที่ต้องการเจอหรือไม่ ผลลัพธ์ของงานเป็นอย่างไร 
  • มีการ Feedback ข้อมูลกลับมายังหัวหน้างานหรือไม่

ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้เอง เมื่อนำมาเปรียบเทียบแบบรายคนและผนวกรวมกับผลการทำงานของพนักงานก็จะวิเคราะห์เห็นความแตกต่างของพนักงานแต่ละคนได้ เป็น Data Analytic แบบหนึ่งนั่นเอง

TrainingTrend 2022_1

มีข้อมูลจากเครื่องมือดิจิทัลก็ทำให้ทำงานต่อง่ายขึ้น 

2) วัดความเข้าใจของพนักงาน

หนึ่งในวิธีการตรวจสอบ หรือเช็คความเข้าใจในกระบวนการทำงานของพนักงานคือการให้พนักงานสร้างคู่มือการทำงานด้วยตัวเอง เพราะการสร้างขึ้นมาย่อมยากกว่าการรับฟังหรืออ่านเพียงอย่างเดียวเพราะต้องเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอย่างดี พนักงานแต่ละคนอาจจะมีกระบวนการความคิดที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่สิ่งนี้เองที่เราสามารถว้ดได้ว่าพนักงานมีความเข้าใจที่เพียงพอหรือไม่ ซึ่งเมื่อให้พนักงานสร้างคู่มือการทำงานด้วยตัวเองแล้ว หัวหน้างานอาจจะเป็นผู้ตรวจสอบคู่มือนั้นๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งนั่นจะทำให้หัวหน้างานและลูกทีมเข้าใจซึ่งกันและกันว่าใครเข้าใจวิธีการทำงานหรือไม่ อย่างไร

กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแพลตฟอร์มที่สะดวก รวดเร็ว ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพราะถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ดี ใช้งานยาก กระบวนการเหล่านี้อาจจะกินเวลายาวนาน จนทำให้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้

ไม่ใช่แค่คู่มือการทำงานแต่ต้องพัฒนาศักยภาพพนักงานได้ด้วย

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นแนวทางหลักที่ Online SOP ที่ดีสามารถตระเตรียมความพร้อม เป็นเครื่องมือที่หยิบใช้ได้ ไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้น แต่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้  Teachme Biz เองก็เช่นกัน ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างคู่มือการทำงาน SOP WI แบบออนไลน์ และสามารถทำเรื่องที่กล่าวมาได้แทบทั้งหมด หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเฟ้นหาและพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร Teachme Biz นับเป็นเครื่องมือเหมาะสมอันหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเมื่อนำมาผนวกรวมกับหลักปฏิบัติตามแนวทางที่กล่าวมาทั้งหมดในบทนี้แล้ว ไม่เพียงแต่องค์กรจะค้นพบ Talent เท่านั้น อาจทำให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถของพนักงานจนเป็นผู้นำในสนามธุรกิจได้ต่อไป 

Create SOP manual effectively

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ติดต่อปรึกษาเราได้ที่ LINE OA: @studist.th !  

Pin It on Pinterest

Share This