สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

Teachme Biz เทรนนิ่งฟังก์ชั่น

เสริมประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลดระยะเวลาการฝึกอบรม

สนับสนุน Self-learning 

เวลาที่จะฝึกอบรมพนักงานใหม่ คุณเคยกังวลใจกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ?

ผู้อบรม (Trainer)

 • ไม่มีเอกสารประกอบการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรมไม่อัปเดต

 • แต่ละคน/สาขาสอนงานไม่เหมือนกัน

 • งานยุ่งมาก ไม่มีเวลาสอน

 • อบรมบ่อยเพราะพนักงานลาออกบ่อย

 • อบรมแล้วทำตามไม่ได้ต้องสอนใหม่

 • กลัวอบรมขั้นตอนการทำงานไม่ถูกต้อง

 • ไม่กล้าสอนจนกว่าตัวเองจะเป็นพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์

 • ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของ OJT

 • ไม่รู้ความคืบหน้าของ OJT

ผู้รับอบรม (Trainee)

 • ไม่กล้าถามเพราะผู้สอนงานยุ่ง

 • ไม่กล้าถามต่อหน้าคนเยอะๆ กลัวคนอื่นรู้ว่าไม่เข้าใจ

 • วิธีการทำงานของผู้สอนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำให้สับสน

 • ต้องการทบทวนสิ่งที่อบรมไปแล้ว

 • กังวลและไม่รู้ว่าต้องจำอะไรถึงไหน

 • อยากอบรมออนไลน์แต่ระบบบริษัทไม่รองรับ

 • อยากเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนเริ่มงานจริง

 • อยากทบทวนขั้นตอนการทำงานด้วยตัวเองที่หน้างาน

 • อยากรู้ขอบเขตงานล่วงหน้า

 • อยากทดลองเรียนรู้งานส่วนอื่น

เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมพนักงานกันไหม ?

คู่มือการทำงานต้องไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มาตรฐานหรือประสิทธิภาพในการทำงานลดลง แต่คู่มือการทำงานก็ไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วจะจบเลย

อยากแชร์คู่มือการทำงานให้ได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติตามอย่างแม่นยำ และใช้งานอย่างทั่วถึง

สิ่งที่จะทำให้ความต้องการทั้งหมดนี้เป็นจริงได้ก็คือ Training Function

การใช้งาน Training Function สำหรับอบรมพนักงานนั้น ไม่เพียงส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การอบรมแบบ Flipped classroom* และยกระดับการสอนงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอบรมพนักงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารในภาพรวม ทั้งลดอัตราการลาออก และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย

*วิธีอบรมรมที่มีประสิทธิภาพจากการสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาที่จำเป็นด้วยตัวเองล่วงหน้า และใช้การเทรนนิ่งหรือ OJT เป็นสถานที่สำหรับทำงานจริง

แก้ปัญหาด้านการบริหารองค์กรด้วย Training Function

Training Function คือ

1. ฟังก์ชันที่สามารถสร้างหลักสูตรอบรมได้จากการเลือกคู่มือการทำงาน

เทรนเนอร์สามารถสร้างหลักสูตรสำหรับอบรมพนักงานได้ตามประเภทงาน ลักษณะการจ้างงาน หน้าที่รับผิดชอบ โดยเลือกคู่มือที่มีอยู่มาเป็นหลักสูตร

2. เลือกและมอบหมายหลักสูตรจากรายการที่สร้างไว้

เลือกและมอบหมายหลักสูตรที่ต้องการให้พนักงานเข้าอบรมจากรายการหลักสูตรที่สร้างไว้

3. ผู้อบรม (Trainee) ศึกษาเนื้อหาการทำงานผ่านคู่มือในหลักสูตร

เทรนเนอร์สามารถสร้างหลักสูตรสำหรับอบรมพนักงานได้ตามประเภทงาน ลักษณะการจ้างงาน หน้าที่รับผิดชอบ โดยเลือกคู่มือที่มีอยู่มาเป็นหลักสูตร

4. ตรวจสอบสถานะการอบรม

ตรวจสอบสถานะการเข้าอบรมหรือความคืบหน้าของการอบรมแบบเรียลไทม์

ฟังก์ชันใหม่

วิเคราะห์ความคืบหน้า

 

หลังจากสร้างและมอบหมายหลักสูตรไปยังพนักงานแล้ว

ผู้อบรม (Trainer) จะสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ความคืบหน้าของการอบรมได้

สาขานี้ใช้งานเยอะเลย!

ส่วนสาขานี้ไม่ได้ใช้งานเลยนะเนี่ย…

ตัวอย่างผลลัพธ์การใช้งาน Training Function

ตัวอย่างการใช้งานบริษัทค้าปลีก (โฮมเซ็นเตอร์)

ใช้ Teachme Biz แทนเอกสารประกอบการอบรมสำหรับการทดสอบความสามารถพนักงานที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง 

ผลปรากฎว่าอัตราการสอบผ่านของพนักงานจำนวนหนึ่ง (20 คน) เพิ่มขึ้นจาก 57%→83% และคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 26 คะแนน!

ตัวอย่างการใช้งานบริษัทค้าปลีก (ซูเปอร์มาร์เก็ต)

จัดการองค์ความรู้ตามตารางการทำงานและแชร์ให้พนักงาน ทำให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การจัดเนื้อหาคู่มือเป็นหมวดหมู่และมอบหมายหลักสูตรการอบรมให้พนักงานแต่ละกะในทุกสาขาได้เรียนรู้นั้น ผลปรากฎว่าพนักงาน 80% ตอบแบบสอบถามว่าเนื้อหาการทำงาน “เข้าใจง่าย” 

 

ตัวอย่างการใช้งานธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน (บำรุงรักษาเครื่องจักร)

เปลี่ยนจากอบรมที่สำนักงานใหญ่เป็นอบรมออนไลน์ผ่าน Training Function ใน Teachme Biz แล้วปรากฎว่าอบรมเสร็จได้ภายใน 1.5 เดือนจากที่ตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะใช้เวลาอบรมทั้งหมด 2.5 เดือน

 

ความลับของการพัฒนาเทรนนิ่งฟังก์ชัน

จากผู้พัฒนาระบบจัดการคู่มือออนไลน์ Teachme Biz

%

อัตราส่วนของคนที่ผ่านการทดสอบจากการอบรมทั่วไป

อัตราส่วนของคนที่ผ่านการทดสอบ

เพิ่มสูงขึ้นถึง 165% เมื่อเปลี่ยนจากการอบรมทั่วไปสู่ ระบบ Self-learning

(เรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเอง)

%

อัตราส่วนของคนที่ผ่านการทดสอบจากการใช้ระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

การใช้งานหลักของฟังก์ชันเทรนนิ่ง

 สร้างหลักสูตรการอบรมให้ทุกแผนกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างหลักสูตรจากการเลือกคู่มือการทำงาน

สร้างหลักสูตรโดยกำหนดเนื้อหาตามคู่มือปฏิบัติงานของแผนก และระดับของพนักงาน เช่น หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ของแผนกการผลิต หลักสูตรสำหรับผู้จัดการฝ่ายการขาย เป็นต้น

รวบรวมสถิติเกี่ยวกับการเทรนนิ่งของแต่ละร้านได้อัตโนมัติ

แสดงภาพสถานะการเข้าร่วมหลักสูตรของแต่ละสาขา ติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานจริง เพื่อช่วยลดความแตกต่างของการบริหารในแต่ละสาขา ให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน

ฟังก์ชันอนุมัติการจบหลักสูตรพร้อมเลื่อนขั้นการเทรนนิ่ง

เจ้าของหลักสูตรสามารถประเมินผลและอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติผ่านหรือไม่ผ่านได้ทันที พร้อมทั้งมอบหมายหลักสูตรอบรมระดับที่สูงขึ้นเมื่อพนักงานนั้นได้รับการเลื่อนขั้น

Pin It on Pinterest