สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

เทรนนิ่งฟังก์ชั่น

เสริมประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลดระยะเวลาการฝึกอบรม

สนับสนุน Self-learning 

*สามารถใช้งานได้ในแพลน Basic / Enterprise เท่านั้น

ศึกษาแพลนราคา หรือ สอบถามเพิ่มเติม 062-295-6588

เวลาที่จะฝึกอบรมพนักงานใหม่ คุณเคยกังวลใจกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ?

ความลับของการพัฒนาเทรนนิ่งฟังก์ชัน

จากผู้พัฒนาระบบจัดการคู่มือออนไลน์ Teachme Biz

%

อัตราส่วนของคนที่ผ่านการทดสอบจากการอบรมทั่วไป

อัตราส่วนของคนที่ผ่านการทดสอบ

เพิ่มสูงขึ้นถึง 165% เมื่อเปลี่ยนจากการอบรมทั่วไปสู่ ระบบ Self-learning

(เรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเอง)

%

อัตราส่วนของคนที่ผ่านการทดสอบจากการใช้ระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

การใช้งานหลักของฟังก์ชันเทรนนิ่ง

 สร้างหลักสูตรการอบรมให้ทุกแผนกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างหลักสูตรจากการเลือกคู่มือการทำงาน

สร้างหลักสูตรโดยกำหนดเนื้อหาตามคู่มือปฏิบัติงานของแผนก และระดับของพนักงาน เช่น หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ของแผนกการผลิต หลักสูตรสำหรับผู้จัดการฝ่ายการขาย เป็นต้น

รวบรวมสถิติเกี่ยวกับการเทรนนิ่งของแต่ละร้านได้อัตโนมัติ

แสดงภาพสถานะการเข้าร่วมหลักสูตรของแต่ละสาขา ติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานจริง เพื่อช่วยลดความแตกต่างของการบริหารในแต่ละสาขา ให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน

ฟังก์ชันอนุมัติการจบหลักสูตรพร้อมเลื่อนขั้นการเทรนนิ่ง

เจ้าของหลักสูตรสามารถประเมินผลและอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติผ่านหรือไม่ผ่านได้ทันที พร้อมทั้งมอบหมายหลักสูตรอบรมระดับที่สูงขึ้นเมื่อพนักงานนั้นได้รับการเลื่อนขั้น

Pin It on Pinterest