สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากผลกระทบของโรคโควิด-19 หนึ่งในปัญหาที่มักพบในทุกองค์กร คือ การเลือกไม่ได้ระหว่างการฝึกอบรมพนักงานภายใน (In-house training) และการจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing hiring) หากคุณอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก บทความนี้เราจะมาช่วยกันพิจารณาข้อดีข้อเสียพร้อมทั้งแชร์โซลูชันดีๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกันค่ะ

การฝึกอบรมพนักงานภายใน (In-house training) คือ การอบรมพนักงานที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กร โดยผู้อบรมสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลภายในหรือวิทยากรจากภายนอก มีเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานการทำงานและยกระดับความสามารถของบุคคลากรในองค์กร ซึ่งหลังจากการอบรมแล้วมักจะมีการทดสอบความเข้าใจและประเมินผลของพนักงาน

ข้อดี

1. พัฒนาศักยภาพของบุคคลากร เพิ่มทักษะความรู้เชิงลึกให้คนในองค์กร

2. อบรมคนจำนวนมากได้พร้อมๆ กัน กระชับความสัมพันธ์ สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพทำให้การประสานงานแต่ละแผนกดียิ่งขึ้น

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทาง การเช่าสถานที่อบรม อีกทั้งยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้ว

4. ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานภายในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพทุกภาคส่วน

ข้อเสีย

1. ค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างวิทยากรภายนอก หรือ ค่าเสียเวลาของการใช้งานพนักงานภายในเป็นผู้สอน รวมถึงการลงทุนทรัพยากรต่างๆ

2. อบรมคนจำนวนมากได้พร้อมๆ กัน กระชับความสัมพันธ์ สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพทำให้การประสานงานแต่ละแผนกดียิ่งขึ้น

3. เสี่ยงต่อการสูญเวลา หากองค์กรมีอัตราการเปลี่ยนงานสูง (High turnover rate) ก็ยากที่จะคาดการณ์ว่าพนักงานจะอยู่กับองค์กรอีกนานเท่าไหร่

4. มาตรฐานการสอนของแต่ละแผนกหรือบุคคลไม่เท่ากัน เพราะผู้สอนแต่ละคนมีแนวทางการถ่ายทอดความรู้ที่ต่างกัน หากองค์กรไม่มีหลักสูตรหรือโครงสร้างการฝึกอบรมที่ชัดเจน บุคคลากรที่ถูกฝึกออกมาก็จะขาดคุณภาพ

ฝึกอบรมพนักงานภายในอย่างไรให้มีคุณภาพ?

 • วางแผนโครงสร้างการอบรมหรือเทรนนิ่งล่วงหน้า โดยกำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการอบรมและมาตรฐานการประเมินผลอย่างชัดเจน จัดทำเอกสาร ซึ่งอาจจะเป็นคู่มือที่ระบุรายละเอียดทั้งหมดและแชร์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทั่วกัน

 • กำหนดช่วงเวลาและงบประมาณที่ใช้ องค์กรควรจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานหมั่นพัฒนาตนเองและเสริมสร้างทักษะพร้อมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นภายในองค์กร

 • เลือกบุคคลที่เหมาะสมในองค์กรเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ พนักงานแต่ละคนจะเชี่ยวชาญในเรื่องที่ต่างกัน จึงเป็นเรื่องที่ดีถ้าในองค์กรมีการแชร์และจัดเก็บ Know-how ของทุกคนเพื่อเป็นสินทรัพย์ขององค์กรที่สามารถนำมาส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้

 • การฝึกอบรมข้ามสายงาน (Cross training) เพื่อสร้าง Multiple skill ให้พนักงาน เผื่อไว้ในเวลาที่ขาดแคลนบุคคลากร ตัวอย่างเช่น ฝึกอบรมพนักงานแคชเชียร์เกี่ยวกับวิธีการสต็อกสินค้าขายปลีก หรือ อบรมการตอบคำถามซัพพอร์ตลูกค้าให้กับพนักงานทุกแผนก

การจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing hiring) คือ การว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ชั่วคราว โดยเซ็นสัญญาว่าจ้างที่มีการกำหนดระยะเวลาแบบรายเดือนหรือปีตามเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทกำหนด

ซึ่งปัจจุบันระบบการทำงานในลักษณะของ Outsource กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมสนใจในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า SME จนไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ประเภทข้ามชาติเป็นจำนวนมาก เพราะ

ข้อดี

1. ต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อย เพราะสามารถประหยัดงบการจัดตั้งแผนก งบจ้างพนักงาน รวมไปถึงการจ่ายค่าสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานที่จ้างมาในส่วนนี้ การจ้างภายนอกจึงเป็นที่นิยมมากในกลุ่มธุรกิจเล็กไปจนถึงกลาง

2. ได้พนักงานมืออาชีพ กรณีที่ใช้ outsource จากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ นอกจากคุณจะได้ know-how เฉพาะทางและเทคนิคดีๆล แล้ว คุณยังสามารถเรียนรู้มุมมองของคนภายนอกจากพนักงานชั่วคราวแถมมาอีกด้วย

3. ไม่ต้องนับหนึ่งฝึกพนักงานใหม่ สามารถป้อนงานเฉพาะทางให้พวกเขารับผิดชอบและเริ่มโปรเจคได้ทันที

4. ลดภาระการดูแลและบริหารโปรเจค เพราะเป็นการผู้ถูกจ้างเข้าใจในเนื้องานที่ชัดเจน ผู้บริหารเพียงแค่ต้างติดตามความคืบหน้าและประเมินผลเท่านั้น หากไม่พอใจก็สามารถจ้างให้บริษัทรายอื่นเข้ามาทำแทนได้ทันที

ข้อเสีย

1. เสี่ยงต่อข้อมูลรั่วไหล จึงควรพิจารณาเลือกใช้บริษัท outsource ที่มีความน่าเชื่อถือพร้อมทั้งทำสัญญาข้อตกลงเพื่อปกปิดข้อมูลและแบ่งชั้นความลับขององค์กรให้ชัดเจนก่อนแชร์

2. พนักงาน outsource ผูกพันธ์กับองค์กรต่ำ และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะงานที่ตกลงเอาไว้ในสัญญาเท่านั้น

3. อาจเกิดความไม่ต่อเนื่องของงาน เมื่อมีการถ่ายโอนงานจาก outsource เจ้าหนึ่งไปยังอีกเจ้า ควรมีระบบจัดสรรข้อมูลรายละเอียดงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่รับงานต่อนำไปปฏิบัติได้ไม่ตกหล่น

ฝึกอบรมพนักงาน Outsource อย่างไรให้มีคุณภาพ?

 • การฝึกอบรมไม่ควรจัดเพียงครั้งเดียว พนักงานจ้างภายนอกควรได้รับการฝึกอบรมที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกับพนักงานในบริษัท เนื่องจากองค์กรของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พวกเขาจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องทั่วไปเสมอ

 • แชร์คู่มือและวิธีการทำงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานขององค์กรให้พนักงาน

 • ใช้ระบบ Self-learning พร้อมติดตามความคืบหน้าของภาพรวมในการอบรม และมอนิเตอร์สถานะได้อย่าง Real time แทนการโทรศัพท์ อีเมล หรือแชทที่แสดงถึงความไม่ไว้วางใจและสร้างความรำคาญต่อพนักงาน

 • จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยก่อนที่คุณจะเริ่มการฝึกอบรม เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจะถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

 • วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แม้พนักงาน Outsource จะเป็นบุคคลนอกแต่การทำงานในบางส่วนนั้นอาจเกี่ยวข้องกับภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เขาเหล่านั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิด ทัศนคติและธรรมเนียมขององค์กร เพื่อส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีสู่ลูกค้า

การฝึกอบรมพนักงานภายใน หรือ การจ้างบุคคลภายนอก มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ Teachme Biz #ระบบจัดการคู่มือออนไลน์ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคค สนับสนุน Self-learning และการผลักดันให้บุคลากรมีทักษะที่หลากหลาย (Multiple skill) ให้พนักงานสามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานได้ไม่ว่าจะคุณจะทำงานที่บ้านหรือออฟฟิศเพราะมี #คู่มือออนไลน์ ที่เรียนรู้มาตรฐานงานในองค์กรได้ตลอดเวลา

  Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

  ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น คลิก สมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์กับ “Teachme Biz” ฟรี!  

  เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

  ขั้นตอนการไคเซ็น (Kaizen) อย่างเป็นระบบแบบ Teachme Biz

  ขั้นตอนการไคเซ็น (Kaizen) อย่างเป็นระบบแบบ Teachme Biz

  ทำไม KAIZEN จึงสำคัญ  หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) หรือไคเซ็น (KAIZEN) เป็นหลักบริหารหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนหนึ่งเพราะเป็นหลักบริหารที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ เพราะเน้นที่การปรับปรุงและพัฒนาที่ “กระบวนการ”...

  【User Interview】Toyotsu L&C (Thailand) Co.,Ltd.

  【User Interview】Toyotsu L&C (Thailand) Co.,Ltd.

  ส่วนหนึ่งในเบื้องหลังงาน Toyotsu DX event 2020 คือ Teachme Biz Toyota Tsusho Group เริ่มขยายสาขาไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อปี 1957 ในชื่อ Toyota Tsusho Thailand และค่อยๆ ขยายธุรกิจไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นเทรดดิ้งผู้นำสินค้าหลากหลายทั้งอะไหล่รถยนต์ โลหะ...

  【User Interview】PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.

  【User Interview】PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.

  ​โควิด-19 ทำให้การเดินทางล่าช้า แต่เตรียมพร้อมการทำงานล่วงหน้าด้วย​ Teachme Biz​ ระหว่างฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นได้! ■ สรรหาบุคลากรที่เป็นที่ต้องการในญี่ปุ่นส่งตรงจากไทย ―— ได้ยินว่าโควิด-19 ไวรัสส่งผลให้การเดินทางล่าช้า แผนตอนแรก​คือหลังเรียนจบมหาวิทยาลัย​เดือน​เมษายน​ปี​...

  ตัวอย่างผู้ใช้งาน Teachme Biz

  Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd.

  Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd.

  ยกระดับคุณภาพการทำงานด้วย Learning Organization เปลี่ยนความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล ให้เป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท วัตถุประสงค์ ยกระดับคุณภาพการทำงานด้วย Learning Organization เปลี่ยนความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล ให้เป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท ปัญหา...

  Ichinoyu group

  Ichinoyu group

  เปลี่ยนสู่ Teachme Biz แก้ไข SOP ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว วัตถุประสงค์ เลิกใช้ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ปัญหา ความรวดเร็วและการจัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้ทำ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ผล อัปเดต SOP หรือคู่มือการทำงานได้เร็วขึ้น...

  Nakagawa Cooking Art College

  Nakagawa Cooking Art College

  ใช้ฟังก์ชัน VDO เพื่อเน้นให้เห็นขั้นตอนการปรุงอาหาร ตั้งเป้าใช้ Teachme Biz เพื่อทบทวนและฝึกทำอาหารอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างมาตรฐานให้กับการฝึกภาคปฏิบัติของการทำอาหาร ปัญหา การเรียนเทคนิคการปรุงอาหารและการบริการอย่างถูกต้อง ผล...

  Pin It on Pinterest

  Share This