สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “เศรษฐกิจแบบนี้” แม้ไม่มีคำที่สื่อความหมายในเชิงลบเลยก็ตาม แต่เมื่อได้ยินวลีนี้ส่วนใหญ่มักเป็นไปในทางไม่ค่อยดี แปลง่าย ๆ ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนั่นเอง ไม่ว่าเราจะเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ ก็ได้ยินวลีนี้มาทุกยุคทุกสมัยโดยไม่ได้ไปอ้างอิงกับตัวเลขทางเศรษฐกิจจริง ๆ ว่า ช่วงนั้นความเจริญทางเงินตรามีมากหรือน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามสำหรับองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่า “เศรษฐกิจแบบนี้” หรือไม่ว่าเศรษฐกิจแบบไหน การสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอย่างมีธรรมาภิบาล และมอบคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของทุกองค์กร ซึ่งวิธีหนึ่งที่ทำให้ผลกำไรมากขึ้นคือ “การลดต้นทุน” 

ไม่ว่าตลาดหรือเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเราก็ควรใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนในยามวิกฤตกันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “ทางรอดของ SMEs ไทย เทคนิคการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจไทย” หรือ “Teachme Biz เสนอ 3 ต้นทุนที่ต้องลด รับเศรษฐกิจหลัง COVID-19” และ “4 เทคนิคลดค่าใช้จ่ายอย่างยั่งยืน บริษัทอยู่ได้ บุคลากรแฮปปี้” วันนี้ Teachme Biz ได้รวบรวมไอเดียการลดต้นทุน ลดค่าใช้ขององค์กร ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เศรษฐกิจแย่หรือเศรษฐกิจดี เพื่อลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายขององค์กรให้น้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. การลดต้นทุนแรงงาน
  การเพิ่มศักยภาพแรงงานนับเป็นการลดต้นทุนได้อย่างหนึ่ง เพราะแรงงาน (จำนวนคน) ที่มีเท่าเดิมสามารถสร้างผลงานได้มากขึ้น ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของประสบการณ์ ความรู้เป็นสำคัญ

  1.1 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

  เวลาก็คือเงินเช่นกัน ทุกวินาทีของเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ย่อมก่อให้เกิดการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ด้วย และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นทักษะที่พนักงานทุกคนควรมี พนักงานควรรู้ว่าต้องทำอะไรก่อน-หลัง หรือหากเป็นช่วงที่มีเวลาว่างก็ควรใช้เวลาว่างให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการซัพพอร์ตงานส่วนอื่นที่กำลังยุ่งอยู่ แต่การที่พนักงานจะสามารถซัพพอร์ตงานส่วนอื่นได้นั้นจำเป็นจะต้องมีทักษะในการทำงานส่วนอื่นที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบหลักของตนเองด้วย แต่การจะทำแบบนั้นได้จะต้องมีการแชร์ขั้นตอนการทำงานของทุกๆ ส่วนให้พนักงานทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เพื่อจะได้มีทักษะในการซัพพอร์ตงานทุกแผนกอย่างทันท่วงทีในเวลาที่ต้องการ (อ่านเทคนิคการบริหารคนในองค์กรอย่างยืดหยุ่นและจำกัดได้ ที่นี่)

   แบ่งปันเทคนิคการบริหารเวลาในองค์กรสามารถลดต้นทุนด้านเวลาได้

   1.2 ใช้ฟรีแลนซ์สำหรับงานที่ไม่ใช่งานหลักของธุรกิจ

   ฟรีแลนซ์ นับเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับงานที่ไม่ใช่งานหลักของธุรกิจ เพราะไม่จำเป็นต้องลงทุนมาก ไม่ต้องมีสวัสดิการ ไม่ต้องมีประกันสังคม ไม่ต้องมีกระบวนการฝึกอบรม แถมยังมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ มากเสียด้วย ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ทำธุรกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม โดยมีรายได้จากหน้าร้านเป็นหลัก การหาฟรีแลนซ์มาช่วยในการทำกราฟฟิกสร้างเมนู การจัดการเว็บไซต์ ก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการหาพนักงานประจำมาสร้างเป็นแผนกไอทีใหม่ ลดต้นทุนด้านแรงงานที่ไม่ใช่แกนหลักของธุรกิจได้ด้วย

   1.3 ลดต้นทุนด้านการประชุม

   การประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากเกินไป (เช่น มากกว่า 10 คน) ทำให้ประสิทธิภาพในการประชุมลดลง หรือเป็นการใช้ทรัพยากรด้านแรงงานที่ไม่คุ้มค่า เพราะในบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมมีเพียงไม่กี่คนที่เป็นคนตัดสินใจจริง ๆ  นอกจากนั้นยังมีไอเดียที่ควรนำมาปรับใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดต้นทุนด้านการประชุมได้

   ควบคุมการประชุมได้ก็ลดต้นทุนด้านการประชุมได้

   รณรงค์ให้ประชุมผ่านออนไลน์: การประชุมที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน หรือการประชุมที่ไม่ได้เป็นการตกลงเซ็นสัญญาโครงการใหญ่ ๆ  สามารถประชุมเพื่ออัปเดตข่าวสาร บอกให้ทราบสถานะปัจจุบัน และสิ่งที่ต้องทำต่อไปผ่านการประชุมออนไลน์ได้ เพื่อลดการเดินทางที่ใช้เวลามากกว่าและบางครั้งต้องมีค่าเดินทางด้วย 

   กำหนดนโยบายการจัดประชุม: จำนวนครั้ง และเวลาในการจัดการประชุม ควรมีการจดบันทึกที่แน่นอน ว่ามีสมาชิกกี่คนเข้าร่วม เวลาในการประชุมถูกใช้ไปเท่าไร เมื่อครบหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน ลองนำมาเปรียบเทียบและดูว่า เวลาเฉลี่ยและจำนวนครั้งที่เหมาะสมขององค์กรควรเป็นเท่าไร และกำหนดเป็นนโยบาย เชื่อได้เลยว่า หากกำหนดออกมาแล้ว การประชุมจะไม่เยิ่นเย้อ และไม่มากเกินไปจนไม่มีเวลาทำงานส่วนตัวแน่ ๆ  

   1.4 ลงทุนกับพนักงานที่เป็นงานหลักของธุรกิจ

   พนักงานสำหรับงานหลักในที่นี้หมายถึง พนักงานทุกคนที่ไม่อาจจ้างฟรีแลนซ์มาทำได้ การลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวคือ การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน หรือส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะเพิ่มขึ้นนั่นเอง เช่น การฝึกอบรมพนักงานอยู่เสมอ การบริการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย การสนับสนุนให้พนักงานตระหนักด้านการพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอ หรือการวางนโยบายให้พนักงานสามารถแชร์องค์ความรู้ของบุคคลให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อให้บุคคลอื่นในบริษัทสามารถเรียนรู้ต่อได้ เป็นต้น

   2. การลดต้นทุนทางการตลาด
   การใช้งบประมารณทางการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือทำอย่างไรให้งบประมาณที่ใช้ไปนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันจากจำนวนเงินน้อยกว่าก็คือการลดต้นทุนทางการตลาดอย่างหนึ่ง

   2.1 ลดต้นทุนโดยใช้ประโยชน์จากการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์

   การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อเทียบกับเมื่อสิบกว่าปีก่อน ปกติการลงทุนกับโฆษณามักมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ มีค่าใช้จ่ายที่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา

   สื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ลดต้นทุนการโฆษณาได้

   ปัจจุบันหากเราหันมาใช้ประโยชน์จากการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะทำให้เราลดต้นทุนของค่าโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแนวคิดของการคำนวณต้นทุนค่าโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์วัดจากต้นทุนต่อการคลิก (Cost Per Click หรือ CPC) ยิ่งเราเข้าใจกลไกของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มากเท่าไร ก็จะทำให้ต้นทุนต่อการคลิกลดลงมากขึ้นเท่านั้น นั่นคือจำนวนงบประมาณเท่าเดิมแต่เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น การลดต้นทุนแบบนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน

   2.2 ลดต้นทุนโดยใช้ประโยชน์จากตลาดแบบปากต่อปาก (Word of mouth marketing)

   การตลาดแบบปากต่อปากเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งในการลดต้นทุนการสื่อสารของแบรนด์หรือองค์กรไปยังลูกค้า เพราะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เราได้มอบคุณค่าที่ดีให้และมีความภักดีต่อแบรนด์เป็นดั่งองครักษ์ที่คอยบอกต่อเรื่องราวดี ๆ ต่าง ๆ ของแบรนด์หรือองค์กรไปยังลูกค้าคนต่อ ๆ ไป โดยที่ไม่ต้องเสียงบประมาณในการโฆษณาเพิ่มเติม การสรรหาไอเดียเพื่อการตลาดแบบปากต่อปากก็ทำให้ต้นทุนทางการตลาดลดลงไปได้ ไอเดียในการหันมาใช้การตลาดแบบปากต่อปาก เช่น 

   – การให้ลูกค้าได้สร้างเนื้อหาของตัวเองบนสินค้าหรือบริการของเรา การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างแฮชแท็กขององค์กรเรา การแชร์เรื่องราวดี ๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวพันกับองค์กรของเรา 

   – การให้ลูกค้าบอกต่อถึงสินค้าหรือบริการขององค์กร ท้ายที่สุดคือให้ลูกค้าได้ชักชวนเพื่อน ๆ มาซื้อสินค้าหรือบริการขององค์กรโดยมีผลตอบแทนให้กับผู้เชิญชวน 

   – การให้ลูกค้าได้รีวิวสินค้าหรือบริการขององค์กร หากสินค้าหรือบริการนั้นดีจริง มีความน่าเชื่อถือ ลูกค้าจะเป็นผู้นำส่งคุณค่าดี ๆ เหล่านี้ไปยังคนอื่น ๆ ต่อไป

   ลดต้นทุนการโฆษณาโดยใช้ไอเดียการสร้างการตลาดแบบปากต่อปาก

   3. การลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายของการดำเนินธุรกิจ
   การดำเนินธุรกิจมีค่าใช้จ่ายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไอเดียต่าง ๆ เหล่านี้เป็นไอเดียในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้

   ค่าใช้จ่ายการดำเนินธุรกิจยังมีจุดที่ลดต้นทุนได้เสมอ

   3.1 การลดต้นทุนด้านพลังงาน

   พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ เครื่องใช้ไฟฟ้าจอมกินไฟอย่างเครื่องปรับอากาศแทบจะเป็นตัวเอก ยิ่งทำงานที่ออฟฟิศนานเท่าไร ค่าไฟฟ้าก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ความร้อนภายนอกมากเท่าไรค่าไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศก็มากขึ้น การใช้การตั้งโปรแกรมหรือเวลา ในการปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า นับเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถตั้งเป็นนโยบายได้ (รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ด้วย)

   ไอเดียการลดต้นทุนด้านพลังงานทำได้โดยการวางนโยบายด้านพลังงานที่ชัดเจน ดังไอเดียข้างล่างนี้

   – ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติตามเวลาเข้างานในตอนเช้า และปิดก่อนเวลาเลิกงานประมาณ 10 นาทีเป็นประจำทุกวันทำการ โดยที่ไม่ต้องใช้คนเข้ามาควบคุม

   – ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศและล็อกเพื่อไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ง่าย

   – กรณีของหลอดไฟ เราสามารถใช้อุปกรณ์เสริมในการควบคุมให้หลอดไฟเปิด-ปิดอัตโนมัติในเวลาที่ต้องการด้วยเช่นกัน

   – องค์กรที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ควรจัดให้มีการแบ่งโซนการควบคุมเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟแยกกัน

   – การติดตั้งม่านทึบแสงหรือฟิล์มกันความร้อนบริเวณหน้าต่างทางทิศตะวันตก เพื่อลดความร้อนยามบ่าย

   – การลงทุนระยะยาวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในองค์กรขนาดใหญ่ ไอเดียนี้ก็เริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นในปัจจุบัน

   – การติดป้ายและรณรงค์การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ เป็นต้น

   – เปลี่ยนหลอดไฟเป็นชนิด LED ที่ให้ความสว่างเท่าเดิมด้วยการกินไฟที่ลดลง

   – ใช้แสงจากธรรมชาติในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง

   – เปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เนื่องจากแล็ปท็อปประหยัดพลังงานมากกว่า

   เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งบริโภคทรัพยากรไฟฟ้าแหล่งใหญ่ขององค์กรคุณหรือไม่

   เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบนี้ สำหรับองค์กรใน 1 ปี ก็ลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินไม่น้อยทีเดียว

   3.2 การลดต้นทุนด้านพื้นที่

   พื้นที่สำหรับการทำธุรกิจเป็นต้นทุนสำคัญอย่างหนึ่ง และต้นทุนของพื้นที่จะสูงขึ้นเมื่อความต้องการใช้พื้นที่มีมากขึ้น การใช้พื้นที่ในสำนักงานหรือองค์กรอย่างคุ้มค่ากว่าเดิมที่เป็นอยู่ ทำให้สามารถลดต้นทุนด้านพื้นที่การใช้งานได้

   แนวคิดง่าย ๆ คือการจัดการ 5ส เป็นกระบวนปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสิ่งแวดล้อม คือ 

   – สะสาง ทำให้พื้นที่ให้เป็นระเบียบ ของที่ไม่ใช้ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ สามารถกำจัดได้เพื่อลดการใช้พื้นที่ที่ไม่จำเป็น

   – สะดวก การวางสิ่งของให้หยิบใช้ได้สะดวก เพราะถ้าจัดเป็นระเบียบแต่หยิบใช้ลำบาก คงทำให้การทำงานยุ่งยากกว่าเดิม 

   – สะอาด นอกจากเป็นระเบียบและสะดวกแล้ว ความสะอาดเป็นปัจจัยที่้ต้องคำนึงถึงเช่นกัน เพื่อสุขอนามัยของทุกคนในองค์กร

   – สุขลักษณะ เมื่อทำความสะอาดแล้ว การรักษาให้สะอาดแบบนั้นอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ความสกปรกที่เกิดขึ้นได้ทุกวันมีน้อยลง 

   – สร้างนิสัย 4 ข้อข้างต้น จะหายไปถ้าองค์กรไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมหรือนิสัยขององค์กร

   หากจัดการพื้นที่ในองค์กรให้ดี จะเหลือพื้นที่นำมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น

   ลองพิจารณาดูพื้นที่สำนักงานหรือองค์กรในปัจจุบัน มีพื้นที่ใดที่ผู้คนแทบไม่เคยย่างกรายและเก็บแต่สิ่งของที่ผ่านมาเป็นปีก็ไม่เคยถูกใช้ จุดนั้นเป็นจุดที่ควรพิจารณาสะสางให้เรียบร้อยแล้วบริหารพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้มีประโยชน์มากขึ้น อาจจะใช้พื้นที่นั้นสร้างหน่วยย่อย ๆ ในการสร้างผลกำไรของบริษัทหรือเป็นพื้นที่ร่วมกันคิดเพื่อหาไอเดียลดต้นทุนก็ไม่เลวครับ

   3.3 ลดต้นทุนด้านเครื่องใช้สำนักงาน

   เครื่องใช้สำนักงาน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในองค์กร แต่ในสิ่งที่ขาดไม่ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องใช้ที่เลิศหรู หรือใหม่เอี่ยม หากมีอุปกรณ์ใดที่สามารถใช้แทนกันได้ในราคาที่เหมาะสมกว่า ย่อมลดต้นทุนได้ไม่มากก็น้อย ดังไอเดียต่อไปนี้

   การซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสองสภาพดี: เฟอร์นิเจอร์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่เป็นมือสอง สภาพดี ๆ ในปัจจุบันหาง่ายกว่าเมื่อราว 10 กว่าปีก่อนมากนัก พื้นที่ใดในองค์กรที่ไม่จำเป็นต้องดูหรูหราใหม่เอี่ยมตลอดเวลา การเลือกเฟอร์นิเจอร์มือสองสภาพดีเป็นทางเลือกที่ลดต้นทุนได้มากทีเดียว

   ปัจจุบันการหาซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสองสภาพดีทำได้ไม่ยากนัก

   การใช้เครื่องเขียน เกรดปานกลาง: การใช้เครื่องเขียนเกรดกลาง ๆ  ไม่แย่เกินไป และก็ไม่หรูหราเกินไป ก็นับว่าเป็นนโยบายที่ดีอย่างหนึ่ง ปกติเอกสารต่าง ๆ ส่วนที่เป็นปากกา มักเป็นส่วนที่ใช้ลงลายมือชื่อ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหมึกเจลอย่างดีด้ามละหลายร้อยบาทก็ได้ เป็นต้น 

   จำกัดปริมาณการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์: แม้ Paperless จะมีบทบาทมากในปัจจุบันแต่เอกสารบางอย่างก็ยังต้องพิมพ์ออกมา ดังนั้นเครื่องพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสีหรือขาวดำ หากมีการกำหนดนโยบายหรือปริมาณการพิมพ์ (จำนวนแผ่น) ต่อคนได้ จะสามารถลดต้นทุนทั้งกระดาษ หมึกพิมพ์ และค่าบำรุงรักษาได้ ลองเก็บข้อมูลของแต่ละแผนก แต่ละคน ว่ามีการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนจำนวนเท่าใด และตั้งเป็นนโยบายว่าจะใช้ไม่เกินเท่านั้นในเดือนต่อไป เป็นต้น 

   ทั้งหมดนี้เป็นไอเดียในการลดต้นทุนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีวิกฤตเกิดขึ้นก่อนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือมิติการลดต้นทุนด้านการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุนด้านแรงงาน  และลดต้นทุนด้านการตลาด หวังว่าแนวคิดการลดต้นทุนเหล่านี้จะสามารถทำให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากผู้อ่านท่านใดสนใจการลดต้นทุนโดยใช้ Teachme Biz เป็นเครื่องมือในการดำเนินการก็ติดต่อพวกเราได้เลยครับ นอกจากจะได้ลดต้นทุนแล้วยังได้บริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ควบคุมมาตรฐานการทำงาน บริหารและพัฒนาบุคคลากร รวมถึงการเริ่มทดลอง Digital Transformation อีกด้วย

   Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

   ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น คลิก สมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์กับ “Teachme Biz” ฟรี!  

   เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

   สิ่งที่ต้องเจอและวิธีแก้ไขเมื่อต้องลดต้นทุนแรงงาน

   สิ่งที่ต้องเจอและวิธีแก้ไขเมื่อต้องลดต้นทุนแรงงาน

   ในสนามการค้า “การลดต้นทุน” โดยไม่กระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า นับเป็นกุญแจสำคัญหนึ่งที่ทำให้องค์กร ๆ หนึ่งยืนหยัดอยู่ในสนามรบแห่งธุรกิจได้ หากมีองค์กรหนึ่งที่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้โดยมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าคู่แข่งคนอื่น ๆ ในตลาด แต่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าถึง...

   MIERUKA การบริหารแบบมองเห็นได้ ?! กลยุทธ์พาองค์กรให้ถึงฝั่งแบบญี่ปุ่น

   MIERUKA การบริหารแบบมองเห็นได้ ?! กลยุทธ์พาองค์กรให้ถึงฝั่งแบบญี่ปุ่น

   ปัญหาหนึ่งของการใช้เงินพลาสติกหรือที่เรียกกันติดปากว่า “บัตรเครดิต” คือ ทำให้มนุษย์มีหนี้สินมากขึ้นกว่าเดิม และลามไปถึงการไม่มีกำลังพอในการจัดการปัญหา ดอกเบี้ยจากหนี้บัตรเครดิตจึงทับถมลงมาเรื่อย ๆ จนยากที่จะสะสางได้...

   【User Interview】PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.

   【User Interview】PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.

   สู่ปีที่ 27 ของการเป็นบริษัทจัดหางานสำหรับบริษัทญี่ปุ่นแห่งแรกในไทย —— ช่วยพูดถึงภาพรวมธุรกิจให้ฟังหน่อยค่ะ บริษัทเราก่อตั้งเมื่อปี 1994 ให้บริการจัดหาบุคลากรทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทญี่ปุ่น ในตอนนั้นยังไม่มีบริษัทที่ให้บริการแบบนี้เลย...

   ตัวอย่างผู้ใช้งาน Teachme Biz

   Ichinoyu group

   Ichinoyu group

   เปลี่ยนสู่ Teachme Biz แก้ไข SOP ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว วัตถุประสงค์ เลิกใช้ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ปัญหา ความรวดเร็วและการจัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้ทำ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ผล อัปเดต SOP หรือคู่มือการทำงานได้เร็วขึ้น...

   Nakagawa Cooking Art College

   Nakagawa Cooking Art College

   ใช้ฟังก์ชัน VDO เพื่อเน้นให้เห็นขั้นตอนการปรุงอาหาร ตั้งเป้าใช้ Teachme Biz เพื่อทบทวนและฝึกทำอาหารอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างมาตรฐานให้กับการฝึกภาคปฏิบัติของการทำอาหาร ปัญหา การเรียนเทคนิคการปรุงอาหารและการบริการอย่างถูกต้อง ผล...

   Studist (Thailand) Co., Ltd.

   Studist (Thailand) Co., Ltd.

   วัตถุประสงค์ เพื่ออบรม / ส่งต่องาน GA / เพิ่มประสิทธิภาพการสอนพนักงานใหม่ ปัญหา ต้องอบรมพนักงานที่เพิ่งเข้าใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่บริษัทมีนโยบาย Work from Home ผล ลดเวลาการอมรมพนักงานใหม่ /พนักงานใหม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและผ่านช่วงทดลองงานก่อนกำหนด...

   Pin It on Pinterest

   Share This