สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th
Subaru Kotsu

Subaru Kotsu

การติดต่อสอบถามภายในเหลือเกือบ 0 จากที่เคยมี 20 คำถามต่อวัน! ยกระดับให้เป็น Communication Tool วัตถุประสงค์ ต้องการสร้างคู่มือที่ใช้ง่าย ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างคู่มือ ปัญหา การเตรียมคู่มือ ผล การติดต่อสอบถามภายในเหลือเกือบ 0 จากที่เคยมี 20 คำถามต่อวัน    ...
Nichirei Logistics Group Inc.

Nichirei Logistics Group Inc.

ประหยัดปีละ 20,000 ชั่วโมงด้วย RPA! หมดปัญหาขาดแคลนแรงงาน วัตถุประสงค์ ปฏิรูปขั้นตอนการทำงานเพื่อเป็นมาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหา ไม่มีการแชร์องค์ความรู้ให้แก่กัน คู่มือของแต่ละสาขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผล ประหยัดชั่วโมงการทำงานปีละ 20,000 ชั่วโมงด้วย RPA...

Pin It on Pinterest