สอบถามเพิ่มเติม โทร 080-058-4464 studist@studist.co.th
Subaru Kotsu

Subaru Kotsu

การติดต่อสอบถามภายในเหลือเกือบ 0 จากที่เคยมี 20 คำถามต่อวัน! ยกระดับให้เป็น Communication Tool วัตถุประสงค์ ต้องการสร้างคู่มือที่ใช้ง่าย ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างคู่มือ ปัญหา การเตรียมคู่มือ ผล การติดต่อสอบถามภายในเหลือเกือบ 0 จากที่เคยมี 20 คำถามต่อวัน    ...
Yasuda Logistics Corporation

Yasuda Logistics Corporation

ทำลายกำแพงภาษาด้วย Teachme Biz คู่หูทางธุรกิจที่เราไว้ใจ วัตถุประสงค์ ต้องการทำคู่มือให้เข้าใจง่ายด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ปัญหา ไม่มีมาตรฐานในการทำคู่มือ และคู่มือการทำงานของบางงานก็ไม่สมบูรณ์ ผล ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นจากการลดเวลาทำคู่มือ...
Wacoal Distribution จำกัด

Wacoal Distribution จำกัด

Teachme Biz เป็น “เครื่องมือสื่อสาร” ที่ดึงความแข็งแกร่งของพนักงานออกมา วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงาน เพื่อการพัฒนาบุคคลากร ปัญหา บุคคลากรมีศักยภาพในการทำงานไม่เท่ากัน ไม่สามารถปรับปรุงคู่มือการทำงานได้ ผล ผลผลิตเพิ่มขึ้น...