สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th
Growth Myanmar Co., Ltd.

Growth Myanmar Co., Ltd.

【 User Interview】Growth Myanmar Co., Ltd. สาเหตุที่ตัดสินใจใช่  ต้องการสร้างมาตรฐานให้กับการบริการ   ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน และใช้เป็น   เครื่องมือในการสื่อสารกับลูกค้า ชื่อบริษัท Growth Myanmar Co., Ltd. เว็บไซต์ http://www.growth.bz/ ที่อยู่ No.21-B,Thukha...
Subaru Kotsu

Subaru Kotsu

การติดต่อสอบถามภายในเหลือเกือบ 0 จากที่เคยมี 20 คำถามต่อวัน! ยกระดับให้เป็น Communication Tool วัตถุประสงค์ ต้องการสร้างคู่มือที่ใช้ง่าย ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างคู่มือ ปัญหา การเตรียมคู่มือ ผล การติดต่อสอบถามภายในเหลือเกือบ 0 จากที่เคยมี 20 คำถามต่อวัน    ...

Pin It on Pinterest