สอบถามเพิ่มเติม โทร 080-058-4464 studist@studist.co.th
Subaru Kotsu

Subaru Kotsu

การติดต่อสอบถามภายในเหลือเกือบ 0 จากที่เคยมี 20 คำถามต่อวัน! ยกระดับให้เป็น Communication Tool วัตถุประสงค์ ต้องการสร้างคู่มือที่ใช้ง่าย ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างคู่มือ ปัญหา การเตรียมคู่มือ ผล การติดต่อสอบถามภายในเหลือเกือบ 0 จากที่เคยมี 20 คำถามต่อวัน    ...
Yasuda Logistics Corporation

Yasuda Logistics Corporation

ทำลายกำแพงภาษาด้วย Teachme Biz คู่หูทางธุรกิจที่เราไว้ใจ วัตถุประสงค์ ต้องการทำคู่มือให้เข้าใจง่ายด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ปัญหา ไม่มีมาตรฐานในการทำคู่มือ และคู่มือการทำงานของบางงานก็ไม่สมบูรณ์ ผล ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นจากการลดเวลาทำคู่มือ...
Wacoal Distribution จำกัด

Wacoal Distribution จำกัด

Teachme Biz เป็น “เครื่องมือสื่อสาร” ที่ดึงความแข็งแกร่งของพนักงานออกมา วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงาน เพื่อการพัฒนาบุคคลากร ปัญหา บุคคลากรมีศักยภาพในการทำงานไม่เท่ากัน ไม่สามารถปรับปรุงคู่มือการทำงานได้ ผล ผลผลิตเพิ่มขึ้น...
Nichirei Logistics Group Inc.

Nichirei Logistics Group Inc.

ประหยัดปีละ 20,000 ชั่วโมงด้วย RPA! หมดปัญหาขาดแคลนแรงงาน วัตถุประสงค์ ปฏิรูปขั้นตอนการทำงานเพื่อเป็นมาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหา ไม่มีการแชร์องค์ความรู้ให้แก่กัน คู่มือของแต่ละสาขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผล ประหยัดชั่วโมงการทำงานปีละ 20,000 ชั่วโมงด้วย RPA...

Pin It on Pinterest