062-295−6588 contact-th@studist.co.th

ในช่วง 3-4 เดือนของการระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ผ่านมา มีหลายธุรกิจที่ตายจากไป แต่ขณะเดียวกันก็เกิดธุรกิจ SMEs แบรนด์ใหม่ๆ มากมาย ที่เห็นได้ชัดเจนคือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางค์ เสื้อผ้าและของใช้ในบ้าน ที่ขายดิบขายดีกันทั้งโซเซียลเน็ตเวิร์ค คุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังการผลิตของสินค้าเหล่านี้เกิดขึ้นโดยธุรกิจอุตสาหกรรม รับจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่เรียกว่า OEM (Original Equipment Manufacturer) คือ อุตสาหกรรมโรงงานที่บริการตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบ ออกแบบสินค้า ออกแบบแบรนด์ ไปจนถึงกระบวนการผลิตจนออกมาเป็นสินค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

OEM ตอบโจทย์การสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 เพราะต้นทุนต่ำและแต่ละโรงงานมีวัสดุชิ้นส่วนหลากหลายให้ลูกค้าเลือก Customize เองได้ อย่างไรตามการที่โรงงานจะบริหารให้สร้างกำไรอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องมีการจัดการ Supply Chain ที่ดี กล่าวคือ องค์กรสามารถขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ซัพพลายเออร์ต้นน้ำไปสู่ลูกค้าปลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดการคลังสินค้า (Inventory management) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน Supply Chain หากโรงงานสต็อกวัตถุดิบมากเกินไปก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้ามีไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้การผลิตล่าช้าลงเช่นกัน ดังนั้นธุรกิจ OEM จะแข็งแรงได้หากผู้บริหารรู้จักการสร้างสมดุลขององค์รวมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

เรามาดูตัว KPIs ชี้วัดเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังที่มีผลต่อ Supply Chain ของ OEM เพื่อประเมินศักยภาพของโรงงานกันค่ะ

1. ระดับสินค้าคงคลัง (Inventory Levels)

2. จำนวนวันที่สต็อกสินค้า (Inventory days of supply)

3. อายุสินค้าคงคลัง (Inventory aging)

4. เวลาที่ใช้ในการรอสินค้าจากซัพพลายเออร์ (Materials lead time)

5. การพยากรณ์ความแม่นยำของสินค้า (Forecast accuracy)

6. กำลังการผลิต (Capacity utilization)

7. ยอดขาย (Asset turns)

เมื่อเราทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว Teachme Biz ขอเสนอเทคนิคการปรับปรุง Supply Chain เพื่อเป็นแนวทางให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน OEM มากขึ้น

ลดเวลาการทำงานเพื่อนำสินค้าออกสู่ตลาดให้เร็วที่สุด (Reduce time to market )

รายได้จากการผลิตของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของการส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพื่อที่จะให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างฉับไว บริษัท OEM มีการดำเนินงานที่ซับซ้อนตั้งแต่การวางแผนรวม การออกแบบสินค้า การดำเนินงานผลิต และขนส่งสินค้า เนื่องจากงานทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายแผนก เพื่อให้ทุกแผนกสามารถทำงานต่อเนื่องกันและสร้างข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุด โรงงานควรมีระบบการจัดการทำงานที่ดี แก้ปัญหาการสื่อสารข้อมูลและกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เป็นคอขวด ลดการสื่อสารผ่านตัวอักษรและสเปรดชีตที่ฟุ่มเฟือย ขับเคลื่อนให้สินค้าออกขายสู่ตลาดได้เร็วที่สุด

ลดสินค้าคงคลังและคาดการณ์อย่างชาญฉลาด (Reduce Inventory And Forecast Smarter)

การลดขนาดคลังสินค้าให้น้อยลงจะช่วยให้คุณประหยัดต้นทุน โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) คือ การดำเนินการโดยปราศจากความสูญเสียในทุกๆ กระบวนการทำงาน สามารถปรับตัวและตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งโดยมุ่งเน้นที่จะ

– ลดการเก็บวัตถุดิบคงคลังที่ไม่จำเป็น

– ลดขนาดพื้นที่ของคลังสินค้า เพื่อนำพื้นที่ไปใช้สอยให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น

– ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มีคลังสินค้าให้คุณ

– ซัพพลายเออร์สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดอย่างรวดเร็ว

– คาดการณ์ตัวชี้วัดร่วมกับซัพพลายเออร์ ป้องกันการเสียโอกาสทางการขายและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลาย

สื่อสารแชร์ข้อมูลเดียวกันในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (Build a Knowledge Management System)

การลดความซับซ้อนของ Supply Chain เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ กับการใช้โซลูชันอย่างระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) หรือ ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) ที่ให้ทุกคนที่รับผิดชอบสามารถเข้าถึงและแชร์ข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ซัพพลายดีลเลอร์ และพนักงานบริษัท OEM และทุกฝ่ายจะมั่นใจได้ว่ากำลังดูข้อมูลชิ้นส่วนและสื่อสารได้ในทิศทางเดียวกัน

การจัดการทำงานให้เป็นระบบและสอดคล้องกันทั้งองค์กรถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในทุกช่วงเวลาและจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีตัวช่วยอย่าง #คู่มือออนไลน์ Teachme Biz ระบบที่ให้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถสร้าง จัดการและแชร์คู่มือที่เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอ พร้อมกับรูปแบบที่ชัดเจนเป็น Step by step ช่วยให้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

DX Otoshiana

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น คลิก สมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์กับ “Teachme Biz” ฟรี!  

Pin It on Pinterest

Share This