สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

พิษของโควิด19 ทำเอาทั้งโลกปั่นป่วนไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสังคม ในปี 2021 บทบาทของวัคซีนเริ่มมีเข้ามาให้เห็นชัดเจนขึ้นและสำหรับมนุษย์ทุกคนนับจากช่วงนี้ไป ความปกติใหม่ หรือวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) คงกลายเป็นวิถีที่เราจะพบเจอมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งนี้เองทำให้หลายองค์กรเริ่มปรับตัวที่จะอยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้ วันนี้ทาง Teachme Biz จึงหยิบยกความเป็นปกติใหม่นี้ มาบอกเล่าว่า เราจะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลบนความปกติใหม่นี้กันอย่างไรดี ในเชิงการพัฒนาทรัพยากรผ่านกระบวนการอบรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางที่ทุกองค์กรสามารถใช้ปรับตัวเพื่อเข้าสู่ความปกติใหม่ได้อย่างราบรื่น

เหตุผลที่ยังต้องมีการอบรมพนักงาน

ไม่ว่าจะมีโควิด19 หรือไม่มีโควิด19 การอบรมพนักงานยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่เสมอ ตราบเท่าที่พนักงานคนนั้น ๆ จะเข้ามาเป็นหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กร เราพอจะสรุปเหตุผลการมีอยู่ของการอบรมพนักงานเป็นปัจจัยใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

1. พนักงานใหม่…อย่างไรก็ต้องปรับตัว 

แม้ในยุคที่โควิด19กระจายไปทั่วโลก ก็ใช่ว่าตลาดแรงงาน การจ้างงานจะหยุดขับเคลื่อน การจ้างงานแม้จะมีน้อยลงแต่ก็ยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือพนักงานที่มีประสบการณ์มาแล้วแต่ต้องย้ายสายงานด้วยความจำเป็นต่าง ๆ  เช่น สายงานเก่าต้องปิดตัวลงไปเพราะพิษเศรษฐกิจ หรือพัฒนาตัวเองจนสามารถสร้างผลตอบแทนข้ามสายงานได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบใด เมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กรใหม่ ที่มีการวางระบบระเบียบเป็นแบบแผนไว้แล้ว ก็จำเป็นต้องรับการอบรมเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน สิ่งนี้ แม้เป็นยุคความปกติใหม่ก็ไม่อาจละเลยได้

2. เมื่อพนักงานเก่าไป…คนใหม่ต้องแทนที่ได้ 

พนักงานที่ทำงานให้กับองค์กรมานาน อาจจะต้องลาออกไปในสักวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพราะการเกษียณหรือการเลือกทางเดินชีวิตเส้นใหม่ แต่ความรู้ที่สั่งสมและประยุกต์ใช้ในองค์กรควรจะอยู่กับองค์กรต่อไป อีกกรณีหนึ่งคือพนักงานเก่าย้ายทีมไปเพื่อลดขนาดขององค์กรลง กรณีนี้สมาชิกเดิมของทีมจำเป็นต้องทำหน้าที่สานต่องานเดิมให้ได้อย่างราบรื่น การอบรมเบื้องต้นสำหรับคนใหม่จึงสำคัญ

3. พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว…คือหนึ่งฟันเฟืองขององค์กร

พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว ถ้ามองในเชิง Team Work แล้ว เขาเองก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่งขององค์กรอย่างไม่ต่างกัน ดังนั้นวิธีการทำงานควรไปในแนวทางเดียวกัน รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ก็ควรจะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

การอบรมพนักงานตามแนวคิดความปกติใหม่ (New Normal Training)

หลังจากที่เราเห็นถึงความสำคัญของการอบรมพนักงานกันไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงต่อไปก็คือ จะปรับตัวเรื่องการอบรมพนักงานตามแนวคิดความปกติใหม่อย่างไร (New Normal Training) หลังจากที่โควิด19 เข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญ

1. การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอบรม 

การอบรมแบบเดิม ๆ ที่เป็นห้องเรียนมีพนักงานใหม่เป็นผู้เรียนและพนักงานเก่าเป็นผู้สอนอาจไม่เหมาะสมอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วย เทคโนโลยีจะทำให้การอบรมนั้นง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง เหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนก็มาจากปัจจัยข้างล่างนี้

1.1 มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing Policy ทำให้การพบปะกันเป็นกลุ่มใหญ่ไม่นิยมอีกต่อไป การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น การอบรมผ่าน Online หรือ การอบรมแบบ On Demand ก็ทำให้พนักงานได้เข้าใจเนื้อหาได้เช่นกัน 

1.2 ผลจากสภาพเศรษฐกิจ ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำลงเพราะพิษโควิด19 การประหยัดทรัพยากรเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรทำเป็นเรื่องปกติไปแล้ว การอบรมพนักงานก็เช่นกัน การอบรมครั้งเดียวและสามารถใช้กับผู้เรียนได้หลายคน ทั้งยังเข้าถึงได้จากทุกที่เพียงมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ก็นับเป็นการประหยัดทรัพยากรได้ดีทางหนึ่ง

การใช้เทคโนโลยีผ่านเครื่องมือ Teachme Biz ก็นับเป็นหนึ่งกุญแจของความปกติใหม่

ทั้งสองอย่างข้างต้นนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้จากเครื่องมือที่เรียกว่า Teachme Biz ที่มีให้ใช้แล้วในปัจจุบันและตอบโจทย์ความปกติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. อบรมไปพร้อมกับดิจิไทเซชั่น (Digitization) 

เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้ว การอบรมจะมีการประเมินผล ซึ่งการประเมินผลทั้งหมดควรทำให้ข้อมูลเป็นดิจิไทเซชั่น (Digitization) เพื่อที่จะตรวจสอบสถานะการทดสอบพนักงานแต่ละคน และนำข้อมูลเหล่านั้นมาค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานแต่ละคนต่อไป 

นอกจากข้อมูลของพนักงานทั้งหมดจะเป็นดิจิไทเซชั่น (Digitization) แล้ว หลาย ๆ องค์กรตอนนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนให้ข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ดิจิไทเซชั่น (Digitization) เพื่อมีเป้าหมายสู่ Digital Transformation ขององค์กรในอนาคตต่อไป การปูพื้นพนักงานทุกคนให้เข้าใจดิจิไทเซชั่น (Digitization) เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของสังคมในยุคนี้เลยก็ว่าได้ เพราะอนาคตบทบาทของข้อมูลต่าง ๆ จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ  ยกตัวอย่างง่าย ๆ ในองค์กรก็คือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เข้าใจความสามารถของพนักงานในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะวางตำแหน่งของพนักงานว่าจะทำงานในหน้าที่ไหนได้ดี เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับทั้งตัวพนักงานเองและองค์กรต่อไป ดิจิไทเซชั่น (Digitization) และ Digital Transformation นี้จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในชิวิตวิถีใหม่ที่แต่ละองค์กรแข่งขันกัน การใช้ข้อมูลแบบ Digitization นี้เครื่องมือ Teachme Biz ได้เตรียมฟังก์ชั่นรองรับไว้หมดแล้ว ตั้งแต่เนื้อหาการอบรม ตรวจสอบสถานะการทดสอบ และตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินผลพนักงานแต่ละคน

3. ทักษะที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Soft Skill) 

การอบรมพนักงาน ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเนื้อหาของการทำงานเท่านั้น ด้วยยุคที่คนเราพบปะกันแบบซึ่งหน้านั้นมีน้อยลงแต่การพูดคุยระหว่างบุคคลติดต่อสื่อสารอย่างไรก็คงมีต่อไป การพัฒนาทักษะที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแม้จะทำได้ไม่ง่าย แต่หากมีตัวอย่างให้พนักงานที่อบรมได้เห็นภาพและเสียงก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้ไม่น้อย อีกหนึ่งไอเดียที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ก็คือการแชร์ประสบการณ์การใช้ทักษะเหล่านี้กันในองค์กร ว่าพบเจอปัญหาอย่างไรแก้ปัญหากันอย่างไร ก็เป็นหนึ่งแนวทางของการอบรมในยุคชิวิตวิถีใหม่นี้

สิ่งเหล่านี้จะทำให้เข้าใจได้ง่าย ควรมีทั้งภาพและเสียง หรือเป็นวิดีโอเลยก็ยิ่งทำให้เข้าใจได้มากขึ้น ว่าการรับมือกับผู้คนหรือการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าควรมีแนวคิดอย่างไร สิ่งเหล่านี้สามารถปรับและเพิ่มเติมเข้าไปในคอร์สอบรมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้งานบนแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานเช่นนี้ Teachme Biz ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทำสิ่งที่กล่าวมานี้ได้ทั้งหมด

4. ทัศนคติที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง 

การอบรมไม่เพียงแต่เป็นการสอนเนื้อหาของการทำงานเท่านั้น แต่เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังทัศนคติที่ดีที่จะทำให้พนักงานพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพนักงานในองค์กรก็จะมีแต่ผู้เชี่ยวชาญทำงานที่เกิดคุณค่าสูงต่อบริษัทได้มากขึ้น 

ที่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ก็เพราะว่า ในยุคความปกติใหม่ พิษเศรษฐกิจเพราะโควิด19 ทุกบริษัทต่างต้องการลดต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยการใช้หุ่นยนต์ หรือฟังก์ชั่นการทำงานที่เป็นอัตโนมัติเข้ามาประยุกต์ในองค์กรมากขึ้น นอกจากหุ่นยนต์ไม่ติดเชื้อโควิด19แล้วยังทำงานได้เที่ยงตรง ดังนั้นเพื่อให้พนักงานปรับตัวเข้ากับความปกติใหม่ได้จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถมากขึ้น มีความเข้าใจเนื้อหาของงานในเชิงลึก เป็นงานในเชิงที่หุ่นยนต์ไม่อาจมาทดแทนได้ เครื่องมือที่ชื่อว่า Teachme Biz เองก็ถูกพัฒนามาจากรากฐานเดียวกันนี้คือพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และถูกใช้อบรมพนักงานไปนับพันบริษัททั่วทั้งโลก

5. การตรวจสอบ / เช็คงานแบบ New Normal  

เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นลง การทำงานจริงก็จะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำงานแบบฝึกปฎิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (OJT : On Job Training) และในช่วงวิกฤตโควิด 19 แบบนี้ การลดการเดินทางไปยังสาขา หรือหน้างานเพื่อตรวจสอบผลการทำงานของ OJT จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้ด้วย ถึงแม้ในอนาคต เมื่อวิกฤตโควิด 19 หมดไปก็สามารถใช้การตรวจสอบผลการอบรมผ่านระยะไกลแบบนี้ได้ต่อไป เป็นการประหยัดทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย

ตัวอย่างการตรวจ/รายงานการทำงานผ่านออนไลน์

พนักงานที่ได้รับการอบรมแล้วทำงานถูกต้องหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ควรจะสามารถตรวจสอบได้ทันที หากมีการทำงานผิดพลาดก็สามารถแจ้งให้พนักงานคนนั้นแก้ไขได้ เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถส่งภาพให้หัวหน้างานตรวจสอบได้อีกด้วย โดยทั้งหมดนี้ไม่ต้องฝ่าเชื้อโควิด19 ออกไปตรวจสอบเลย และปรับใช้ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างสามารถตรวจสอบและสื่อสารผ่านเครื่องมือที่มีในปัจจุบัน และที่กำลังนิยมอยู่ตอนนี้ก็คือ Teachme Biz ระบบจัดการคู่มือออนไลน์ Visual SOP Management Platform

ความปกติใหม่ ชีวิตทีต้องปรับตัว

ความปกติใหม่คงเกิดขึ้นในอนาคตจากตัวเร่งปฏิกิริยาที่เรียกว่าโควิด 19 ทุกองค์กรและพนักงานทุกคนจำเป็นต้องปรับตัว สร้างคุณค่าให้กับองค์กร สร้างคุณค่าให้กับพนักงานผ่านการอบรมแบบ New Normal เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้ง อนาคตข้างหน้าแม้จะเกิดวิกฤตใดมาปั่นป่วนโลกใบนี้อีก พนักงานทุกคนก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

  Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

  ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น คลิก สมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์กับ “Teachme Biz” ฟรี!  

  เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

  【User Interview】SANWA METAL(THAILAND) CO., LTD

  【User Interview】SANWA METAL(THAILAND) CO., LTD

  เปลี่ยนหน้างานผลิตด้วย Teachme Biz! เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานด้วยคู่มือการทำงานที่ “แค่ดูก็เข้าใจ”■ จากฐานผลิตไทยสู่ระดับโลก! บริษัทชั้นนำด้านหัวอัดจารบี   ―—ปีที่ 10 ของบริษัทไทย บริษัทเราเริ่มก่อตั้งที่ประเทศไทยเมื่อปี 2021 ภายใต้ชื่อ “Sanwa Metal...

  ลดต้นทุนการอบรมพนักงานด้วย Flipped Classroom

  ลดต้นทุนการอบรมพนักงานด้วย Flipped Classroom

  "Flipped Classroom" เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแนวทางการศึกษาในปัจจุบัน และใช้แทนที่การนั่งเรียนแบบเดิม ๆ ในห้องเรียน  วันนี้ Teachme Biz จะพามาดูกันว่า Flipped Classroom ช่วยองค์กรได้อย่างไร  1. Flipped Classroom คืออะไร  ในอดีตวิธีการเรียนรู้ผ่านการสอนที่เรียกว่า...

  86% ของงานทั้งหมดให้คนอื่นทำแทนได้!! สร้างคู่มือให้ง่ายด้วยการเข้าใจประเภทงานแบบ A B C

  86% ของงานทั้งหมดให้คนอื่นทำแทนได้!! สร้างคู่มือให้ง่ายด้วยการเข้าใจประเภทงานแบบ A B C

  “อยากทำคู่มือการทำงาน แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร” “งานเยอะและหลากหลายประเภทจนปนกันไปหมด ไม่รู้จะสร้างคู่มือจากอะไรก่อน” คงเป็นประโยคต้นๆ ที่ทุกคนพูดออกมาเมื่อรู้ว่าต้องทำคู่มือการทำงาน ปัญหาสำคัญคือการสร้างคู่มือขององค์กรในแต่ละครั้งคือ...

  ตัวอย่างผู้ใช้งาน Teachme Biz

  Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd.

  Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd.

  ยกระดับคุณภาพการทำงานด้วย Learning Organization เปลี่ยนความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล ให้เป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท วัตถุประสงค์ ยกระดับคุณภาพการทำงานด้วย Learning Organization เปลี่ยนความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล ให้เป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท ปัญหา...

  Ichinoyu group

  Ichinoyu group

  เปลี่ยนสู่ Teachme Biz แก้ไข SOP ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว วัตถุประสงค์ เลิกใช้ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ปัญหา ความรวดเร็วและการจัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้ทำ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ผล อัปเดต SOP หรือคู่มือการทำงานได้เร็วขึ้น...

  Nakagawa Cooking Art College

  Nakagawa Cooking Art College

  ใช้ฟังก์ชัน VDO เพื่อเน้นให้เห็นขั้นตอนการปรุงอาหาร ตั้งเป้าใช้ Teachme Biz เพื่อทบทวนและฝึกทำอาหารอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างมาตรฐานให้กับการฝึกภาคปฏิบัติของการทำอาหาร ปัญหา การเรียนเทคนิคการปรุงอาหารและการบริการอย่างถูกต้อง ผล...

  Pin It on Pinterest

  Share This