สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

ปัญหาหนึ่งของการใช้เงินพลาสติกหรือที่เรียกกันติดปากว่า “บัตรเครดิต” คือ ทำให้มนุษย์มีหนี้สินมากขึ้นกว่าเดิม และลามไปถึงการไม่มีกำลังพอในการจัดการปัญหา ดอกเบี้ยจากหนี้บัตรเครดิตจึงทับถมลงมาเรื่อย ๆ จนยากที่จะสะสางได้ สาเหตุหนึ่งที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าในทุกครั้งที่บัตรถูกรูด เราจำไม่ได้และมองไม่เห็นว่าจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายในเดือนนั้น ๆ ณ วันที่พลาสติกแผ่นเล็ก ๆ ถูกอ่านข้อมูลนั้นมันมีจำนวนมากมายขนาดไหนแล้ว

วิธีการแก้ไขง่าย ๆ วิธีหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักไม่มีใครทำก็คือ จดบันทึกให้เห็นตัวเลขค่าใช้จ่าย สร้างกราฟดูแนวโน้มในแต่ละเดือนว่าใช้จ่ายมากขึ้น น้อยลง คงที่ หรือ ณ ปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายมีจำนวนหนี้เท่าไรแล้ว ยิ่งเห็นมันมีจำนวนมูลค่ามากเท่าไร แนวโน้มของกราฟสูงขึ้นเพียงใด  โอกาสที่เราจะยับยั้งใจตัวเองให้ใช้จ่ายน้อยลงก็มีมากขึ้นเท่านั้น การมองเห็นจำนวนตัวเลข หรือเส้นกราฟเหล่านี้เองที่เรียกกันว่า “MIERUKA” หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “การทำให้เห็นได้”

บัตรเครดิต ตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดที่มีผลจาก “การทำให้เห็นได้”

ในบรรดาเทคนิคการบริหารแบบญี่ปุ่น “MIERUKA” เป็นเทคนิคการบริหารพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นด้านการการวางแผนกลยุทธ์ การผลิต การจัดซื้อ การบริการ การบริหารรายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก็สามารถใช้เทคนิคการบริหารนี้ได้ในทุกส่วน เรียกได้ว่าเป็นหลักการบริหารที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้ในทุกมิติ หากข้อมูลที่มีทั้งหมดถูกทำให้มองเห็นได้แล้ว การตัดสินใจต่อกลยุทธ์ต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รู้จักกับ “MIERUKA” 

หากมองกันในระดับนานาชาติ ชนชาติระดับแนวหน้าของโลกที่ใช้ “MIERUKA” เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจคงหนีไม่พ้นชาวญี่ปุ่น เพราะคำว่า “MIERUKA” เองก็เป็นคำในภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถแปลความหมายได้ตรงตัวเลยก็คือ “การทำให้เห็นได้” ซึ่งตรงกับหลักการบริหารแบบสากลที่มักเรียกกันว่า “Visual Management” นั่นเอง

  หากมองผ่าน ๆ นิยายจากตัวอักษรคงเข้าใจยากกว่าภาพการ์ตูนที่เป็นช่อง ๆ

  “MIERUKA” ดีอย่างไร

  หากคุณอ่านถึงบรรทัดนี้แล้วผมบอกกับคุณว่า คุณพยายามอย่า…”นึกถึงช้างสีชมพู” ไม่ว่าคุณจะหลับตา ปิดหูอย่างไร ในสมองคุณก็คงเห็นภาพของช้างสีชมพูอยู่เป็นแน่ เพราะประโยคที่ว่า “นึกถึงช้างสีชมพู” ทำให้ภาพช้างนั้นลอยขึ้นมาในหัว (แม้จะบอกว่า “อย่า”) 

  ในทางกลับกัน ตัวอักษรคำว่า “ช้าง” กลับไม่ลอยขึ้นมาในหัวเลย นี่เป็นจุดเด่นของ “การทำให้เห็นได้” เพราะไม่ว่าจะด้วยดวงตาหรือสมอง มนุษย์เราคุ้นเคยกับภาพมากกว่าตัวอักษร (เพราะภาพมองเห็นได้ง่ายกว่า) ด้วยพื้นฐานนี้เอง MIERUKA จึงทำให้ผู้รับสารรับรู้ได้ไม่ยาก เป็นเสมือนเครื่องมือในการสื่อสารที่ยากจะถูกขัดขวาง เราจึงนำเทคนิคนี้มาจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้มองเห็นได้ (Visual Management) เพื่อให้เข้าใจ วิเคราะห์ ตัดสินใจ และบริหารจัดการองค์กรได้ง่ายขึ้น 

   สื่อสารง่ายขึ้น ถ้าทำให้ “มองเห็นได้” (MIERUKA)

   การใช้เทคนิค “MIERUKA” ในการบริหารองค์กรที่ซึ่งผู้คนมากมายมารวมตัวกัน จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทุกคนจะเข้าใจความหมายเป็นภาพที่ตรงกัน ณ เวลาเดียวกัน บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้การบรรยายเป็นประโยคเลย ทำให้ลดทรัพยากรแรงงานและเวลาในการสื่อสารได้ 

   เราจะนำ “MIERUKA” ไปใช้งานอย่างไร 

   “MIERUKA (การทำให้เห็นได้)” ไม่ได้มีใช้ในเรื่องการทำรายงาน หรือการสร้างเป็นภาพเท่านั้น มันสามารถนำมาประยุกต์กับส่วนต่าง ๆ ขององค์กรโดยเฉพาะการจัดการ (Visual Management) ได้อีกด้วย วันนี้ Teachme Biz ได้สรุปแนวทางการใช้ประโยชน์จาก “MIERUKA (การทำให้เห็นได้)” เป็นข้อ ๆ ไว้ดังนี้ 

   1.ให้ข้อมูล (Information)

   การให้ข้อมูลแบบ “MIERUKA” เป็นสิ่งที่คนในยุคนี้เริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้น โดยเฉพาะฝั่งรับสารจะคุ้นเคยกับคำที่ว่า Info Graphic การใช้รูปภาพประกอบการให้ข้อมูล นอกจากจะน่าอ่านแล้ว ผู้สร้างสารหรือส่งสารจำเป็นต้องทำให้สารนั้นย่อยง่ายเข้าใจได้ในรูปภาพที่กระชับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวการ์ตูน รูปภาพ หรือกราฟชนิดต่าง ๆ  

   สำหรับในองค์กรเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้กันบ่อยเช่นกัน เช่น ประกาศบริษัท คำแนะนำการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ  การรายงานผลประกอบการ เป็นต้น แต่ละประเภทของข้อมูลที่จะสื่อสารก็ควรใช้ “MIERUKA” ที่เหมาะสม ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ 

   • คำแนะนำการใช้เครื่องมือ: มีรูปภาพของเครื่องมือเป็นขั้นตอนชัดเจน 
   • การรายงานผลประกอบการ: เป็นกราฟแท่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการเทียบกับไตรมาสก่อนหรือปีก่อน ๆ  
   • สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในองค์กร: เป็นกราฟวงกลมเพื่อให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายเรื่องใดมีมากที่สุด 

   การทำภาพประกอบคู่มือการทำงานก็เป็น “การทำให้เห็นได้” (MIERUKA) อย่างหนึ่ง

   2. การวางแผน (Planning)

   ไม่มีการรบใดที่ชนะได้ง่ายโดยปราศจากการวางแผน การทำงานต่าง ๆ ในชีวิตคนเราก็เช่นกัน เพียงแค่เราเสียเวลาวางแผนสักหน่อยในช่วงแรกจะทำให้ประสิทธิภาพทำงานตอนทำจริงดียิ่งขึ้น การวางแผนให้มีประสิทธิภาพจึงมีการนำเอา “MIERUKA”เข้ามาเป็นเครื่องมือในการวางแผน 

   ตารางงานแบบ “MIERUKA” จะทำให้ทุกคนที่อยู่ในโครงการนั้น ๆ  เห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดว่า ปัจจุบันสถานการณ์เป็นอย่างไร มีการล่าช้าจากเรื่องใด และต้องรีบปรับปรุงส่วนไหน เพื่อให้โครงการจบลงได้โดยสมบูรณ์ 

   ไม่เพียงแต่เรื่องของตารางการทำงานเท่านั้น กระบวนการต่าง ๆ ของโครงการนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เพราะบางกระบวนการสามารถทำขนานกันไปได้ ในขณะที่บางกระบวนการต้องรอผลลัพธ์จากกระบวนการก่อนหน้า ดังนั้นการทำให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจกระบวนการในภาพเดียวกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง 

   “MIERUKA” ที่นิยมในองค์กรคือเขียนออกมาบนกระดาน ยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่คนต้องเข้าถึงเป็นประจำ บางองค์กรก็จะไม่ลบข้อมูลจากกระดานออกเลยจนกว่าโครงการจะจบ และสามารถปรับเปลี่ยน อัปเดตได้ในทุก ๆ วัน บางครั้งก็เรียกกันติดปากว่า Visual Management

   การวางแผนบนกระดานเป็นรูปภาพต่าง ๆ นิยมใช้ในองค์กรเนื่องจากทุกคนมองเห็นได้และอัปเดตได้ง่าย

   สิ่งสำคัญของการวางแผนแบบ “MIERUKA” คือการสร้างข้อมูลที่ทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกันและกำหนดเวลาของแต่ละกระบวนการให้ชัดเจน เมื่อทุกคนมองได้รับสารเดียวกัน เข้าใจตรงกัน ก็ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพแล้ว

   3. ทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร (Identification)

   บรรดาสินค้าทั้งหมดที่องค์กรต่าง ๆ มีในโกดัง หรือจะเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของสินค้าที่ต้องรับเข้ามา ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ จะรู้ว่าสิ่งของในบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไรนั้นไม่ยาก ถ้าได้เห็นบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน แต่การระบุว่าสิ่งของในแต่ละบรรจุภัณฑ์คืออะไรจะยากขึ้นทันที ถ้ามันมีปริมาณมาก ๆ  เช่น มีระดับพันชิ้นในกล่องที่วางเรียงรายกันอยู่ในโกดังสินค้า 

   เมื่อมีส่วนประกอบมาก ๆ  การค้นหายิ่งทำได้ยาก

   การแยกแยะหมวดหมู่ของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ จะทำได้ง่ายขึ้นด้วย “MIERUKA” แทนที่จะต้องมาอ่านตัวหนังสือข้างกล่องว่ามันคืออะไรอยู่หมวดหมู่ไหน เราสามารถใช้สีหรือสัญลักษณ์มาทำเป็นสติ๊กเกอร์หรือป้ายติดที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้เข้าใจได้ทันทีที่มองเห็น เช่น ติดแถบสติ๊กเกอร์สีเขียวบนบรรจุภัณฑ์ในหมวดหมู่ที่ใช้แล้วหมดไป ติดแถบสติ๊กเกอร์สีแดงบนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี เป็นต้น จากนั้นเราสามารถใช้ QR code หรือ Barcode เป็นตัวระบุตัวตนของสินค้าแต่ละชิ้นได้ แถมยังสามารถอ่านจากเครื่องมือได้อัตโนมัติอีกด้วย การจัดการสิ่งของจำนวนมาก ๆ แบบนี้ทำให้เข้าใจง่าย ลดเวลาการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   เปลี่ยนวิธีเพียงนิดก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้

   จะเห็นว่าแนวคิดของ “MIERUKA” หรือที่รู้จักกันในระดับสากลว่า Visual Management เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพียงเล็กน้อยแต่กลับได้ผลลัพธ์ต่อคนรอบข้างในวงกว้าง เป็นหนึ่งวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดทรัพยากรที่ไม่จำเป็นได้ในระยะยาวเมื่อนำมาใช้ให้ถูกวิธีอย่างเหมาะสมในแต่ละกระบวนการขององค์กร

   รู้จัก “การทำให้เห็นได้” และนำไปใช้เพื่อความก้าวหน้าทั้งตัวเราและองค์กร

   “MIERUKA” (การทำให้เห็นได้ หรือ Visual Management) ที่นิยมใช้กันในระดับสากลนี้เองเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เป็นหลักในการใช้พัฒนา Teachme Biz ระบบจัดการคู่มือออนไลน์ คือให้ความสำคัญกับการสื่อสาร เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเป็นต้นกำเนิดของการบริหารที่ประสบความสำเร็จได้ ถ้าอยากรู้จักกับเครื่องมือที่สามารถสร้าง “MIERUKA” ในนาม Teachme Biz กด “ที่นี่” ได้เลยครับ

   Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

   ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น คลิก สมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์กับ “Teachme Biz” ฟรี!  

   เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

   สิ่งที่ต้องเจอและวิธีแก้ไขเมื่อต้องลดต้นทุนแรงงาน

   สิ่งที่ต้องเจอและวิธีแก้ไขเมื่อต้องลดต้นทุนแรงงาน

   ในสนามการค้า “การลดต้นทุน” โดยไม่กระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า นับเป็นกุญแจสำคัญหนึ่งที่ทำให้องค์กร ๆ หนึ่งยืนหยัดอยู่ในสนามรบแห่งธุรกิจได้ หากมีองค์กรหนึ่งที่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้โดยมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าคู่แข่งคนอื่น ๆ ในตลาด แต่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าถึง...

   รวมไอเดีย การลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย สำหรับทุกองค์กรในทุกช่วงเศรษฐกิจ

   รวมไอเดีย การลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย สำหรับทุกองค์กรในทุกช่วงเศรษฐกิจ

   หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “เศรษฐกิจแบบนี้” แม้ไม่มีคำที่สื่อความหมายในเชิงลบเลยก็ตาม แต่เมื่อได้ยินวลีนี้ส่วนใหญ่มักเป็นไปในทางไม่ค่อยดี แปลง่าย ๆ ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนั่นเอง ไม่ว่าเราจะเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่...

   【User Interview】PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.

   【User Interview】PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.

   สู่ปีที่ 27 ของการเป็นบริษัทจัดหางานสำหรับบริษัทญี่ปุ่นแห่งแรกในไทย —— ช่วยพูดถึงภาพรวมธุรกิจให้ฟังหน่อยค่ะ บริษัทเราก่อตั้งเมื่อปี 1994 ให้บริการจัดหาบุคลากรทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทญี่ปุ่น ในตอนนั้นยังไม่มีบริษัทที่ให้บริการแบบนี้เลย...

   ตัวอย่างผู้ใช้งาน Teachme Biz

   Ichinoyu group

   Ichinoyu group

   เปลี่ยนสู่ Teachme Biz แก้ไข SOP ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว วัตถุประสงค์ เลิกใช้ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ปัญหา ความรวดเร็วและการจัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้ทำ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ผล อัปเดต SOP หรือคู่มือการทำงานได้เร็วขึ้น...

   Nakagawa Cooking Art College

   Nakagawa Cooking Art College

   ใช้ฟังก์ชัน VDO เพื่อเน้นให้เห็นขั้นตอนการปรุงอาหาร ตั้งเป้าใช้ Teachme Biz เพื่อทบทวนและฝึกทำอาหารอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างมาตรฐานให้กับการฝึกภาคปฏิบัติของการทำอาหาร ปัญหา การเรียนเทคนิคการปรุงอาหารและการบริการอย่างถูกต้อง ผล...

   Studist (Thailand) Co., Ltd.

   Studist (Thailand) Co., Ltd.

   วัตถุประสงค์ เพื่ออบรม / ส่งต่องาน GA / เพิ่มประสิทธิภาพการสอนพนักงานใหม่ ปัญหา ต้องอบรมพนักงานที่เพิ่งเข้าใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่บริษัทมีนโยบาย Work from Home ผล ลดเวลาการอมรมพนักงานใหม่ /พนักงานใหม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและผ่านช่วงทดลองงานก่อนกำหนด...

   Pin It on Pinterest

   Share This