062-295−6588 contact-th@studist.co.th

“Flipped Classroom” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแนวทางการศึกษาในปัจจุบัน และใช้แทนที่การนั่งเรียนแบบเดิม ๆ ในห้องเรียน  วันนี้ Teachme Biz จะพามาดูกันว่า Flipped Classroom ช่วยองค์กรได้อย่างไร 

Flipped Classroom คืออะไร 

ในอดีตวิธีการเรียนรู้ผ่านการสอนที่เรียกว่า “ห้องเรียน” มีโครงสร้างคือ การป้อนความรู้ให้กับผู้เรียน (ในห้องเรียน) แล้วสร้างผลลัพธ์จากผู้เรียนในรูปแบบของ “การบ้าน” หลังจากจบชั้นเรียนในแต่ละครั้ง 

ในทางกลับกัน Flipped Classroom คือ รูปแบบการเรียนที่ป้อนความรู้ให้กับนักเรียนก่อนที่ชั้นเรียนจริงจะเริ่มขึ้น โดยให้ผู้เรียนเตรียมตัวทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือดูวิดีโอ จากนั้นเมื่อถึงชั้นเรียนจริงให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากกิจกรรม แบบฝึกหัดต่าง ๆ  เรียกว่าเป็นการเรียนด้วยกระบวนการย้อนกลับก็ว่าได้

ประโยชน์ของ Flipped Classroom 

รูปแบบการเรียนที่ย้อนกลับสร้างประโยชน์อะไรให้กับการอบรมแบบนี้บ้าง

1. เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

นั่งฟังอย่างเดียวกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องราวดังภาพยนตร์ทำให้หลายคนขาดแรงจูงใจในการเรียน ดังนั้น Flipped Classroom จึงเน้นไปที่ความรู้ที่เกิดขึ้นขณะทำกิจกรรม, การนำเสนอ, การพูดคุย และแบบฝึกหัดในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนได้ค้นหาปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้น ค้นหาคำตอบที่ควรจะเป็น และแลกเปลี่ยนไอเดียต่อเรื่องนั้น ๆ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

2. ผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใด

เนื่องจากแรกเริ่ม Flipped Classroom มีการป้อนความรู้ให้ผู้เรียนก่อนชั้นเรียนจะเริ่ม ดังนั้นผู้สอนจะสามารถตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนแต่ละคนผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้ และนั่นเองทำให้หาจุดอ่อนและจุดแข็งของนักเรียนได้แบบรายคนก่อนจะปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3. ค้นพบจุดที่ซับซ้อนและเข้าใจยากของบทเรียนแต่เนิ่น ๆ

หลาย ๆ คนมีปัญหาจากการเรียนแบบเดิม ๆ ที่ว่า เมื่อไม่เข้าใจในห้องเรียนและชั้นเรียนจบลงไปแล้ว เนื้อหาหลังจากนั้นยิ่งไม่เข้าใจตามไปด้วย Flipped Classroom แก้ปัญหานี้ด้วยการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเตรียมตัวทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนเมื่อไม่เข้าใจก็จะรู้ตัวตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนและพร้อมจะค้นหาคำตอบในชั้นเรียนจริง

การปรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Flipped Classroom ไม่ได้มีประสิทธิภาพเฉพาะในชั้นเรียนของโรงเรียนเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย 

1. ลดการใช้เวลาเมื่อการสอนเริ่มต้นขึ้น

เพราะว่าผู้เรียนได้เตรียมตัวกับเนื้อหาก่อนเริ่มเรียน ถึงแม้จะมีจุดที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถจดเรื่องที่ไม่เข้าใจมาถามให้ชั้นเรียนได้ในทุกคำถาม นั่นแปลว่าผู้เรียนไม่ต้องใช้เวลามากนักในการประมวลผลทำความเข้าใจกับเนื้อหาในห้องเรียน (เพราะเตรียมตัวหรือเข้าใจมาก่อนบางส่วนแล้ว) มุ่งสู่ส่วนที่ซับซ้อนของบทเรียนได้เร็วขึ้น นี่เป็นจุดเด่นของ Flipped Classroom ในการลดเวลาของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละการฝึกอบรม

2. เพิ่มพูนทักษะในเชิงปฏิบัติ

ในชั้นเรียนหรือการอบรมไม่ได้มีแค่เรื่องการป้อนความรู้ แต่เน้นไปที่กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอไอเดีย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติงาน เช่นการนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ทักษะเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้จะพัฒนาขึ้นไปพร้อม ๆ กันใน Flipped Classroom 

Flipped Classroom กับ Teachme Biz

Teachme Biz ได้นำหลักการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom เข้ามาร่วมพัฒนาฟังก์ชันใหม่ ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรโดยเฉพาะ นั่นคือ “เทรนนิ่งฟังก์ชัน” 

“เทรนนิ่งฟังก์ชัน” ได้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมพนักงานใหม่ในสถานการณ์ที่การอบรมพนักงานแบบเลคเชอร์หรือการอบรมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นไปได้ยาก (อ่านรายละเอียดฟังก์ชัน

และนี่คือเสียงจากผู้เทรนนิ่งฟังก์ชันในการอบรมพนักงาน 

เหตุผลที่ Teachme Biz เหมาะกับ Flipped Classroom

 1. Teachme Biz สามารถเข้าถึงได้จากทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ด้วย Teachme Biz ผู้สอนสามารถสร้างเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรือบทเรียนได้จากทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแม้แต่แท็บเล็ต ดังนั้นการสร้างและส่งผ่านสื่อการสอนจึงทำได้ง่าย 

2. สร้างสื่อการสอนด้วยเวลาที่สั้นลง 

Teachme Biz สามารถสร้างโครงสร้างของบทเรียนเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ชนิดที่ง่ายราวกับจับมือทำ ด้วยส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่ง่ายต่อความเข้าใจและใช้งาน 

3. สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ 

การตระเตรียมสื่อหรือเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม Teachme Biz สามารถตรวจสอบสถานะของการสร้างสื่อการสอนได้ทั้งหมด แม้จะมีหลายผู้สอนก็ไม่ใช่ปัญหา ทำให้รู้ว่าการเตรียมการสอนก่อนการอบรมทำได้ทันเวลาหรือไม่ และยังมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ อีกใน Training Function

Teachme Biz พร้อมเดินหน้าไปกับ Flipped Classroom

จากที่กล่าวมาทั้งหมดพร้อมกับกระบวนการเรียน Flipped Classroom นั้น Teachme Biz ทำให้เรื่องเหล่านี้ง่ายขึ้นได้โดยเป็นเครื่องมือในการออกแบบคอร์สการอบรม การสร้างคู่มือ สื่อการเรียนการสอน และการตรวจสอบสถานะต่าง ๆ  แบบเป็นขั้นเป็นตอน และสามารถเข้าถึงผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ด้วยเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำงานได้แบบนี้ Teachme Biz จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมอย่างหนึ่งในปัจจุบัน

Create SOP manual effectively

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ติดต่อปรึกษาเราได้ที่ LINE OA: @studist.th !  

Pin It on Pinterest

Share This