สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th
Kodato Kaikei Public Tax Accountant’s Corp

Kodato Kaikei Public Tax Accountant’s Corp

Teachme Biz ไม่ใช่ “คู่มือสำหรับอ่าน” แต่เป็น “คู่มือสำหรับดู” วัตถุประสงค์ สร้างมาตรฐานการทำงานในระดับสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหา ที่ผ่านมาคู่มือเน้นตัวหนังสือและไม่มีคนอ่าน ผล เวลาที่ใช้ทำคู่มือลดเหลือ ⅕...
YAMATO CREDIT & FINANCE CO., LTD.

YAMATO CREDIT & FINANCE CO., LTD.

จากการทำคู่มือสู่การปฏิบัติจริง ด้วยเครื่องมือจาก Teachme Biz วัตถุประสงค์ สร้างคู่มือที่ใช้งานง่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัญหา การสร้างคู่มือได้รับความไว้วางใจในการตัดสินของแต่ละบุคคล ผล ใช้เวลาทำคู่มือน้อยลง พนักงานใหม่เป็นงานเร็วขึ้น ชื่อบริษัท YAMATO CREDIT &...

Pin It on Pinterest