062-295−6588 contact-th@studist.co.th
รวมวิธีกำจัด Human Error

ธุรกิจร้านอาหารที่มีกระบวนการมากมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคู่มือการทำงาน ไว้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสื่อสารกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กรวางเอาไว้
อย่างไรก็ตามยังมีหลายคนที่อาจไม่เข้าใจภาพรวมของชนิดต่าง ๆ ว่ามีคู่มือสำคัญ ๆ อย่างไรในธุรกิจร้านอาหาร วันนี้ Teachme Biz จะพามาเจาะลึกถึงคู่มือการทำงานของธุรกิจร้านอาหาร และความสำคัญของมัน คุณจะเห็นภาพการบริหารจัดการคู่มือการทำงานได้อย่างเข้าใจ ในบทที่ว่า “ครบ จบ ที่เดียว ประเภทของคู่มือร้านอาหารพร้อมทริกแสนง่ายในการสร้าง SOP!”

เหตุผลจริง ๆ ที่ธุรกิจร้านอาหารต้องการคู่มือการทำงาน

เหตุผลที่ธุรกิจร้านอาหารต้องมีคู่มือการทำงานหรือ SOP ไม่เพียงแต่มีไว้สำหรับเรียบเรียงกระบวนการทำงานเท่านั้น แต่มีไว้สำหรับสื่อสารความสำคัญของขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในร้านไปถึงพนักงานผู้ใช้ทุกคนด้วย เมื่อพนักงานเข้าใจก็จะส่งผ่านการทำงานที่มีมาตรฐานไปถึงลูกค้าได้นั่นเอง โดยความสำคัญของคู่มือสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รักษามาตรฐาน คุณภาพการบริการ

องค์กรหรือแบรนด์ร้านอาหารที่ผู้คนรับรู้ เมื่อตั้งกฎหรือมาตรฐานการทำงานในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเอาไว้แล้ว การบริการต่อลูกค้านี้จะมั่นคงและเป็นมาตรฐานไปได้ในระยะยาวก็เพราะการทำงานของพนักงานทุกคน ดังนั้นะสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ต้องมีบรรทัดฐานร่วมกัน นั่นคือ “คู่มือการทำงาน” ให้พนักงานได้ใช้อ้างอิง

2. ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย

ไม่ใช่เพียงแค่การทำงานในแต่ละวัน การมีคู่มือสามารถลดเวลา, ลดต้นทุน ที่จะใช้ในการอบรมพนักงานทั้งใหม่และเก่าได้ด้วย เพราะไม่จำเป็นต้องสอนแบบปากเปล่าจากรุ่นพี่ในทุกครั้งที่อบรม การสร้างคู่มือชั้นดีและใช้เป็นเสมือนรุ่นพี่จะช่วยทำให้การอบรมมีประสิทธิภาพ และนำเวลาที่ประหยัดได้ไปสร้างคุณค่าแก่งานอื่น ๆ ต่อไป เรียกว่า ได้ถึง 2 ต่อเลยทีเดยว

3. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในหมู่พนักงาน

คู่มือที่ดีในยุคดิจิทัลนี้สามารถสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจให้กับพนักงานในองค์กรได้ ความเข้าใจง่ายของคู่มือทำให้พนักงานทำงานได้ลื่นไหล ผลงานออกมาดี ปัจจุบันคู่มือสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เอื้อต่อพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการเรียนรู้

SOP ที่ธุรกิจร้านอาหาร “จำเป็นต้องมี”

1. คู่มือการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน

คู่มือ SOP แบบเป็นขั้นตอน นับเป็นพื้นฐานหลักที่อธิบายกระบวนการทำงานในแต่ละพื้นที่ร้านอาหาร และจำเป็นต้องรวมถึงการทำงานของพนักงาน, กฎเฉพาะ, นโยบายของร้านและการทำงานหลังร้าน 

เนื้อหาหลักควรประกอบด้วย 

 • ข้อปฏิบัติในการเข้างานและกลับบ้าน 
 • กระบวนการในการปิดเปิดร้าน 
 • กระบวนการจัดการเงินสดและการใช้เครื่องเก็บเงิน 
 • หลักปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
 • ข้อปฏิบัติด้านความสะอาด

สิ่งเหล่านี้ต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนถึงกระบวนการทำงานและข้อควรระวังที่เกิดขึ้นบ่อยด้วย

2. คู่มือการบริการลูกค้า

สิ่งที่ต้องคำนึงในคู่มือนี้คือเรื่องภาพลักษณ์ ภาษาที่ใช้ และทัศนคติของพนักงานต่อลูกค้า

เนื้อหาหลักควรประกอบด้วย 

 • คำพูดที่ควรใช้ของพนักงานต่อลูกค้า
 • ทัศนคติของพนักงานต่อลูกค้า 
 • ข้อปฏิบัติในการเสิร์ฟอาหาร 
 • ข้อปฏิบัติในการรับออเดอร์อาหาร 
 • การทักทายและแนะนำลูกค้า 

การลงรายละเอียดแต่ละเรื่องให้ชัดจะยิ่งรักษามาตรฐานการบริการได้ดียิ่งขึ้น

3. คู่มืองานครัว

งานครัวคือส่วนหลักของธุรกิจร้านอาหาร จึงควรเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ การบริหารจัดการครัว และวิธีปรุงอาหาร

เนื้อหาหลักควรประกอบด้วย 

 • วิธีการใช้เครื่องครัว 
 • วิธีการปรุงอาหารเมนูต่าง ๆ 
 • วิธีการตระเตรียมวัตถุดิบ
 • การบริหารจัดการวัตถุดิบทั้งหมดและการจัดการปริมาณ
 • การกำจัดขยะที่ถูกวิธี

 หากเสริมด้วยวิธีการจัดการกับชั่วเวลาเร่งด่วน, ลูกค้ามากกว่าปกติ ก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพงานครัวได้สูงขึ้น

4. คู่มือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ

คู่มือชนิดนี้คือภาพรวมของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น เช่น การวิจารณ์ เสียงบ่นจากลูกค้า รวมไปถึงกรณีที่มีพนักงานขาดงานด้วย

เนื้อหาหลักควรประกอบด้วย 

 • การบริหารจัดการกับเสียงวิจารณ์จากลูกค้า
 • การจัดการกับการจองโต๊ะที่ผิดพลาด
 • การจัดการกรณีอาหารไม่เพียงพอ
 • การจัดการกรณีพนักงานทั่วไปไม่เพียงพอหรือขาดงาน
 • การจัดการกรณีพนักงานรับผิดชอบเรื่องหนึ่ง ๆ ขาดงาน

คู่มือนี้จำเป็นต้องละเอียด, ชัดเจน, รอบคอบ เพราะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์

ไอเดียเพิ่มเติม SOP ที่ควรมีในร้านอาหาร

1. คู่มือการดำเนินงานโดยรวมของร้านอาหาร

คู่มือนี้จุดประสงค์คือทำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันจะเป็นไปอย่างราบรื่น

เนื้อหาหลักควรประกอบด้วย 

 • การบริหารจัดการเงินสดตั้งแต่ก่อนเปิดร้าน 
 • การเตรียมเปิดร้าน 
 • ข้อปฏิบัติหลังจากปิดร้าน 
 • การจัดการกับกุญแจร้านและระบบความปลอดภัย 

สิ่งเหล่านี้ถ้าทำให้เห็นภาพพนักงานจะยิ่งเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นตลอดวัน

2. คู่มือการทำความสะอาด

อาหารย่อมมาคู่กับความสะอาด คู่มือจะทำให้เรารักษามาตรฐานอาหารนอกจากความอร่อยเอาไว้ได้

เนื้อหาหลักควรประกอบด้วย 

 • การจัดการความสะอาดในรายละเอียดต่าง ๆ  
 • วิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้อง
 • พื้นที่ที่ต้องทำความสะอาด เช่น ครัว ห้องน้ำ
 • อุปกรณ์และสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาด

นอกจากวิธีการต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว คู่มือควรระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบด้านความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย

  3. คู่มือการแนะนำสินค้า

  การนำเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ หรือสินค้าแนะนำ ช่วยเพิ่มยอดขายได้ และจะทำได้ดีเมื่อมีคู่มือเป็นแนวทางให้พนักงาน

  เนื้อหาหลักควรประกอบด้วย 

  • จุดแนะนำของเมนูอาหารต่าง ๆ  
  • วิธีการแนะนำเมนูอาหารต่าง
  • ระบุว่าสินค้าหรืออาหารเมนูใดเป็นเมนูแนะนำหรือนิยมจากลูกค้าส่วนใหญ่

   4. คู่มือการรับโทรศัพท์

   คู่มือนี้เพื่อให้พนักงานรู้แนวทางการรับโทรศัพท์เพื่อการจองโต๊ะ การส่งอาหารถึงบ้าน หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ลูกค้าติดต่อทางโทรศัพท์

   เนื้อหาหลักควรประกอบด้วย 

   • วิธีรับมือการโทรจองโต๊ะของร้าน 
   • การจัดการกับการยกเลิกการจองโต๊ะทางโทรศัพท์
   • การจัดการกับการออเดอร์อาหารทางโทรศัพท์เพื่อรับกลับบ้าน
   • วิธีการพูดและน้ำเสียงที่ใช้ในการรับโทรศัพท์

    สรุป

    เชื่อว่าไกด์ไลน์ข้างต้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลและไอเดียสำหรับสร้างคู่มือการทำงานให้ธุรกิจร้านอาหาร หรือาจนำไปปรับใช้ได้กับแผนกต่างๆสำหรับร้าน เพราะในโลกของธุรกิจร้านอาหาร SOP ก็เหมือนกับการมีสูตรลับแห่งความสำเร็จ ที่ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าทั้งอาหารและการบริการของธุรกิจคุณจะมีมาตรฐานอยู่เสมอ ดังนั้น SOP ไม่ใช่แค่เรื่องของกฎเกณฑ์เท่านั้น แต่ถือเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของคุณประสบความสำเร็จได้!

    ในบล็อกถัดไป Teachme Biz จะมาแชร์สูตรความสำเร็จอีกครั้งในหัวข้อ ทริกแสนง่ายในการสร้าง SOP ร้านอาหาร!” รอติดตามกันได้เลย

    Create SOP manual effectively

    Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

    ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ติดต่อปรึกษาเราได้ที่ LINE OA: @studist.th !  

    Pin It on Pinterest

    Share This
    Optimized with PageSpeed Ninja