062-295−6588 contact-th@studist.co.th
Cover TMB LMS

หากเปรียบเทียบสมองของมนุษย์กับหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ Southtree.com ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่า สมองของมนุษย์เทียบเท่าหน่วยความจำประมาณ 2.5 ล้านกิกะไบต์ ด้วยพื้นที่ความจำของสมองที่มีมาก ทำให้เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ตลอดช่วงชีวิตแม้บางส่วนจะมีหลงลืมไปบ้าง รูปแบบการเรียนรู้และทบทวนความจำของสมองนี้ต่อมาได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นระบบการเรียนรู้และการสอน ซึ่งในปัจจุบันถูกทำให้ง่ายในรูปแบบออนไลน์ในที่สุด การจะเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการสอนและการเรียนรู้ให้ได้ประสิทธิภาพเราจำเป็นต้องเข้าใจมันเสียก่อน

รู้จัก LMS : LMS (Learning Management System) คืออะไร 

การเรียนรู้โดยที่ข้อมูลถูกถ่ายทอดจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ทำให้ระบบที่ทำงานง่ายในยุคอินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้น เป็นระบบที่เรียกกันว่า LMS หรือ Learning Management System โดย LMS (Learning Management System) คือ ระบบซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถจัดการกระบวนการการสอนทั้งหมด ตั้งแต่ สร้างเนื้อหา จัดการเนื้อหา และส่งผ่านเนื้อหา เพื่อใช้สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

 • องค์ประกอบหลักของระบบ LMS 

  • กลุ่มของฟังก์ชันการทำงาน: ฟังก์ชันการทำงานเหล่านี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สร้างและส่งผ่านเนื้อหาไปยังผู้เรียน ตลอดจนถึงการบริหารจัดการความเรียบร้อยทั้งหมดของเนื้อหาและผู้ใช้งานทั้งหมด
  • ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface): คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในการสื่อสาร( เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน) กับผู้ใช้
องค์ประกอบอย่างง่ายของ LMS

องค์ประกอบอย่างง่ายของ LMS

 • ฟังก์ชันหลักของ LMS 

  • ฟังก์ชันการจัดการคอร์สเรียน : เครื่องมือช่วยสร้างและจัดหมวดวิชาต่างๆ การนำเข้าข้อมูลเช่น ภาพ วิดีโอ
  • ฟังก์ชันการบริหารจัดการผู้ใช้งาน : เพื่อใช้จัดการผู้เรียน จัดกลุ่มผู้เรียน และตรวจสอบสถานะต่างๆ ของผู้เรียน
  • ฟังก์ชันการสื่อสาร : แม้จะไม่ใช่การเรียนสดผ่านออนไลน์แต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้ผ่านฟังก์ชันการสื่อสาร เช่น เว็บบอร์ด เป็นต้น
  • ฟังก์ชันการติดตามและประเมินผล : เครื่องมือใช้สร้างแบบทดสอบ หรือแม้แต่การบ้าน ไปจนถึงการประเมินผลการเรียน

รู้จัก Teachme Biz

การมีความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวใช่ว่าจะทำงานต่างๆ ได้ทั้งหมด รูปแบบและขั้นตอนที่แตกต่างกันไปนับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร การระบุขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้เป็นแบบแผนเพื่อควบคุมมาตรฐานในการทำงานจึงถือกำเนิดขึ้น และยุคปัจจุบันขั้นตอนการทำงานต่างๆ เหล่านั้นก็ถูกทำให้เป็นระบบดิจิทัลกันเป็นส่วนใหญ่ นำมาสู่รูปแบบของระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งโปรแกรมที่สามารถทำสิ่งนั้นได้คือ “Teachme Biz
Teachme Biz คือระบบจัดการคู่มือการทำงานแบบออนไลน์ ที่เน้นการสื่อสารด้วยภาพถ่ายและวิดีโอ จัดเก็บข้อมูลบนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น SOP (Standard Operation Procedure) หรือ WI (Work Instruction) ก็ถูกสร้างขึ้นได้โดยง่ายด้วยอุปกรณ์หลากหลายทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ และสามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัยผ่านระบบความปลอดภัยที่ได้รับการันตีระดับสากล

Teachme Biz Example

ตัวอย่างคู่มือการทำงานออนไลน์โดย Teachme Biz

 • ประโยชน์หลักของ Teachme Biz

  • สร้างง่าย แชร์ แก้ไข และจัดการง่าย : Teachme Biz ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างคู่มือการทำงานได้ง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มี เมื่อสร้างแล้วก็สามารถแชร์ แก้ไข หรือจัดการได้อย่างง่ายๆ และปลอดภัย
  • ใช้งานง่าย : คู่มือการทำงานที่สร้างด้วย Teachme Biz จะเน้นการสื่อสารแบบ Visual-based คือสื่อสารด้วยภาพถ่าย หรือวิดีโอ ทำให้เข้าถึงพนักงานได้ทุกระดับ ทุกเชื้อชาติ หมดปัญหาการทำงานผิดเพราะความเข้าใจผิด และระบบการค้นหาที่แม่นยำ ที่ทำให้ค้นหาคู่มือการทำงานที่ต้องการได้ในทันที
  • มูลค่าเพิ่มของคู่มือการทำงาน : นอกจาก Teachme Biz เป็นซอฟแวร์ในการสร้างคู่มือการทำงานออนไลน์แล้ว ยังมีฟังก์ชันที่สามารถนำคู่มือการทำงานนั้นๆ มาสร้างเป็นหลักสูตรสำหรับอบรมพนักงานได้ทันที โดยที่ไม่ต้องจัดทำเอกสารสำหรับการอบรมใหม่อีกครั้ง เป็นการเพิ่มแนวทางการใช้งานคู่มือการทำงานให้มากขึ้น ลดเวลาการอบรมแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพของพนักงานในองค์กร

เลือกแพลตฟอร์มที่ใช่ ระหว่าง LMS และ Teachme Biz

LMS และ Teachme Biz อาจจะมีบางฟังก์ชันการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน แต่แน่นอนว่าแท้จริงแล้วแตกต่างกัน สิ่งที่ต่างกันหลักๆ คือ การสร้างเอกสารที่จะจัดเก็บในแพลตฟอร์ม Teachme Biz มีระบบสร้าง จัดการ อัปเดตเนื้อหาที่ใช้งานง่ายกับทุกคนทุกระดับ จบได้ด้วยซอฟแวร์เดียว จุดเด่นอยู่ที่การควบคุมมาตรฐานการทำงาน และอบรมพนักงานเป็นทัพเสริม ขณะที่ LMS จะมีจุดเด่นเรื่องการใช้เพื่ออบรมแบบครบวงจร เน้นการประเมินผลวิเคราะห์ ทำรายงานการอบรมของพนักงาน แต่ต้องใช้โปรแกรมอื่นร่วมด้วยสำหรับการสร้างเอกสาร หรือการแก้ไขต่างๆ เรามาดูกันแบบชัดๆ ว่า LMS และ Teachme Biz แตกต่างกันอย่างไร

  LMS Teachme Biz
  การสร้างเนื้อหา ใช้ซอฟแวร์อื่นในการสร้างเนื้อหา มีฟังก์ชันสำหรับสร้างเนื้อหาในตัว
  จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับไอที การใช้คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมต่างๆ ในการสร้างเนื้อหา ใช้มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ในการสร้างเนื้อหาได้เลย
  สามารถสร้างเนื้อหาแบบข้อความ (Text-base) ได้เต็มที่ ใส่เนื้อหาแบบข้อความได้อย่างจำกัด
  เนื้อหาแบบข้อความเข้าใจยาก เนื้อหาแบบเน้นภาพถ่ายและวิดีโอ ทำให้เข้าถึงพนักงานได้ทุกระดับ
  การนำไปใช้งาน ใช้เพื่อการอบรมโดยเฉพาะ ใช้เพื่อการกำหนดและควบคุมมาตรฐานการทำงาน อบรมพนักงาน สั่งงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
  ประเมินบทเรียนหลังจากจบคอร์สเพียง 1 ครั้ง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้สร้างกับผู้เรียนได้ด้วยฟังก์ชันคอมเมนท์ หรือกาให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานได้
  ค้นหายากเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นแบบวิดีโอ ค้นหาได้ทันทีด้วยการแสดงขั้นตอนแบบ Step by Step ที่มีทั้งวิดีโอ ภาพ และตัวอักษร
  ใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับวิดีโอขนาดยาว การแสดงขั้นตอนแบบ Step by Step ทำให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว
  ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆจะเป็นไปตามที่ผู้สอนกำหนดทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาได้
  การแก้ไข ปรับปรุง ยากต่อการอัปเดตหรือแก้ไขเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหาเป็นวิดีโอเป็นแบบยาวต่อเนื่อง เนื้อหาการอบรมถูกแบ่งย่อยออกมาเป็นแบบ Step-by-Step ทำให้อัปเดตข้อมูลเฉพาะขั้นตอนที่ต้องการได้

  คุ้มค่าการลงทุน เมื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง LMS และ Teachme Biz

  จะเห็นว่าการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น LMS หรือ Teachme Biz ต่างก็มีประโยชน์ในด้านการบริหารองค์กร แต่จะเลือกใช้แพลตฟอร์มใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้หรือองค์กรเป็นสำคัญ

  หากองค์กรเน้นไปที่การอบรมพนักงานจำนวนมากอย่างเป็นระเบียบแบบแผน วัดผลอย่างจริงจัง LMS ดูจะเหมาะสมกว่า แต่คงต้องแลกมากับการใช้ทรัพยากรในการจัดทำเนื้อหาให้ครบถ้วน 

  แต่หากองค์กรเน้นการควบคุมคุณภาพการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้แล้ว บวกกับการอบรมพนักงานให้เข้าใจเนื้อหาที่จำเป็นของบทเรียนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับต้องการให้พนักงานสามารถดูจากคู่มือประกอบการทำงานได้ทันที Teachme Biz ก็นับเป็นซอฟแวร์ที่เหมาะสมที่เลือกครั้งเดียวได้ครอบคลุมหลายความต้องการ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน Teachme Biz นับเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน

   Blog Library24_0222

   Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

   ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น คลิก สมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์กับ “Teachme Biz” ฟรี!  

   Pin It on Pinterest

   Share This