สอบถามเพิ่มเติม โทร 080-058-4464 studist@studist.co.th

จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจดังนั้นทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR: Human Resource) จำเป็นต้องปรับตัวเร่งสปีดให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นการเลือกนำเครื่องมือที่รองรับการทำงานและ Internet of Things  จึงเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งช่วยยกระดับให้ HR ก้าวเข้าสู่ HR 4.0 ได้อย่างเต็มตัว ทั้งในแง่การสื่อสาร วิธีการทำงาน และสถานที่ทำงาน เป็นต้น

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ

สิ่งสำคัญที่ HR 4.0 ไม่ควรมองข้ามก็คือการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเอาไว้ให้พร้อมเพื่อรองรับให้คนในองค์กรสามารถเข้ามาหาข้อมูลได้สะดวกเหมือนอย่างการค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่เรามักใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดเตรียมเอาไว้ก็มีหลายแง่มุม เช่น ข้อมูลพนักงาน สิ่งแวดล้อมในองค์กร รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ แหล่งข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้พนักงานหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกแล้วยังช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของคนในองค์กรและนำไปวิเคราะห์ต่อเพื่อใช้แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

วิธีการทำงาน

ในยุค 4.0 ที่เศรฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว HR จึงต้องเตรียมรับมือให้ทันโดยเริ่มจากการเพิ่มความยืดหยุ่นการทำงานในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานแต่ละแผนกสามารถเรียนรู้และเสริมทักษะใหม่ๆ ผลักดันให้แต่ละคนสามารถทำงานได้หลากหลายไม่ใช่เพียงกรอบการทำงานของตนเอง สร้างความพร้อมปรับตัวและสร้างความคล่องตัวให้ได้มากที่สุด

สถานที่ทำงาน

สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานที่เหมาะสมกับเนื้องานก็มีส่วนส่งเสริมให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานดีขึ้น HR จึงควรให้ความสำคัญและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเสมอ โดยเฉพาะในยุค 4.0 ที่เต็มไปด้วย Digital Platform และ Mobile Technology ที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในการลดค่าใช้จ่ายในบริษัทและยังเพิ่มความสะดวกให้พนักงาน เช่น การส่งข้อมูลผ่านออนไลน์ หรือ การประชุมผ่านทาง VDO call เป็นต้น

 

“Teachme Biz เครื่องมือการทำงานของ HR 4.0”

ระบบจัดการคู่มือการทำงานอัจฉริยะของ Teachme Biz ถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่สามารถส่งเสริมการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกมิติ

1. ระบบการทำงานแบบออนไลน์ : สามารถสร้าง แก้ไข จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในระบบ Cloud ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ซึ่งสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลและใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับความต้องการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็วของยุคดิจิตอล แต่หากไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ใช้งานออฟไลน์ได้ด้วยฟังก์ชั่น Bookmarks

2. สื่อสารง่ายเข้าใจทันที : ด้วยเพลตฟอร์มที่ใช้สร้างคู่มือการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน Step by step รวมถึงสามารถใส่ข้อความ รูป และ วีดีโอ ประกอบได้จึงช่วยสื่อสารได้อย่างตรงจุดและเข้าใจง่ายถึงแม้เป็นงานที่ไม่เคยทำงานก่อนก็ลงมือทำได้ทันที และยังมีฟังก์ชั่นไลก์และคอมเมนต์ให้สอบถามข้อสงสัยได้เลย ช่วยให้นำไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าพนักงานต้องการอะไรและควรแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมต่อไป

3. ลดความสิ้นเปลืองที่ไม่จำเป็น :

– ลดค่ากระดาษไม่ต้องปริ้นต์เป็นแฟ้มข้อมูลเหมือนก่อน

– แชร์คู่มือ/ขั้นตอนการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต ลดค่าส่งเอกสารหรือค่าเดินทางเพื่อนำส่ง

– ลดการจัดการอบรมพนักงาน เพราะสามารถจัดคอร์สออนไลน์แล้วส่งให้พนักงานเรียนผ่านออนไลน์ได้เลย

– ลดค่าบุคลากรในการอบรม เมื่อไม่มีการอบรมก็ไม่ต้องเสียค่าบุคลากรในการอบรม

– ลดค่า Rework Cost เพราะพนักงานเข้าถึงขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องได้ตลอด จึงลดโอกาสการผิดพลาดของการทำงานได้

– ลดอัตราการลาออกของพนักงาน เพราะเมื่อพนักงานเรียนรู้ได้เองไม่ต้องอาศัยคนอื่น ก็สามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ

– เมื่ออัตราการลาออกลดลง ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการหาบุคลากรทดแทนเมื่อมีการลาออกได้

– ลดช่วงเวลารอคอย เพราะพนักงานสามารถเข้าค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอการซัพพอร์ตจาก HR

– HR มีเวลาไปทำอย่างอื่นที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าองค์กรมากขึ้น

– แปลงคู่มือเป็นสไลด์โชว์ได้ลดเวลาการทำงาน

4. ใช้งานสะดวกผ่านมือถือ : ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงแค่ใช้มือถือส่วนตัวเข้าระบบ Teachme Biz ทั้งระบบ IOS และ Android

 

สรุป

การเลือกนำเครื่องมือที่รองรับการทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะ Internet of Things  นับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับ HR ให้ก้าวเข้าสู่ HR 4.0  อย่างเต็มตัว ทั้งในแง่การสื่อสาร วิธีการทำงาน และสถานที่ทำงาน เป็นต้น ซึ่งระบบจัดการคู่มือการทำงานอัจฉริยะ Teachme Biz นับเป็นเครื่องมือของ HR ยุคใหม่เพราะออกแบบช่วยส่งเสริมการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกมิติ

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step (Visual-based) เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

คู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP (Standard Operating Procedures) คือสิ่งที่จะอธิบายและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นรูปธรรม แยกแต่ละงานให้ชัดเจนเพื่อรักษาคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการทำงาน  ซึ่ง Visual Workflow จะไม่ใช้แต่ตัวหนังสือเหมือน Workflow แบบเก่า แต่จะใช้ภาพและวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เสริมประสิทธิภาพให้คุณสามารถสร้างคู่มือที่ใครดูก็เข้าใจ 

ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ติดต่อ “Teachme Biz” ได้เลยนะคะ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

“บริหารคลังให้เป็นตังค์” เทคนิคการปรับปรุง Supply Chain ของโรงงาน OEM

“บริหารคลังให้เป็นตังค์” เทคนิคการปรับปรุง Supply Chain ของโรงงาน OEM

ในช่วง 3-4 เดือนของการระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ผ่านมา มีหลายธุรกิจที่ตายจากไป แต่ขณะเดียวกันก็เกิดธุรกิจ SMEs แบรนด์ใหม่ๆ มากมาย ที่เห็นได้ชัดเจนคือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางค์ เสื้อผ้าและของใช้ในบ้าน ที่ขายดิบขายดีกันทั้งโซเซียลเน็ตเวิร์ค...

Teachme Biz เสนอ 5 เทคโนโลยี ช่วยสนับสนุน Logistics และ Supply chain

Teachme Biz เสนอ 5 เทคโนโลยี ช่วยสนับสนุน Logistics และ Supply chain

ฟังเลย! => “ปัญหาและทางออกของ Logistics และ Supply chain by Teachme Biz”ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่แพร่ระบาดทั่วโลกมากกว่า 4 เดือนนี้ส่งผลให้หลายประเทศ...

5 เหตุผลที่ธุรกิจ B2C ต้องทำการตลาดบน TikTok ! พร้อมวิธีเช็คก่อนใช้

5 เหตุผลที่ธุรกิจ B2C ต้องทำการตลาดบน TikTok ! พร้อมวิธีเช็คก่อนใช้

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ผ่านมา เกือบแทบทุกบริษัทคงหนีไม่พ้นการออกนโยบาย Work from Home แก่พนักงาน ซึ่งข้อดีก็คือเมื่อเราไม่ต้องเดินทางออกไปไหน ก็มีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวมากขึ้น จึงมีพฤติกรรมใหม่ๆ หรือที่หลายคนเรียกว่า New Normal หลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้...