062-295−6588 contact-th@studist.co.th

ในการทำงานในยุคปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญในการทำงานอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ “ความรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในรูปแบบของขั้นตอนความคิด การลงมือทำ หรือแม้แต่กระทั่งการประมวลผล สรุปข้อมูล ดังนั้นในหลายองค์กร จึงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานให้บุคลากรทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยหลายแห่งเริ่มนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile เข้ามาปรับใช้ และวันนี้ทาง Teachme Biz จึงขอนำเสนอแนวความคิดการทำงานในรูปแบบ Agile ค่ะ

“Agile (อไจล์)” คือ กระบวนการหรือแนวคิดของการทำงานในรูปแบบหนึ่ง (เกิดขึ้นมาจากการการทำงานในระบบของ งาน IT, Technology, Software Development) ที่จะเข้าช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ลดขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาชิ้นงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งใจความสำคัญของแนวคิด Agile ก็คือการทำงานให้บุคคลสื่อสารระหว่างกันให้ได้มากที่สุด

โดยแนวทางหลักของการทำงานในรูปแบบของ Agile จะมีดังนี้

  • ทำงานเป็นทีม และมีการสื่อสารกันในทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าเราจะทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงอะไร จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ก็ให้พูดคุยกับทีมเลยทันที ลดปัญหาการเข้าผิดกันระหว่างคนในองค์กร

  • ไม่เน้นกระบวนการและขั้นตอนของเอกสาร ไม่ใช่ว่าจะไม่เน้นการใช้เอกสารเอาซะเลย แต่เป็นการลดจำนวนลง ใช้เฉพาะจำเป็นในการสร้างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่จะไปเน้นไปที่การพัฒนางานให้ดีที่สุดมากกว่าจะยึดติดกับเอกสาร

  • พร้อมเปลี่ยนแปลง และปรับตัวอยู่เสมอ แนวคิดแบบ Agile จะไม่ยึดติดกับการเปลี่ยนแปลง แต่จะทำงานแบบ ค่อนข้าง Flexible ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และเมื่อได้รับความคิดเห็นไม่ว่าจะจากทีม หรือคนนอกทีมที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องนำความเห็นที่มีประโยชน์เหล่านั้นกลับมาปรับปรุงแก้ไขเปิดใจให้กว้าง พร้อมเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเองและทีมเสมอ และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

  • ส่งมอบงาน อัพเดทความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่อง ไม่รอให้เกิดเป็นงานใหญ่แล้วส่งทีเดียว เช่นส่งมอบอะไรใหม่ทุก 2 อาทิตย์หรือทุกเดือน จะไม่ให้ลูกค้ามีการรอ 3-6 เดือนเพื่อรองานใหญ่เสร็จแล้วค่อยส่งมอบทีเดียว เพื่อเป็นการลดการแก้ครั้งใหญ่และปัญหาใหม่ที่กำลังจะเกิดตามมา

ข้อดีของการทำงานในแนวคิด Agile คือการไม่มีกำแพงระหว่างฝ่าย เพราะเป็นการนำทุกฝ่ายมาอยู่ในทีมเดียวกัน เน้นที่การสื่อสารระหว่างบุคคล ทำให้ลดความไม่เข้าใจลงไป และสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว รวมถึงการที่ค่อยๆ ส่งมอบงานทีละนิดทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง

และทาง Teachme Biz เองก็เปรียบเสมือนการนำแนวความคิดของ “Agile” ที่เป็นตัวช่วยลดขั้นตอนการทำงานในองค์กรของคุณ คือการสร้าง คู่มือการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บุคลากรในองค์กรของคุณรวดเร็วมากขึ้น มีการสื่อสารกันภายในองค์กรได้ถูกต้อง โดยได้ปรับใช้แนวความคิดหลักของ “Agile” มาประยุกต์ใช้ดังนี้

  • ลดขั้นตอนของการทำงาน ลดการใช้งานเอกสาร เริ่มจากการที่คุณหรือบุคลากรในองค์กรของคุณสร้างคู่มือที่ใช้ในการทำงานขึ้น โดยใช้ฟังก์ชั่นการสร้างคู่มือที่สามารถสื่อสารแก่ผู้ชมได้ง่ายขึ้น เช่น การสื่อสารรูปภาพ วิดีโอ บทความ หรือแม้แต่การอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ ผู้ที่เข้ามาดูก็สามารถสร้างความเข้าใจได้ตามที่คุณต้องการ เพียงแค่คุณทำคู่มือการทำงานในครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น

  • ทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารกันภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น ในขั้นตอนของการสร้างคู่มือแต่ละชิ้นงาน บุคลากรภายในองค์กรของคุณสามารถค้นหาคู่มือการทำงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถทำการสื่อสารกับผู้ที่ทำคู่มือได้ โดยการแชร์ “ความคิดเห็นลงไปด้านล่างโพสต์ของคู่มือนั้นๆ ถ้าคู่มือไหนเป็นประโยชน์ต่อคุณเองหรือต่อองค์กรก็สามารถกดปุ่ม “Good Job!” และใส่ คอมเมนต์ได้อีกด้วย

  • สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขงานได้แบบ Real-time ไม่ว่าจะเป็นการสร้างใหม่ แก้ไข ปรับเปลี่ยนคู่มือการใช้งานได้ตามใจคุณ และทาง Teachme Biz ยังมีฟังก์ชั่น การแจ้งเตือนเมื่อมีคู่มือการทำงานออกใหม่ หรือมีการแก้ไขคู่มือการทำงานเดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นการแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในทีมรับทราบและสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ได้อีกด้วย

สรุป

แนวทางการทำงานในรูปแบบความคิดของ “Agile” เปรียบเสมือนการทำ คู่มือการทำงานกับทาง “Teachme Biz” ของเรา ก็คือ เน้นการสื่อสารกันภายในองค์กรให้มากขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นหรือทำงานซ้ำซ้อนลง ลดการใช้เอกสาร(จะใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น)ลงไป รวมไปถึงการทำงานที่มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ลงไปในคู่มือได้ทุกเมื่อ เป็นการกระตุ้นให้ทางบุคลากรในองค์ของคุณมีการเรียนรู้และตื่นตัวในการทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้พนักงาน ตลอดจนเป็นการต่อยอดไปจนถึงการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กของคุณได้อีกเช่นกันค่ะ

DX Otoshiana

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น คลิก สมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์กับ “Teachme Biz” ฟรี!  

Pin It on Pinterest

Share This