สอบถามเพิ่มเติม โทร 080-058-4464 studist@studist.co.th

Teachme Bizะบบจัดการคู่มือการทำงานออนไลน์ ระบบที่จะเปลี่ยนคู่มือการทำงาน Work Instruction หรือ SOP ให้เป็นออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียว ยินดีนำเสนอ..

สัมมนาออนไลน์ พรี! ที่จะทำให้คุณได้เห็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเข้าใกล้เป้าหมายให้ได้เร็วขึ้นแบบฉบับ SMEs และ แฟรนไชส์  โดยมีเนื้อหาดังนี้

สำหรับ SMEs

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020 15.00-16.30 น.

✅ ปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทำงานของ SMEs

✅ การมองให้เห็นปัญหาของประสิทธิภาพในการทำงานตามแบบฉบับญี่ปุ่น

✅ วิธีสร้างมาตรฐานของการทำงาน

✅ การทำให้คนในองค์กรรักษามาตรฐานการทำงาน

✅ การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการทำงานอยู่เสมอ

✅ เครื่องมือที่ช่วยให้การสร้างมาตรฐานองค์กรง่ายขึ้น

✅ เคล็ดลับการลดเคลมจากลูกค้ากว่า 80% ของร้านอาหารชื่อดังในญี่ปุ่น

✅ ปรับปรุงวิธีอบรมพนักงานโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีตามแบบ Teachme Biz

✅ ตัวอย่างการรักษามาตรฐานการทำงานหลังลดจำนวนพนักงาน

✅ การส่งต่อ Know-how จากรุ่นสู่รุ่นอย่างได้ผล

ปิดรับสมัครแล้ว

สำหรับแฟรนไชส์

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 15.00-16.30 น.

 ปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทำงานที่มักพบ

 ปัญหาที่มักพบในการติดต่อกับ Franchise

 การมองให้เห็นปัญหาของประสิทธิภาพในการทำงานตามแบบฉบับญี่ปุ่น

 วิธีสร้างมาตรฐานของการทำงาน

 การทำให้คนในองค์กรรักษามาตรฐานการทำงาน

 การควบคุมมาตรฐานของ Franchise ให้เท่าเทียมกัน

 การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการทำงานของทั้งสำนักงานใหญ่และ Franchise อย่างมีประสิทธิภาพ

 เครื่องมือที่ช่วยให้การสร้างมาตรฐานองค์กรง่ายขึ้น

วิธีบริหาร 440 สาขาทั้งในและนอกประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 เทคนิคสร้าง “ระบบการมองเห็น” ในองค์กร อบรมพนักงานระดับปฏิบัติการพร้อมวาง Career Path ให้

สมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี

หมายเหตุ

*การสัมมนาจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

*หลังจากลงทะเบียนผู้สมัครจะได้รับลิงค์สำหรับเข้าสัมมนาทางอีเมลที่แจ้งไว้

*ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาไปผลิตซ้ำหรือใช้ในทางธุรกิจ

บทความดีๆ เพื่อ SMEs และ แฟรนไชส์

ลดการผิดพลาดในการทำงาน สร้างมาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

จัดสัมมนาและเรียบเรียงบทความ โดย

ระบบจัดการคู่มือออนไลน์ Teachme Biz

เปลี่ยนคู่มือที่ยุ่งยากให้เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ Step by Step

ผู้ใช้งาน Teachme Biz Japan มากเป็นอันดับ 1 และกว่า 100 บริษัทในอาเซียนที่ให้ความไว้วางใจกับเรา

ปรึกษาแพลนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ สอบถามเพิ่มเติม 080 058 4464

Pin It on Pinterest