062-295−6588 contact-th@studist.co.th

Technology เฉพาะของ Teachme Biz

Teachme Biz ได้รับความไว้วางใจและมีอัตราการใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น* เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในประเภทเดียวกัน 

หลักฐานสำคัญที่พิสูจน์ว่า Teachme Biz สามารถตอบโจทย์ และความต้องการของผู้ใช้งานได้ด้วยความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริงนั่นคือ

5 ฟังก์ชันในแพลตฟอร์มได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่น

ซึ่งที่มาของความสามารถทางเทคโนโลยีของเราทั้งหมดก็คือ “เสียงจากลูกค้า” ที่เราให้ความสำคัญในทุกวัน

*ข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Manual Creation Tools จากบริษัท Ideation

Teachme Biz – Visual SOP* Management Platform คือแพลตฟอร์มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลักดันให้องค์กรของคุณเติบโต

คู่มือการทำงานที่เข้าใจง่าย เพราะใช้เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพ (Visual based) จากทั้งภาพถ่ายและวิดีโอนั้น จะทำให้ลดภาระของทั้งผู้สร้างและผู้ใช้งานคู่มือการทำงานได้ อีกทั้งพวกเรายังอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง จัดการ และใช้งานคู่มือการทำงานด้วย

และนั่นก็คือ “จุดเริ่มต้น” ของการพัฒนาฟังก์ชันบน Teachme Biz ของพวกเรา หลังจากนั้นเราจะเก็บเสียงตอบรับของลูกค้าที่เกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆ จนทำให้เราสามารถสะสมเทคนิคการพัฒนา จนในที่สุด Teachme Biz ก็ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรมากมาย

*SOP (Standard Operating Procedures) คือ มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือเรียกว่า “คู่มือการทำงาน” นั่นเอง

01

สิทธิบัตรในเรื่อง “การส่ง”

▸Visual SOP ที่ใช้ได้หลายอุปกรณ์

(Multi-device visual SOP)

สิทธิบัตรเลขที่ 6128503

สิทธิบัตรเลขที่ 6544868

ในขั้นตอนการพัฒนา Teachme Biz ความต้องการที่ลูกค้าอยากได้มากที่สุดคือ “พนักงานที่ต้องการดูคู่มือการทำงานต้องได้ดูคู่มือการทำงานที่เข้าใจง่าย ได้ทันที และวิธีการต้องง่าย” ซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือการให้ประสบการณ์ในการดูคู่มือการทำงานที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เลือกใช้

ตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของ Visual SOP นั้นจะถูกเก็บแยกกันไว้บนคลาวด์ จากนั้นแอปพลิเคชั่นจะ Export เฉพาะสิ่งที่จำเป็นจาก Data เหล่านั้นออกมา และแสดงผลด้วยฟอร์แมทที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดู Visual SOP บนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลแบบ Step-by-Step ซึ่งฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่พื้นฐานมากๆ และก็เรียกได้ว่าเป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Teachme Biz ด้วย

โครงสร้างนี้เองที่ทำให้ Teachme Biz ได้รับสิทธิบัตรที่เรียกว่า “โปรแกรม เซิร์ฟเวอร์หรือระบบสำหรับให้บริการคู่มือออนไลน์”

สิทธิบัตรเลขที่ 6128503

สิทธิบัตรเลขที่ 6544868

02

สิทธิบัตรในเรื่อง “การแจ้งเตือน”

▸Task Function

สิทธิบัตรเลขที่ 6278401

สิทธิบัตรเลขที่ 6288597

“ไม่ว่าจะทำและส่งคู่มือการทำงานที่เข้าใจง่ายให้พนักงานดูมากมายแค่ไหน ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะพวกเขาไม่ได้เอาออกมาใช้งาน” หลังจากทำ Visual SOP ให้สามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุปกรณ์แล้ว เสียงจากผู้ใช้งานที่เราได้ยินต่อมาก็คือต้องการระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการส่ง ดู ดำเนินการตามคู่มือการทำงาน และจัดการกับ Task ต่างๆ

เมื่อเป็นเช่นนั้น Teachme Biz ก็เลยเป็นผู้ริเริ่มทำ “ระบบส่งการแจ้งเตือนเมื่อส่งคู่มือการทำงาน ตรวจสอบว่าเปิดดูหรืออ่านคู่มือการทำงานที่ได้รับแล้วหรือยัง ตรวจสอบว่าเมื่ออ่านคู่มือการทำงานแล้วได้ดำเนินการ Task ที่ได้รับสั่งมาแล้วหรือยัง” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบการจัดการนี้ในคู่มือการทำงาน

ฟังก์ชันนี้นั้นได้ใช้สิทธิบัตรในส่วนของ “ระบบการส่งและจัดการความคืบหน้าของคู่มือการทำงานออนไลน์” ไม่ใช่แค่เป็นคู่มือที่ใช้งานได้หลายอุปกรณ์ เข้าใจ และส่งถึงมือผู้รับได้ง่ายเพียงอย่างเดียว การเพิ่มมูลค่าด้วยการแจ้งเตือนแก่บุคคลที่ควรทราบได้นั้นทำให้ประสิทธิผลของ Teachme Biz ในฐานะที่เป็น Visual SOP Management Platform สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

สิทธิบัตรเลขที่ 6278401

เลขที่สิทธิเลขที่ 6288597

03

สิทธิบัตรเรื่อง

“ความเข้าใจ”

▸ฟังก์ชัน Snapshot

สิทธิบัตรเลขที่ 6472062

สิ่งสำคัญคือคู่มือนั้นเข้าใจง่าย และใช้งานง่ายต่อผู้อ่านคู่มือหรือไม่ การพัฒนาให้คู่มือเข้าใจง่ายและใช้งานง่ายนั้นเป็นสิ่งที่ Teachme Biz ต้องให้ความสำคัญในทุกวัน ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราให้ความสำคัญควบคู่กันก็คือการใช้งานที่ต้องง่ายต่อผู้สร้างคู่มือด้วยเหมือนกัน ไม่ว่า Visual SOP ที่สร้างขึ้นจะเข้าใจง่ายกว่าคู่มือการทำงานแบบกระดาษสักกี่เท่าก็ตาม แต่ถ้าต้องเสียเวลาและทรัพยากรในการสร้างมากกว่าที่เคยเป็นมา ก็คงเรียกว่าเป็น Tool ที่ใช้ไม่ได้

ตัวอย่างเช่น

การเตรียมภาพถ่ายซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการอธิบายขั้นตอนการทำงานนั้น ต้องถ่ายทีละภาพ ละภาพ ซึ่งเป็นงานที่เสียเวลามาก

ดังนั้น

Teachme Biz จึงเป็นผู้ริเริ่มใช้ “ฟังก์ชัน Snapshot” คือการเลือกตัดบางส่วนของวิดีโอออกมาเป็นภาพถ่ายได้ ไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพที่เป็นขั้นตอนการทำงานทีละภาพ แต่สามารถใช้กล้องหรือสมาร์ทโฟนถ่ายวิดีโอไว้ แล้วเลือกตัดบางส่วนของวิดีโอเป็นภาพถ่าย เพื่อทำเป็นขั้นตอนการทำงานในคู่มือการทำงานได้ทันที

ฟังก์ชันนี้ได้รับสิทธิบัตรในหมวดของ “โปรแกรม วิธีการ หรือเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเตรียมเอกสาร” พวกเราคิดว่าคู่มือการทำงานที่ใช้งานง่ายต้องหมายรวมถึงคู่มือการทำงานที่สร้างง่ายด้วย จากแนวคิดนั้นจึงทำให้พวกเราคิดค้น “ฟังก์ชัน Snapshot” ขึ้นมา

หมายเลขสิทธิบัตร 6472062

พวกเราคิดว่าคู่มือการทำงานไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้ใช้วันนี้แล้วก็จบ

ต้องอัปเดตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นปีหน้า ปีต่อไป หรืออีก 10-20 ปี ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีความหมาย เมื่อเราคิดถึงขั้นตอนการอัปเดตคู่มือแล้วจึงคิดว่าการมีสิทธิบัตรของพวกเราเปรียบเสมือน “หลักฐาน” ที่ทำให้เห็นถึงความหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีของพวกเรา

ยังมีสิทธิบัตรอีก 5 รายการที่ Teachme Biz เป็นผู้ครอบครอง รวมทั้งหมดแล้วมากถึง 10 รายการ ในอนาคตพวกเราก็จะนำเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรเหล่านั้นมาปรับใช้พร้อมกับฟังเสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับการพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆ ต่อไป

เสียงจากผู้พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะของ  Teachme Biz

สิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญในการพัฒนาฟังก์ชันคือ เมื่อลูกค้านำแพลตฟอร์มเข้าไปใช้งานในบริษัทแล้ว “แพลตฟอร์มเราสามารถเป็นประโยชน์กับลูกค้าได้หรือไม่” เราจึงเข้าไปฟัง “เสียงตอบรับ” ทั้งจากลูกค้าที่มีการใช้งานมาก และลูกค้าที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหรือคิดค้นฟังก์ชันใหม่ๆ ค้นคว้าข้อมูลว่าปัญหาของลูกค้านั้นสามารถใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาหรือช่วยให้ดีขึ้นได้หรือไม่ จากนั้นก็พัฒนาต่อจนเป็นฟังก์ชันใหม่ แล้วจึงให้ลูกค้าทดลองใช้ จากนั้นก็รับฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าแล้วค่อยๆ ปรับปรุง พัฒนาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้เป็นฟังก์ชันใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต หรือฟังก์ชันที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะตัวของ Teachme Biz ซึ่งการได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 10 รายการน่าจะเป็นหลักฐานของความพยายามนั้น

เสียงตอบรับจากลูกค้ามีหลากหลาย ตอนนี้พวกเราให้ความสำคัญกับ “การซัพพอร์ตและกระตุ้นการใช้งานคู่มือการทำงานภายในองค์กรของลูกค้า” เป็นอย่างแรก ยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรอย่างเช่น “ฟังก์ชัน Snapshot” ที่สามารถเลือกตัดบางส่วนของวิดีโอออกมาเป็นภาพนิ่งได้นั้นเป็นฟังก์ชันที่สามารถประหยัดเวลาในการสร้างคู่มือการทำงานได้อย่างมาก หรือจะเป็นฟังก์ชัน Task ที่สามารถส่งคู่มือการทำงานไปในรูปแบบของ “Task” ให้กับคนที่ต้องการในเวลาที่ต้องการได้นั้นก็สามารถตรวจสอบสถานะการดูคู่มือ หรือความคืบหน้าของการดำเนินการ Task นั้นๆ ได้ จึงช่วยเรื่องการสั่งงาน และการสื่อสารในองค์กรได้ ฟังก์ชันเหล่านี้นั่นเองที่ทำให้พันธกิจหลักของพวกเรา สตัดดิสต์ ซึ่งก็คือ “ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย” นั้นเป็นจริง

คุณค่าของการให้บริการ Teachme Biz นั้นแน่นอนว่าคือการสร้าง ดู จัดการ และแชร์คู่มือการทำงานอย่างง่ายดาย แต่นั่นรวมไปถึงการสามารถเพิ่มผลิตผลและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย ยกตัวอย่างเช่นการใช้ “Training Function” เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการอบรมพนักงาน ที่สามารถลดเวลาการอบรมพนักงานได้ถึงกว่า 30% และทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น พนักงานสามารถนำเวลาที่ประหยัดได้ไปใช้กับการสร้างสรรค์งานอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้นด้วย 

พวกเราคงไม่สามารถตอบแทนทุกเสียงตอบรับของลูกค้าได้ แต่ในฐานะที่เป็นกลุ่มคนผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ระบบการบริหารแล้ว เราจะเก็บสะสมข้อมูลทั้งปัญหาที่พบจากการทำงาน หรือเรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้าเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้องค์กรของลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทำได้เพราะเป็น Teachme Biz

องค์กรมากมายที่ประสบกับปัญหาเรื่อง “คน” และ “งาน”
เราไม่สามารถหยุดปัญหาจำนวนประชากรลดลงได้ จนเกิดปัญหาขาดแคลนบุคคลากรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
จึงต้องมีมีการ “ปฏิวัติวิธีการทำงาน” และ “เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Teachme Biz ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพด้านคู่มือการทำงาน
แต่ยังส่งผลด้านการบริหารอีกมากมาย

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งาน Teachme Biz

*บทความนี้แปลจาก Teachme Bizが誇る独自技術

เข้าใจ Teachme Biz ผ่านเอกสารและเวิร์คช็อป

ศึกษาและรับคำปรึกษาฟรี เพื่อการนำ Teachme Biz ไปใช้งานร่วมกับธุรกิจของคุณ

Pin It on Pinterest