สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

Teachme Biz ได้รับความไว้วางใจและมีอัตราการใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น* เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในประเภทเดียวกัน 

หลักฐานสำคัญที่พิสูจน์ว่า Teachme Biz สามารถตอบโจทย์ และความต้องการของผู้ใช้งานได้ด้วยความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริงนั่นคือ

5 ฟังก์ชันในแพลตฟอร์มได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่น

ซึ่งที่มาของความสามารถทางเทคโนโลยีของเราทั้งหมดก็คือ “เสียงจากลูกค้า” ที่เราให้ความสำคัญในทุกวัน

*ข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Manual Creation Tools จากบริษัท Ideation

Teachme Biz – Visual SOP* Management Platform คือแพลตฟอร์มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลักดันให้องค์กรของคุณเติบโต

คู่มือการทำงานที่เข้าใจง่าย เพราะใช้เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพ (Visual based) จากทั้งภาพถ่ายและวิดีโอนั้น จะทำให้ลดภาระของทั้งผู้สร้างและผู้ใช้งานคู่มือการทำงานได้ อีกทั้งพวกเรายังอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง จัดการ และใช้งานคู่มือการทำงานด้วย

และนั่นก็คือ “จุดเริ่มต้น” ของการพัฒนาฟังก์ชันบน Teachme Biz ของพวกเรา หลังจากนั้นเราจะเก็บเสียงตอบรับของลูกค้าที่เกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆ จนทำให้เราสามารถสะสมเทคนิคการพัฒนา จนในที่สุด Teachme Biz ก็ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรมากมาย

*SOP (Standard Operating Procedures) คือ มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือเรียกว่า “คู่มือการทำงาน” นั่นเอง

01

สิทธิบัตรในเรื่อง “การส่ง”

▸Visual SOP ที่ใช้ได้หลายอุปกรณ์

(Multi-device visual SOP)

สิทธิบัตรเลขที่ 6128503

สิทธิบัตรเลขที่ 6544868

ในขั้นตอนการพัฒนา Teachme Biz ความต้องการที่ลูกค้าอยากได้มากที่สุดคือ “พนักงานที่ต้องการดูคู่มือการทำงานต้องได้ดูคู่มือการทำงานที่เข้าใจง่าย ได้ทันที และวิธีการต้องง่าย” ซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือการให้ประสบการณ์ในการดูคู่มือการทำงานที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เลือกใช้

ตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของ Visual SOP นั้นจะถูกเก็บแยกกันไว้บนคลาวด์ จากนั้นแอปพลิเคชั่นจะ Export เฉพาะสิ่งที่จำเป็นจาก Data เหล่านั้นออกมา และแสดงผลด้วยฟอร์แมทที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดู Visual SOP บนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลแบบ Step-by-Step ซึ่งฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่พื้นฐานมากๆ และก็เรียกได้ว่าเป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Teachme Biz ด้วย

โครงสร้างนี้เองที่ทำให้ Teachme Biz ได้รับสิทธิบัตรที่เรียกว่า “โปรแกรม เซิร์ฟเวอร์หรือระบบสำหรับให้บริการคู่มือออนไลน์”

สิทธิบัตรเลขที่ 6128503

สิทธิบัตรเลขที่ 6544868

02

สิทธิบัตรในเรื่อง “การแจ้งเตือน”

▸Task Function

สิทธิบัตรเลขที่ 6278401

สิทธิบัตรเลขที่ 6288597

“ไม่ว่าจะทำและส่งคู่มือการทำงานที่เข้าใจง่ายให้พนักงานดูมากมายแค่ไหน ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะพวกเขาไม่ได้เอาออกมาใช้งาน” หลังจากทำ Visual SOP ให้สามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุปกรณ์แล้ว เสียงจากผู้ใช้งานที่เราได้ยินต่อมาก็คือต้องการระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการส่ง ดู ดำเนินการตามคู่มือการทำงาน และจัดการกับ Task ต่างๆ

เมื่อเป็นเช่นนั้น Teachme Biz ก็เลยเป็นผู้ริเริ่มทำ “ระบบส่งการแจ้งเตือนเมื่อส่งคู่มือการทำงาน ตรวจสอบว่าเปิดดูหรืออ่านคู่มือการทำงานที่ได้รับแล้วหรือยัง ตรวจสอบว่าเมื่ออ่านคู่มือการทำงานแล้วได้ดำเนินการ Task ที่ได้รับสั่งมาแล้วหรือยัง” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบการจัดการนี้ในคู่มือการทำงาน

ฟังก์ชันนี้นั้นได้ใช้สิทธิบัตรในส่วนของ “ระบบการส่งและจัดการความคืบหน้าของคู่มือการทำงานออนไลน์” ไม่ใช่แค่เป็นคู่มือที่ใช้งานได้หลายอุปกรณ์ เข้าใจ และส่งถึงมือผู้รับได้ง่ายเพียงอย่างเดียว การเพิ่มมูลค่าด้วยการแจ้งเตือนแก่บุคคลที่ควรทราบได้นั้นทำให้ประสิทธิผลของ Teachme Biz ในฐานะที่เป็น Visual SOP Management Platform สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

สิทธิบัตรเลขที่ 6278401

เลขที่สิทธิเลขที่ 6288597

03

สิทธิบัตรเรื่อง

“ความเข้าใจ”

▸ฟังก์ชัน Snapshot

สิทธิบัตรเลขที่ 6472062

สิ่งสำคัญคือคู่มือนั้นเข้าใจง่าย และใช้งานง่ายต่อผู้อ่านคู่มือหรือไม่ การพัฒนาให้คู่มือเข้าใจง่ายและใช้งานง่ายนั้นเป็นสิ่งที่ Teachme Biz ต้องให้ความสำคัญในทุกวัน ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราให้ความสำคัญควบคู่กันก็คือการใช้งานที่ต้องง่ายต่อผู้สร้างคู่มือด้วยเหมือนกัน ไม่ว่า Visual SOP ที่สร้างขึ้นจะเข้าใจง่ายกว่าคู่มือการทำงานแบบกระดาษสักกี่เท่าก็ตาม แต่ถ้าต้องเสียเวลาและทรัพยากรในการสร้างมากกว่าที่เคยเป็นมา ก็คงเรียกว่าเป็น Tool ที่ใช้ไม่ได้

ตัวอย่างเช่น

การเตรียมภาพถ่ายซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการอธิบายขั้นตอนการทำงานนั้น ต้องถ่ายทีละภาพ ละภาพ ซึ่งเป็นงานที่เสียเวลามาก

ดังนั้น

Teachme Biz จึงเป็นผู้ริเริ่มใช้ “ฟังก์ชัน Snapshot” คือการเลือกตัดบางส่วนของวิดีโอออกมาเป็นภาพถ่ายได้ ไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพที่เป็นขั้นตอนการทำงานทีละภาพ แต่สามารถใช้กล้องหรือสมาร์ทโฟนถ่ายวิดีโอไว้ แล้วเลือกตัดบางส่วนของวิดีโอเป็นภาพถ่าย เพื่อทำเป็นขั้นตอนการทำงานในคู่มือการทำงานได้ทันที

ฟังก์ชันนี้ได้รับสิทธิบัตรในหมวดของ “โปรแกรม วิธีการ หรือเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเตรียมเอกสาร” พวกเราคิดว่าคู่มือการทำงานที่ใช้งานง่ายต้องหมายรวมถึงคู่มือการทำงานที่สร้างง่ายด้วย จากแนวคิดนั้นจึงทำให้พวกเราคิดค้น “ฟังก์ชัน Snapshot” ขึ้นมา

หมายเลขสิทธิบัตร 6472062

พวกเราคิดว่าคู่มือการทำงานไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้ใช้วันนี้แล้วก็จบ

ต้องอัปเดตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นปีหน้า ปีต่อไป หรืออีก 10-20 ปี ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีความหมาย เมื่อเราคิดถึงขั้นตอนการอัปเดตคู่มือแล้วจึงคิดว่าการมีสิทธิบัตรของพวกเราเปรียบเสมือน “หลักฐาน” ที่ทำให้เห็นถึงความหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีของพวกเรา

ยังมีสิทธิบัตรอีก 5 รายการที่ Teachme Biz เป็นผู้ครอบครอง รวมทั้งหมดแล้วมากถึง 10 รายการ ในอนาคตพวกเราก็จะนำเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรเหล่านั้นมาปรับใช้พร้อมกับฟังเสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับการพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆ ต่อไป

เสียงจากผู้พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะของ  Teachme Biz

สิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญในการพัฒนาฟังก์ชันคือ เมื่อลูกค้านำแพลตฟอร์มเข้าไปใช้งานในบริษัทแล้ว “แพลตฟอร์มเราสามารถเป็นประโยชน์กับลูกค้าได้หรือไม่” เราจึงเข้าไปฟัง “เสียงตอบรับ” ทั้งจากลูกค้าที่มีการใช้งานมาก และลูกค้าที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหรือคิดค้นฟังก์ชันใหม่ๆ ค้นคว้าข้อมูลว่าปัญหาของลูกค้านั้นสามารถใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาหรือช่วยให้ดีขึ้นได้หรือไม่ จากนั้นก็พัฒนาต่อจนเป็นฟังก์ชันใหม่ แล้วจึงให้ลูกค้าทดลองใช้ จากนั้นก็รับฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าแล้วค่อยๆ ปรับปรุง พัฒนาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้เป็นฟังก์ชันใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต หรือฟังก์ชันที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะตัวของ Teachme Biz ซึ่งการได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 10 รายการน่าจะเป็นหลักฐานของความพยายามนั้น

เสียงตอบรับจากลูกค้ามีหลากหลาย ตอนนี้พวกเราให้ความสำคัญกับ “การซัพพอร์ตและกระตุ้นการใช้งานคู่มือการทำงานภายในองค์กรของลูกค้า” เป็นอย่างแรก ยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรอย่างเช่น “ฟังก์ชัน Snapshot” ที่สามารถเลือกตัดบางส่วนของวิดีโอออกมาเป็นภาพนิ่งได้นั้นเป็นฟังก์ชันที่สามารถประหยัดเวลาในการสร้างคู่มือการทำงานได้อย่างมาก หรือจะเป็นฟังก์ชัน Task ที่สามารถส่งคู่มือการทำงานไปในรูปแบบของ “Task” ให้กับคนที่ต้องการในเวลาที่ต้องการได้นั้นก็สามารถตรวจสอบสถานะการดูคู่มือ หรือความคืบหน้าของการดำเนินการ Task นั้นๆ ได้ จึงช่วยเรื่องการสั่งงาน และการสื่อสารในองค์กรได้ ฟังก์ชันเหล่านี้นั่นเองที่ทำให้พันธกิจหลักของพวกเรา สตัดดิสต์ ซึ่งก็คือ “ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย” นั้นเป็นจริง

คุณค่าของการให้บริการ Teachme Biz นั้นแน่นอนว่าคือการสร้าง ดู จัดการ และแชร์คู่มือการทำงานอย่างง่ายดาย แต่นั่นรวมไปถึงการสามารถเพิ่มผลิตผลและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย ยกตัวอย่างเช่นการใช้ “Training Function” เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการอบรมพนักงาน ที่สามารถลดเวลาการอบรมพนักงานได้ถึงกว่า 30% และทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น พนักงานสามารถนำเวลาที่ประหยัดได้ไปใช้กับการสร้างสรรค์งานอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้นด้วย 

พวกเราคงไม่สามารถตอบแทนทุกเสียงตอบรับของลูกค้าได้ แต่ในฐานะที่เป็นกลุ่มคนผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ระบบการบริหารแล้ว เราจะเก็บสะสมข้อมูลทั้งปัญหาที่พบจากการทำงาน หรือเรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้าเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้องค์กรของลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทำได้เพราะเป็น Teachme Biz

องค์กรมากมายที่ประสบกับปัญหาเรื่อง “คน” และ “งาน”
เราไม่สามารถหยุดปัญหาจำนวนประชากรลดลงได้ จนเกิดปัญหาขาดแคลนบุคคลากรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
จึงต้องมีมีการ “ปฏิวัติวิธีการทำงาน” และ “เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Teachme Biz ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพด้านคู่มือการทำงาน
แต่ยังส่งผลด้านการบริหารอีกมากมาย

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งาน Teachme Biz

เข้าใจ Teachme Biz ผ่านเอกสารและเวิร์คช็อป

ศึกษาและรับคำปรึกษาฟรี เพื่อการนำ Teachme Biz ไปใช้งานร่วมกับธุรกิจของคุณ

Pin It on Pinterest