062-295−6588 contact-th@studist.co.th

คุณกังวลเกี่ยวกับคู่มือการทำงานเก่าที่ไม่ได้จัดการอยู่หรือไม่ ?

ถ้าเป็นฟังก์ชัน Archive (จัดเก็บคู่มือ) ของ Teachme Biz

เก็บคู่มือในที่จัดเก็บได้โดยไม่ต้องลบออก!

จัดเก็บคู่มือที่ไม่จำเป็นออกจากรายการได้

เรียกคืนคู่มือที่เก็บไว้ในเวลาที่จำเป็นได้!

คู่มือที่เก็บไปแล้วสามารถนำกลับมาแสดงซ้ำ ใช้ซ้ำได้ตลอดเวลา

จัดเก็บคู่มืออัตโนมัติได้เพียงแค่กำหนดวันที่เอาไว้

สามารถระบุวันที่เพื่อจัดเก็บคู่มือได้อัตโนมัติ

⚠ ฟังก์ชัน Archive สามารถใช้ได้กับ Basic Plan ขึ้นไปเท่านั้น

รายละเอียดของฟังก์ชัน

⚠ ฟังก์ชัน Archive สามารถใช้ได้กับ Basic Plan ขึ้นไปเท่านั้น

เก็บด้วยตัวเอง
เลือกคู่มือที่ต้องการจัดเก็บจากรายการคู่มือทั้งหมดแล้วจัดเก็บ

ตั้งค่าให้เก็บอัตโนมัติ
เลือกคู่มือที่ต้องการจัดเก็บจากรายการคู่มือ แล้วระบุวันที่ต้องการจัดเก็บ

การค้นหาและนำคู่มือที่เก็บมาใช้ซ้ำ

ค้นหาคู่มือจากแท็บ Archive
ตรวจสอบคู่มือที่จัดเก็บไปแล้วได้จากแท็บ Archive

ยกเลิกการจัดเก็บ
เลือกคู่มือที่ต้องการใช้ซ้ำจากรายการคู่มือที่จัดเก็บ แล้วเลือก Unarchive เพื่อนำมาใช้ซ้ำ (สถานะคู่มือจะเปลี่ยนเป็น Draft)

เข้าใจ Teachme Biz ผ่านเอกสารและเวิร์คช็อป

ศึกษาและรับคำปรึกษาฟรี เพื่อการนำ Teachme Biz ไปใช้งานร่วมกับธุรกิจของคุณ

Optimized by Optimole

Pin It on Pinterest