ขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-452-7785 studist@studist.co.th
Hoshino Resorts

Hoshino Resorts

Teachme Biz คือครูฝึกเชี่ยวชาญ อบรมพนักงานได้อย่างใจคิด  Hoshino Resorts ประเภทธุรกิจ ธุรกิจที่พัก โรงแรม ขนาดการใช้งาน 50 – 100 คน การใช้งาน คู่มือการบริการลูกค้า คู่มือการใช้งานอุปกรณ์และการบริหารสาขา  วัตถุประสงค์...