สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

ขอแนะนำหนึ่งในลูกค้าใหม่ที่พวกเราภูมิใจ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกฝีมือคนไทย มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสู่สากล โดยปัจจุบันให้บริการผลิตสินค้าสำหรับแบรนด์นานาชาติ ได้แก่  Nike, Tchibo, Eaon, Warrix และอีกมากมาย

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด เล็งเห็นว่า “เวลา” คือสิ่งที่มีค่าและราคาแพงที่สุดในยุคปัจจุบันที่เป็นยุค Digital Disruptive ดังนั้นการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจมาเป็นอันดับหนึ่ง ทีมงานจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า โดยการทำงานที่เน้นการขจัดความสูญเปล่าออกไป เริ่มต้นการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานเป็นลำดับแรก เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรในด้านของการสร้างมาตรฐาน และก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระดับโลกอย่างยั่งยืน 

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงมองหาช่องทางในการจัดการด้านข้อมูล เพื่อบริหารองค์รวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทีมงาน Teachme Biz จึงได้เข้ามาช่วยด้านการจัดการข้อมูล โดยใช้ platform ระบบจัดการคู่มือออนไลน์ เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของ “การเปลี่ยนคู่มือกระดาษ WI ให้เป็นรูปแบบดิจิตัล” โดยผู้บริหารมองว่า Teachme Biz เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างคู่มือได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทั้งด้านกำลังคน และเวลาในการสร้างข้อมูลทั้งยังสะดวกต่อการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงและความปลอดภัยที่บริษัทกำหนดไว้

  มืออาชีพ มุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

  ทีม Customer Success (CS) จากบริษัท Studist (Thailand) ได้เดินทางไปให้คำปรึกษาและสอนวิธีการใช้งาน Teachme Biz ณ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด สำนักงานใหญ่ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการเทรนนิ่งจากแผนก Lean แผนก HR รวมไปถึงตัวแทนผู้บริหาร เรามาดูรายละเอียดการซัพพอร์ตในครั้งนี้กันค่ะว่ามีอะไรบ้าง​

  1. กำหนดจุดประสงค์และขอบเขตของการใช้งาน

  เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำระบบ Teachme Biz ไปใช้และเกิดประโยชน์สูงสุด ทีม CS จึงแนะนำกระบวนการสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

  • พิจารณาปัญหาที่ควรแก้ไข/สิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง จากสถานการณ์ปัจจุบัน
  • ทบทวนและสรุปขั้นตอนการทำงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
  • แปลงขั้นตอนการทำงานให้เห็นเป็นภาพ โดยการสร้างคู่มือบน Teachme Biz ด้วยภาพและวิดีโอ
  • นำคู่มือไปใช้ในสถานการณ์จริง 
  • วิเคราะห์การใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าคู่มือไม่ได้ถูกทำขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์
  • ประเมินประสิทธิภาพ ก่อน-หลังการใช้งานคู่มือที่แชร์ด้วยแพลตฟอร์ม Teachme Biz 
  • ทบทวนสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และอัปเดตคู่มือการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่อัปเดตอยู่เสมอ
  • ส่งผลให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานที่มีมาตรฐาน ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  2. เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง Teachme Biz กับวิธีการทำงานเดิม

  บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้แทนกระบวนการทำงานที่สิ้นเปลืองเวลา โดยนำเอา Teachme Biz มาทดแทนวิธีการใช้งานคู่มือแบบเดิม ที่เริ่มจากการสร้างคู่มือในโฟลเดอร์กลาง จากนั้นส่งต่อไฟล์เกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันแชท (ไฟล์ที่แชร์มีอายุการใช้งานสั้น) หรือการพิมพ์เอกสารคู่มือและส่งต่อไปยังพนักงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลและสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการส่งต่อเนื้อหาที่ไม่ได้รับการอัปเดต ดังนั้นการนำเอา Teachme Biz มาใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการสื่อสารจึงจะสามารถเเก้ปัญหาการทำงานดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบ

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเทรนนิ่งเข้าใจและมองเห็นภาพรวมของบริการ หลังจากอธิบายถึงกระบวนการสำคัญข้างต้นแล้ว ทางทีมจึงอธิบายต่อถึงคุณสมบัติและโครงสร้างของแพลตฟอร์ม Teachme Biz พร้อมกับโชว์คู่มือที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม และขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านแอดมิน ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมเทรนนิ่งในการเห็นภาพการใช้งานจริง

  Hi-Tech’s Headquarter Bangkok 

   3. ดำเนินงานภายใต้ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราร่วมกันใส่ใจ

  นอกจากการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ดี ความสุขของพนักงาน และการกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทุกขั้นตอนทั้งในและนอกองค์กรแล้วนั้น คณะผู้บริหารของบริษัทยังยึดมั่นในการสร้างองค์กรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งในช่วงสุดท้ายของการเทรนนิ่ง เราได้แนะนำไอเดียในการปรับการใช้งาน Teachme Biz ในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการสร้างคู่มือ เช่น ใช้สำหรับการ Audit การเก็บข้อมูลเป็น Product Knowledge การแชร์ข้อมูลกับลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าภายนอก ฯลฯ และหากคณะผู้บริหารและทีมผู้ใช้งานต้องการคำแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม ทางทีม CS ก็พร้อมจะให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  ในการนี้ บริษัท Studist (Thailand) ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด สำหรับการให้การสนับสนุน และมอบโอกาสให้เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารจัดการ ภายในสำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจในเครือของท่านค่ะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Teachme Biz จะได้มีโอกาสในการสนับสนุนองค์กรของท่านอีกในครั้งต่อ ๆ ไป ในอนาคตค่ะ 

  Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

  ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น คลิก สมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์กับ “Teachme Biz” ฟรี!  

  เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

  【User Interview】Car Credo (Thailand) Co.,Ltd.

  【User Interview】Car Credo (Thailand) Co.,Ltd.

  ผู้ให้บริการ Goo Inspection อันดับ 1 ในเรื่องการตรวจสอบสภาพของรถยนต์ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2006 บริษัท Car Credo (Thailand) Co.,Ltd. ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2018 ตั้งมั่นที่จะพัฒนาการทำงาน มอบประสบการณ์ความสุขให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองในประเทศไทย...

  【User Interview】TEPPEN THAILAND CO., LTD

  【User Interview】TEPPEN THAILAND CO., LTD

  จาก 2 ชั่วโมงเหลือเพียง 15 นาที! ในการสัมภาษณ์รับพนักงานใหม่ ปีที่ 3 ของการใช้งาน Teachme Biz เพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานในองค์กรก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น วิวัฒนาการของการใช้งาน Teachme Biz หลังจากเริ่มใช้มา 2 ปีครึ่ง ——1...

  แนวทางการอบรมพนักงานใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ (Effective Employee Training)

  แนวทางการอบรมพนักงานใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ (Effective Employee Training)

  คุณคงเคยเห็นในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์หลาย ๆ เรื่อง ที่จะมีตัวละครระดับดอกเตอร์ หรือศาสตราจารย์ คอยเป็นที่ปรึกษาหรือบางทีก็เป็นตัวเอกของเรื่องเองเลยก็มี แต่กลับเรื่องจริงในยุคนี้ อภิมหาเศรษฐีนามว่า Elon Musk...

  ตัวอย่างผู้ใช้งาน Teachme Biz

  Ichinoyu group

  Ichinoyu group

  เปลี่ยนสู่ Teachme Biz แก้ไข SOP ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว วัตถุประสงค์ เลิกใช้ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ปัญหา ความรวดเร็วและการจัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้ทำ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ผล อัปเดต SOP หรือคู่มือการทำงานได้เร็วขึ้น...

  Nakagawa Cooking Art College

  Nakagawa Cooking Art College

  ใช้ฟังก์ชัน VDO เพื่อเน้นให้เห็นขั้นตอนการปรุงอาหาร ตั้งเป้าใช้ Teachme Biz เพื่อทบทวนและฝึกทำอาหารอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างมาตรฐานให้กับการฝึกภาคปฏิบัติของการทำอาหาร ปัญหา การเรียนเทคนิคการปรุงอาหารและการบริการอย่างถูกต้อง ผล...

  Studist (Thailand) Co., Ltd.

  Studist (Thailand) Co., Ltd.

  วัตถุประสงค์ เพื่ออบรม / ส่งต่องาน GA / เพิ่มประสิทธิภาพการสอนพนักงานใหม่ ปัญหา ต้องอบรมพนักงานที่เพิ่งเข้าใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่บริษัทมีนโยบาย Work from Home ผล ลดเวลาการอมรมพนักงานใหม่ /พนักงานใหม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและผ่านช่วงทดลองงานก่อนกำหนด...

  Pin It on Pinterest

  Share This