062-295−6588 contact-th@studist.co.th

ขอแนะนำหนึ่งในลูกค้าใหม่ที่พวกเราภูมิใจ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกฝีมือคนไทย มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสู่สากล โดยปัจจุบันให้บริการผลิตสินค้าสำหรับแบรนด์นานาชาติ ได้แก่  Nike, Tchibo, Eaon, Warrix และอีกมากมาย

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด เล็งเห็นว่า “เวลา” คือสิ่งที่มีค่าและราคาแพงที่สุดในยุคปัจจุบันที่เป็นยุค Digital Disruptive ดังนั้นการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจมาเป็นอันดับหนึ่ง ทีมงานจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า โดยการทำงานที่เน้นการขจัดความสูญเปล่าออกไป เริ่มต้นการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานเป็นลำดับแรก เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรในด้านของการสร้างมาตรฐาน และก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระดับโลกอย่างยั่งยืน 

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงมองหาช่องทางในการจัดการด้านข้อมูล เพื่อบริหารองค์รวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทีมงาน Teachme Biz จึงได้เข้ามาช่วยด้านการจัดการข้อมูล โดยใช้ platform ระบบจัดการคู่มือออนไลน์ เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของ “การเปลี่ยนคู่มือกระดาษ WI ให้เป็นรูปแบบดิจิตัล” โดยผู้บริหารมองว่า Teachme Biz เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างคู่มือได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทั้งด้านกำลังคน และเวลาในการสร้างข้อมูลทั้งยังสะดวกต่อการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงและความปลอดภัยที่บริษัทกำหนดไว้

  มืออาชีพ มุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

  ทีม Customer Success (CS) จากบริษัท Studist (Thailand) ได้เดินทางไปให้คำปรึกษาและสอนวิธีการใช้งาน Teachme Biz ณ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด สำนักงานใหญ่ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการเทรนนิ่งจากแผนก Lean แผนก HR รวมไปถึงตัวแทนผู้บริหาร เรามาดูรายละเอียดการซัพพอร์ตในครั้งนี้กันค่ะว่ามีอะไรบ้าง​

  1. กำหนดจุดประสงค์และขอบเขตของการใช้งาน

  เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำระบบ Teachme Biz ไปใช้และเกิดประโยชน์สูงสุด ทีม CS จึงแนะนำกระบวนการสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

  • พิจารณาปัญหาที่ควรแก้ไข/สิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง จากสถานการณ์ปัจจุบัน
  • ทบทวนและสรุปขั้นตอนการทำงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
  • แปลงขั้นตอนการทำงานให้เห็นเป็นภาพ โดยการสร้างคู่มือบน Teachme Biz ด้วยภาพและวิดีโอ
  • นำคู่มือไปใช้ในสถานการณ์จริง 
  • วิเคราะห์การใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าคู่มือไม่ได้ถูกทำขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์
  • ประเมินประสิทธิภาพ ก่อน-หลังการใช้งานคู่มือที่แชร์ด้วยแพลตฟอร์ม Teachme Biz 
  • ทบทวนสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และอัปเดตคู่มือการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่อัปเดตอยู่เสมอ
  • ส่งผลให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานที่มีมาตรฐาน ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  2. เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง Teachme Biz กับวิธีการทำงานเดิม

  บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้แทนกระบวนการทำงานที่สิ้นเปลืองเวลา โดยนำเอา Teachme Biz มาทดแทนวิธีการใช้งานคู่มือแบบเดิม ที่เริ่มจากการสร้างคู่มือในโฟลเดอร์กลาง จากนั้นส่งต่อไฟล์เกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันแชท (ไฟล์ที่แชร์มีอายุการใช้งานสั้น) หรือการพิมพ์เอกสารคู่มือและส่งต่อไปยังพนักงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลและสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการส่งต่อเนื้อหาที่ไม่ได้รับการอัปเดต ดังนั้นการนำเอา Teachme Biz มาใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการสื่อสารจึงจะสามารถเเก้ปัญหาการทำงานดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบ

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเทรนนิ่งเข้าใจและมองเห็นภาพรวมของบริการ หลังจากอธิบายถึงกระบวนการสำคัญข้างต้นแล้ว ทางทีมจึงอธิบายต่อถึงคุณสมบัติและโครงสร้างของแพลตฟอร์ม Teachme Biz พร้อมกับโชว์คู่มือที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม และขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านแอดมิน ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมเทรนนิ่งในการเห็นภาพการใช้งานจริง

  Hi-Tech’s Headquarter Bangkok 

   3. ดำเนินงานภายใต้ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราร่วมกันใส่ใจ

  นอกจากการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ดี ความสุขของพนักงาน และการกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทุกขั้นตอนทั้งในและนอกองค์กรแล้วนั้น คณะผู้บริหารของบริษัทยังยึดมั่นในการสร้างองค์กรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งในช่วงสุดท้ายของการเทรนนิ่ง เราได้แนะนำไอเดียในการปรับการใช้งาน Teachme Biz ในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการสร้างคู่มือ เช่น ใช้สำหรับการ Audit การเก็บข้อมูลเป็น Product Knowledge การแชร์ข้อมูลกับลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าภายนอก ฯลฯ และหากคณะผู้บริหารและทีมผู้ใช้งานต้องการคำแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม ทางทีม CS ก็พร้อมจะให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  ในการนี้ บริษัท Studist (Thailand) ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด สำหรับการให้การสนับสนุน และมอบโอกาสให้เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารจัดการ ภายในสำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจในเครือของท่านค่ะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Teachme Biz จะได้มีโอกาสในการสนับสนุนองค์กรของท่านอีกในครั้งต่อ ๆ ไป ในอนาคตค่ะ 

  DX Otoshiana

  Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

  ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น คลิก สมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์กับ “Teachme Biz” ฟรี!  

  Pin It on Pinterest

  Share This